Andres Kalm

Andres Kalm

Vandeadvokaat
Tartu, Eesti

Andres Kalm on büroo kohtuvaidluste töögrupi vandeadvokaat, kes on esindanud kliente edukalt arvukates tsiviilvaidlustes nii kohtutes kui kohtuväliselt.

 • Tutvustus

  Andres Kalm on büroo kohtuvaidluste töögrupi vandeadvokaat, kes on esindanud kliente edukalt arvukates tsiviilvaidlustes nii kohtutes kui kohtuväliselt. Aastate jooksul on Andres esindanud kliente mitmesugustes lepinguõiguslikes vaidlustes. Tal on tugevad teadmised ja pikaajaline kogemus ka erinevates kinnisvara-alastes ja omandiõiguslikes vaidlustes – alates standardsematest vaidlustest seoses hüpoteekidega ja kaas- ja ühisomanike vaheliste õigussuhetega ning lõpetades keerukate ja spetsiifiliste vaidlustega omandiõiguse ulatuse ja erinevate asjaõiguslike nõuete üle (hoonestusõiguse tasud ja hüvitisnõuded, reaalkoormatised, omandi tunnustamise ja kaitse nõuded jms). Lisaks kinnisvara-alaste vaidluste lahendamisele on ta kliente nõustanud erinevates kinnisvaratehingutes nii ostja, müüja, kaasomaniku, naaberkinnistuomaniku kui hüpoteegipidaja poolel, aga ka üüri- ja renditehingutes; samuti ehituslepingute sõlmimisel.

  Andres Kalm on esindanud kliente ka mitmetes ühinguõiguslikes vaidlustes, mis on puudutanud ühingute organite otsuste kehtivust ja ühinguõiguslikke tehinguid, ent ka laiemalt erinevaid osanike või aktsionäride vahelisi vaidlusi seoses ühingute juhtimise ja tegevusega. Samuti on ta nõustanud ja esindanud võlausaldajaid täite- ja maksejõuetusmenetlustes ning nendega seotud kohtumenetlustes. Andres on osalenud mitmes mahukas projektis, kus kliendi eesmärgi saavutamiseks on olnud vajalik esindada paralleelselt paljudes teineteisega seotud kohtumenetlustes.

  Lisaks nõustab Andres kliente ka ühinguõiguslikes küsimustes. Ta on nõustanud kliente äriühingute asutamisel, osade ja aktsiate müügitehingutes ning erisugustes äriühingute restruktureerimistehingutes. Samuti on Andres nõustanud erinevaid investeerimistehinguid nii investori poolel kui ka investori kaasaja poolel. Andresel on tugev maksuõiguslik taust – ta kirjutas sel teemal ka oma magistritöö – ning seetõttu pöörab ta ühinguõiguslikus nõustamises suurt tähelepanu maksuaspektidele. Laialdane kogemus on tal töötajate optsiooniprogrammide nõustamisel. Mõningal määral nõustab ta kliente maksuõiguslikes küsimustes ka tehingunõustamise väliselt, näiteks on ta nõustanud äriühinguid seoses piiriüleselt töötavate töötajate rahvusvahelise maksustamisega, aga ka seoses rahvusvaheliselt tegutsevate ettevõtjate või vabakutseliste isikute maksustamisega.

  Andrese klientideks on olnud peamiselt tootmis-, ehitus- ja kaubandussektori ettevõtted, aga ka transpordi-, tehnoloogia- ja varahaldusettevõtted ning vabakutselised.

 • Olulisemad tööd
  • 14.05.2019

   TBD-Biodiscovery nõustamine investori kaasamisel Hollandi ettevõttest SEAL Investments B.V.

   TGS Baltic nõustas partner Leonid Tolstovi juhtimisel eesti juhtivat biotehnoloogiaettevõtet TBD-Biodiscovery ja selle ainuosanikku investori kaasamisel Hollandi ettevõttest SEAL Investments B.V., kes omandas 30% osaluse ning investeerib ettevõttesse lähiaastatel kokku 4,5 miljonit eurot. Tegemist on kõigi aegade suurima välisinvesteeringuga Eesti biotehnoloogiaettevõttesse.

