Andres Kalm

Andres Kalm

Vandeadvokaat
Tartu, Eesti

Andres Kalm on tegelenud paljude maksuküsimustega ning nõustab kliente ka ühinguõiguse valdkonnas. Samuti esindab ja nõustab ta kliente tsiviilõigusvaidlustes kohtus ja kohtuväliselt.

 • Tutvustus

  Andres Kalm on tegelenud paljude maksuküsimustega, nõustades kliente nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikute maksustamise alal. Ta on nõustanud kliente maksuoptimaalsete lahenduste leidmisel ettevõtluse eri etappides ning erinevates varasuhetes ja tehingutes, sealhulgas töösuhetes, nii Eestis kui ka piiriüleselt. Andres on nõustanud kliente arvukates käibemaksu-, tulumaksu- ja tööjõumaksude küsimustes ning vaidlustes tollimaksude üle. Samuti on tal laialdased kogemused juriidiliste isikute tulu, kinnisvaratehingute ja rahvusvaheliste töösuhetega seotud maksuküsimustes, sealhulgas töötajate optsiooniprogrammidega seoses.

  Andres nõustab kliente ka ühinguõiguse valdkonnas. Muu hulgas on ta andnud nõu äriühingu loomise, osanike/aktsionäride lepingute sõlmimise, juhtorganite liikmete ametilepingute sõlmimise ning osade/aktsiate müügitehingute alal. Samuti esindab ja nõustab ta kliente tsiviilõigusvaidlustes kohtus ja kohtuväliselt. Tal on hulgaliselt kogemusi mitmesugustes kinnisvara- ja lepinguõiguse vaidlustes.

  Lisaks kuulus Andres meeskonda, kes koostas Eesti Energia nõukogule Enefit280 õlitehase kallinemist ning juhatuse vastutust puudutava auditi.

 • Olulisemad tööd
  • KMG Insenerehituse nõustamine ettevõtte ostmisel pankrotipesast

   KMG Insenerehituse nõustamine ettevõtte ostmisel Sangla Turba pankrotipesast ning suhtlemisel Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Konkurentsiametiga seoses turba kaevandamise ja teiste keskkonnalubade üleminekuga ning keskkonnamõjude hindamisel.

  • Citypargi nõustamine osaluse müümisel Leedu parkimisteenuste liidrile Modus Group’ile

   Eesti ühe suurima parklaketi Citypargi nõustamine osaluse müümisel Leedu parkimisteenuste liidrile Modus Group’ile. Büroo abistas klienti õigusliku auditi tegemisel, läbirääkimistes arvukate müüjatega, ostu-müügilepingu ja intellektuaalomandi õiguste ülemineku lepingute koostamisel ning maksuküsimustes.

  • IT-ettevõtte AK Süsteemid nõustamine ärivaldkonna müümisel

   IT-ettevõtte AK Süsteemid nõustamine IT-teenuste ärivaldkonna müümisel Eesti suurimale IT- ja telekomiettevõttele Telia Eesti.

  • Tallinna linnapea Edgar Savisaare kriminaalasjaga seonduva õigusliku auditi koostamine

   Tallinna linnapea Edgar Savisaare kriminaalasjaga seonduva õigusliku auditi koostamine Tallinna Linnavalitsuseleja Tallinna Linnavolikogule, milles anti hinnang Tallinna linna tegevuse õiguspärasusele haldus- ja tsiviilõiguslikus mõttes.

  • Tallinna Sadama nõustamine keerukas kinnisvara ja maksejõuetusega seotud ülesandes

   Tallinna Sadama nõustamine keerukas kinnisvara ja maksejõuetusega seotud ülesandes, kus pankrotistunud Coal Terminali ja Tallinna Sadama vahel on kehtivad lepingud Muuga Sadamas suure maa-ala hoonestamiseks ja kasutamiseks ning kaidele ligipääsuks eelisõiguste omandamiseks.

  • Tallinna Sadama esindamine endiste juhatuse liikmete suhtes algatatud kriminaalmenetluses

   Tallinna Sadama ja selle tütarettevõtte TS Laevad esindamine, sealhulgas kahju hüvitamise nõude esitamine endiste juhatuse liikmete Allan Kiili ja Ain Kaljuranna suhtes algatatud kriminaalmenetluses, milles endisi juhatuse liikmeid süüdistatakse altkäemaksu võtmises ja rahapesus.

  • Eesti Energia nõukogule auditi koostamine

   Eesti Energia nõukogule Enefit280 õlitehase kallinemist ja juhatuse vastutust puudutava auditi koostamine, mis hõlmas ka kümnete mahukate ning tehniliselt keeruliste seadmete hankimise lepingute süvaanalüüsi, et hinnata nende lepingute põhjendatust.

 • CV

  Liikmesus

  2014
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  Alates 2018
  vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic
  2017–2018
  advokaat, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega Varul)
  2014–2017
  advokaat, advokaadibüroo Varul
  2012–2014
  jurist, advokaadibüroo Varul
  2011
  praktikant, advokaadibüroo InJure
  2010
  jurist, liikluskorraldusteenistus, Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond

  Haridus

  2013
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA
  2011
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
 • Publikatsioonid