Mari Anne Valberg

Mari Anne Valberg

Advokaat
Tallinn, Eesti

Advokaat Mari Anne Valberg nõustab kliente küsimustes, mis hõlmavad toiduainete tööstust ja turustamist, tarbijakaitset ja tooteohutust ning erinevate toodete ja teenuste reklaami. Samuti aitab Mari Anne erinevatel ärimudelitel baseeruvaid hasartmängukorraldajaid nii tegevuslubade taotlemisel kui tegevuse jooksval korraldamisel. Mari Anne poole saab pöörduda ka muudes haldusmenetlust ja Euroopa Liidu õigust, samuti tööõigust puudutavates küsimustes.

 • Tutvustus

  Mari Anne Valberg on spetsialist, kes on nõustanud erineva suurusega rahvusvahelisi ja kohalikke ettevõtjaid mitmesugustel regulatiivsektorit puudutavatel, teemadel, mistõttu on Mari Anne poole võimalik pöörduda erinevate sektorispetsiifilisi regulatsioone puudutavate küsimustega.

  Erilise fookusega keskendub Mari Anne toidusektoris tegutsevate ettevõtete nõustamisele. Sellisel moel on Mari Anne aidanud ettevõtteid tegevuse alustamisel, suhtluses järelevalveasutustega, toiduainete käitlemise ja töötlemise ning reklaamimisega seotud küsimustes. Mari Anne kompetents hõlmab ka teistes ärivaldkondades tegutsevate ettevõttete nõustamist teemadel, mis puudutavad tarbijakaitset ja tooteohutust, samuti toodete ja teenuste reklaami. Näiteks on Mari Anne andnud õiguslikke hinnanguid kavandatavatele tubaka-, alkoholi-, finants- ja kosmeetikatoodete reklaamidele ning abistanud rahvusvahelisi ja kohalikke kliente toodete ohutus- ja märgistamisnõuete täitmisel, samuti jäätmekäitlust puudutavates küsimustes.

  Samuti nõustab Mari Anne hasartmängusektoris tegutsevaid ettevõtteid. Mari Anne on osalenud mitmetes rahvusvahelistes projektides, mis on hõlmanud analüüse, mis eelnevad uute toodete väljatöötamisele, tegevuse alustamist Eestis ning osalenud mitmetes valdkonda puudutavates tehingutes.

  Mari Annel on põhjalikud kogemused ka tööõiguse vallas. Mari Anne on arvukalt nõustanud kliente töösuhete lepingulises reguleerimises ning kollektiivsete koondamiste läbiviimises. Samuti on Mari Anne edukalt esindanud erineva profiiliga kliente nii kohtus kui kohtuväliste kokkulepete sõlmimisel.

 • Olulisemad tööd
  • 10.04.2022

   TGS Baltic nõustas LHV pensionifondi Eesti esimese Green Building kontseptsiooniga büroomaja ostutehingus

   TGS Balticu eksperdid nõustasid LHV pensionifondide haldamisega tegelevat LHV Varahaldust varasemalt OÜ-le Sõpruse 157 kuulunud Tallinnas Sõpruse puiestee 157 asuva kinnistu ostutehingus ja koondumismenetluses.

   Rohkem
  • 31.03.2022

   TGS Baltic nõustas Alpha AR investeerimisringi juhtinud ZAKA Startupsi

   TGS Baltic nõustas ZAKA Startupsi 728 000 euro suuruse investeerimisringi juhtimisel ettevõttesse Alpha AR OÜ. Alpha AR plaanib kaasatud summat kasutada 3D-modelleerimisplatvormi arendamiseks.

    

   Rohkem
  • 21.03.2022

   Nõustasime AS-i Eesti Post perioodika kojukande teenust pakkuva AS Express Posti ostutehingus

   Advokaadibüroo TGS Baltic eksperdid koosseisus Triinu Järviste, Kadri Kallas ja Mari Anne Valberg nõustasid AS-i Eesti Post tehingus, mille raames AS Ekspress Grupp ja AS Postimees Grupp müüvad suuremates linnades ajalehtede kojukande teenust pakkuva ASi Express Post aktsiad Omnivale.

    

    

    

   Rohkem
  • 17.03.2022

   Cybernetica müüb oma lennujuhtimise irdtorni tehnoloogia Adacelile

   Nõustasime Cyberneticat lennujuhtimise irdtorni tehnoloogia müümisel globaalsele lennuliikluse juhtimise tehnoloogia- ja teenusepakkujale Adacel.

    

   Rohkem
  • 24.11.2020

   Nõustame USA Nasdaqil noteeritud juhtivat ettevõtjatevahelist internetipõhiste hasartmängude tarkvara pakkujat Gan Limitedi online-mänguplatvormi Coolbet omandamisel

   TGS Baltic nõustab Gan Limitedi kõikides Eesti õigust puudutavates küsimustes alates juriidilise auditi läbiviimisest ja regulatiivküsimustest kuni kliendi abistamiseni tehingu lõpuleviimisel.

   Rohkem
  • 15.06.2020

   TGS Baltic nõustab igapäevaselt Fujitsu Eestit

   TGS Baltic nõustab Fujitsu Eestit igapäevaselt erinevates IT lepinguid, intellektuaalomandit ja andmekaitset puudutavates küsimustes.

   Rohkem
  • 10.06.2020

   Esindasime edukalt klienti Riigikohtus seoses äriühingu registreerimise keeldumisega

   Esindasime edukalt klienti Riigikohtus seoses äriühingu registreerimisest keeldumisega põhjendusel, et selle nimes sisalduv sõna "ehitus" on kaubamärgina kaitstud.

   Rohkem
 • CV

  Liikmesus

  2019
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  2019
  advokaat, advokaadibüroo TGS Baltic
  2016-1019
  jurist, advokaat, advokaadibüroo LEVIN

  Haridus

  2020
  Tartu Ülikool, MA (infotehnoloogiaõigus)
  2018
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA
  2016
  Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, BA
 • Publikatsioonid