   Rohkem
  • 07.03.2017

   Citypark Eesti nõustamine ettevõtte müümisel Modus Grupile

   Büroo nõustas assotsieerunud partner Kadri Kallase juhtimisel Eesti suurimat parklaketti Citypark Eesti ettevõtte müümisel Leedu päritolu Modus Gruppi kuuluvale parkimisteenuseid pakkuvale ettevõttele Stova.

   Rohkem
  • 04.12.2015

   MC Kasiinod nõustamine nelja kasiino müümisel Olympic Casino Eestile

   Büroo ühinguõiguse meeskond eesotsas partner Leonid Tolstoviga nõustas Eesti kasiinooperaatori MC Kasiinod ja tema kasiinobaare opereeriva tütarettevõtte Oma ja Hea müümisel Olympic Entertainment Groupi (OEG) kontserni ettevõttele Olympic Casino Eesti.

   Rohkem
  • KMG Insenerehituse nõustamine ettevõtte ostmisel pankrotipesast

   KMG Insenerehituse nõustamine ettevõtte ostmisel Sangla Turba pankrotipesast ning suhtlemisel Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Konkurentsiametiga seoses turba kaevandamise ja teiste keskkonnalubade üleminekuga ning keskkonnamõjude hindamisel.

  • Citypargi nõustamine osaluse müümisel Leedu parkimisteenuste liidrile Modus Group’ile

   Eesti ühe suurima parklaketi Citypargi nõustamine osaluse müümisel Leedu parkimisteenuste liidrile Modus Group’ile. Büroo abistas klienti õigusliku auditi tegemisel, läbirääkimistes arvukate müüjatega, ostu-müügilepingu ja intellektuaalomandi õiguste ülemineku lepingute koostamisel ning maksuküsimustes.

  • IT-ettevõtte AK Süsteemid nõustamine ärivaldkonna müümisel

   IT-ettevõtte AK Süsteemid nõustamine IT-teenuste ärivaldkonna müümisel Eesti suurimale IT- ja telekomiettevõttele Telia Eesti.

  • Tallinna linnapea Edgar Savisaare kriminaalasjaga seonduva õigusliku auditi koostamine

   Tallinna linnapea Edgar Savisaare kriminaalasjaga seonduva õigusliku auditi koostamine Tallinna Linnavalitsuseleja Tallinna Linnavolikogule, milles anti hinnang Tallinna linna tegevuse õiguspärasusele haldus- ja tsiviilõiguslikus mõttes.

  • Tallinna Sadama nõustamine keerukas kinnisvara ja maksejõuetusega seotud ülesandes

   Tallinna Sadama nõustamine keerukas kinnisvara ja maksejõuetusega seotud ülesandes, kus pankrotistunud Coal Terminali ja Tallinna Sadama vahel on kehtivad lepingud Muuga Sadamas suure maa-ala hoonestamiseks ja kasutamiseks ning kaidele ligipääsuks eelisõiguste omandamiseks.

  • Tallinna Sadama esindamine endiste juhatuse liikmete suhtes algatatud kriminaalmenetluses

   Tallinna Sadama ja selle tütarettevõtte TS Laevad esindamine, sealhulgas kahju hüvitamise nõude esitamine endiste juhatuse liikmete Allan Kiili ja Ain Kaljuranna suhtes algatatud kriminaalmenetluses, milles endisi juhatuse liikmeid süüdistatakse altkäemaksu võtmises ja rahapesus.

  • Eesti Energia nõukogule auditi koostamine

   Eesti Energia nõukogule Enefit280 õlitehase kallinemist ja juhatuse vastutust puudutava auditi koostamine, mis hõlmas ka kümnete mahukate ning tehniliselt keeruliste seadmete hankimise lepingute süvaanalüüsi, et hinnata nende lepingute põhjendatust.

 • CV

  Liikmesus

  2014
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  Alates 2018
  vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic
  2017–2018
  advokaat, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega Varul)
  2014–2017
  advokaat, advokaadibüroo Varul
  2012–2014
  jurist, advokaadibüroo Varul
  2011
  praktikant, advokaadibüroo InJure
  2010
  jurist, liikluskorraldusteenistus, Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond

  Haridus

  2013
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA
  2011
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
 • Publikatsioonid