Carel Kivimaa

Carel Kivimaa

Vandeadvokaat
Tallinn, Eesti

Carel Kivimaa on spetsialiseerunud peamiselt tsiviilmenetlustele, mille hulka kuuluvad pankroti-, piiriülesed ja vahekohtumenetlused. Kuna tal on laialdased kogemused IT-õiguse vallas, nõustab Carel kliente ka tehnoloogiaga seotud küsimustes, keskendudes eriti andmekaitse ja eraelu puutumatusega seotud teemadele.

 • Tutvustus

  Carel Kivimaa on meie vaidluste lahendamise töögrupi liige. Ta on spetsialiseerunud peamiselt tsiviilmenetlustele, mille hulka kuuluvad pankroti-, piiriülesed ja vahekohtumenetlused. Kuna tal on laialdased kogemused IT-õiguse vallas, nõustab Carel kliente ka tehnoloogiaga seotud küsimustes, keskendudes eriti andmekaitse ja eraelu puutumatusega seotud teemadele.

  Lisaks erinevatest tsiviil- ja vahekohtumenetlustest saadud kogemustele on Carelil laialdased kogemused klientide nõustamise alal andmekaitsega seotud küsimustes. Ta on vilunud selliste projektide juhtimises, mis sisaldavad kõikehõlmava isikuandmete kaitse vastavusauditi koostamist erineva taustaga (jaekaubandus, finants, mereveondus, IT jne) äriühingutele, ja klientide nõustamises kooskõlas olevate isikuandmete töötlemise dokumentide ja kordade koostamise alal ning klientide töötajate koolitamises andmekaitse-eeskirjade ja -põhimõtete osas. Lisaks oli Carel enne TGSi meeskonnaga liitumist Eesti ühe peamise ärinõustamis- ja audiitorfirma andmekaitseametnik.

  Carelil on Tartu Ülikooli magistrikraad õiguses ja IT-õiguses. Ta on olnud Eesti Advokatuuri liige alates aastast 2017.

 • Olulisemad tööd
  • 09.11.2023

   Vandeadvokaat Carel Kivimaa esindas klienti edukalt Harju Maakohtus

   Vaidlus puudutas üüriesemele põhjustatud kahju hüvitamist. Kostjad põhjustasid meie kliendilt üüritud sõidukiga liiklusõnnetuse, mille tõttu sõiduk majanduslikus mõttes hävis.

   Rohkem
  • 17.03.2022

   Cybernetica müüb oma lennujuhtimise irdtorni tehnoloogia Adacelile

   Nõustasime Cyberneticat lennujuhtimise irdtorni tehnoloogia müümisel globaalsele lennuliikluse juhtimise tehnoloogia- ja teenusepakkujale Adacel.

    

   Rohkem
  • 15.12.2021

   TGS Baltic esindas edukalt klienti lepingulises vaidluses

   TGS Baltic esindas edukalt ettevõtet Ebeta AS nii maakohtus kui ka Tallinna Ringkonnakohtus veebilehe arendaja vastu.

   Rohkem
  • 15.06.2020

   TGS Baltic nõustab igapäevaselt Fujitsu Eestit

   TGS Baltic nõustab Fujitsu Eestit igapäevaselt erinevates IT lepinguid, intellektuaalomandit ja andmekaitset puudutavates küsimustes.

   Rohkem
 • CV

  Liikmesus

  2017
  Advokatuur
  2015
  Eesti Harjutuskohtu Selts

  Karjäär

  Alates 2021
  vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic
  09/2019–02/2021
  advokaat, advokaadibüroo TGS Baltic
  05/2018–08/2019
  andmekaitsespetsialist, advokaadibüroo PricawaterhouseCoopers Legal
  03–05/2018
  advokaat, advokaadibüroo PricawaterhouseCoopers Legal
  09/2017–03/2018
  advokaat, advokaadibüroo Magnusson OÜ
  03/2016–09/2017
  jurist, advokaadibüroo Magnusson OÜ
  06–09/2015
  praktikant, advokaadibüroo Magnusson OÜ
  12/2014–01/2015
  praktikant, NATO küberkaitsekeskus

  Haridus

  2017
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA
  2017
  Tartu Ülikool, IT-õigus, MA
  2013
  Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, BA