Anu Kirss

Anu Kirss

Vandeadvokaat
Tööõiguse töögrupi kaasjuht
Tallinn, Eesti

Anu Kirss nõustab kliente peamiselt töö- ja ühinguõiguse ning andmekaitse valdkonnas, lisaks on tal ka pikaajaline kogemus klientide nõustamisel energeetika valdkonnas. Rahvusvahelised õigusturuväljaanded Chambers Europe ja Legal 500 tunnustavad teda kui väga rahulikku ja täpset advokaati", kes avaldab muljet oma kiire reageerimise ja uuendusliku lähenemisviisiga".

Kirss AnuRising Star Martti Anu Kedli Triinu J. Elina   chambers europe 44     

 • Tutvustus

  Anu Kirss nõustab kliente peamiselt töö- ja äriõiguse ning andmekaitse valdkonnas, kuid omab pikaajalist kogemust ka klientide nõustamisel energeetika valdkonnas.

  Anul on ligi 15aastane kogemus rahvusvaheliste ja Eesti klientide nõustamises individuaalsete ja kollektiivsete töösuhete küsimustes. See hõlmab märkimisväärset kogemust juhtivtöötajate lepingute koostamisel ja lõpetamisel, ärisaladuse kaitsmise ja konkurentsikeelu küsimustes ning äriühingute ühinemise, omandamise ja restruktureerimisega kaasnevates tööõigusküsimustes. Samuti on ta kogenud töövaidluste asjatundja, kes on edukalt esindanud kliente väga erinevates töötaja ja tööandja vahelistes vaidlustes. Alates 2017. aastast kuulub Anu Eesti Advokatuuri tööõiguse komisjoni.

  Klientide nõustamisel suhetes töötajatega on Anu omandanud arvestatava kogemuse privaatsusõiguse ja isikuandmete kaitse alal. Ta on tegelenud klientide nõustamise ja põhjaliku ettevalmistamisega isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele vastamiseks, teinud andmekaitsenõuetele vastavuse auditeid ning andnud isikuandmete kaitse teemal koolitusi ja seminare.

  Lisaks on Anul laialdane ja üle 10aastane kogemus energeetikasektori klientide nõustamisel ja esindamisel, seda nii energiaturu küsimustes kui võrkude rajamise ja talumisega seotud küsimustes. Ta on nõustanud ja esindanud elektri-, gaasi- ja soojusettevõtjaid hinna kooskõlastamise menetlustes ja vaidlustes Konkurentsiameti või kohaliku omavalitsusega, abistanud ja esindanud kliente liitumis-, võrgu- ja energia müügilepingutega seonduvates küsimustes ja vaidlustes. Ta on edukalt esindanud võrguettevõtjaid teeninduspiirkonda puudutavates vaidlustes, samuti võrgu talumiskohustuse vaidlustes maaomanikega. Anu on nõustanud kliente nii koostootmisjaama kui tuuleparkide rajamisel, sealhulgas viinud läbi mitmeid õiguslikke analüüse taastuvenergia toetussüsteemi puudutavates küsimustes. Viimastel aastatel on ta abistanud mitmeid rahvusvahelisi gaasiettevõtjaid seonduvalt tegevuse alustamisega Eestis.

 • Olulisemad tööd
  • 21.02.2024

   Strateegiline omandamine: TGS Baltic nõustas IFCO SYSTEMSi 100% BEPCO OÜ aktsiate omandamisel

   Advokaadibüroo TGS Baltic nõustas klienti IFCO SYSTEMS GmbH tehingu läbiviimises, millega omandati Bepco OÜ ja OÜ Logistics Equipment Production.

   Rohkem
  • 10.01.2024

   TGS Baltic andis Eesti Haridustöötajate Liidule streikimise osas õigusliku arvamuse

   TGS Baltic andis õigusliku arvamuse Eesti Haridustöötajate Liidule (EHL) küsimuses, kas lasteaiaõpetajad ja kutseõppeasutuste õpetajad võivad streikida. 

   Rohkem
  • 05.01.2021

   TGS Baltic aitas investeerimisühingut De Maria Project Energate'i omandamisel

   TGS Baltic aitas investeerimisühingut De Maria Project maagaasivõrkude arenduse, maagaasi jaotuse ja müügiga tegeleva äriühingu Energate omandamisel erainvestoritelt, keda juhtis investeerimisühing Capital Mill.

   Rohkem
  • 29.09.2016

   Karell Kiirabi müügitehingu nõustamine

   Büroo ühinemiste ja omandamiste meeskond nõustas Sander Kärsoni juhtimisel strateegilist investorit Viru Haiglat Karell Kiirabi omandamisel U.S. Investilt, mille suuromanikuks on Urmas Sõõrumaa.

   Rohkem
  • 23.04.2014

   Baltimaade suurima e-kaupleja Pigu nõustamine DLB e-kaubamaja ostmisel

   Büroo ühinemiste ja omandamiste meeskond nõustas Baltimaade suurimat e-kauplejat Pigu Eestis ja Soomes tegutseva DLB e-poe omandamistehingus.

   Rohkem
  • 11.11.2013

   Spark Asset Managementi nõustamine Konesko akstiate müümisel Konecranes Finance'ile

   Büroo ühinemiste ja omandamiste meeskond eesotsas partner Ants Mailendiga esindas Spark Asset Managementi masinatööstusettevõtte Konesko akstiate müümisel ülemaailmse tõsteäri ühele juhtivale ettevõttele Konecranes Finance'ile.  

   Rohkem
  • BIURO tööhõive siseauditi tegemine ja sellega seotud järeltegevus

   BIURO tööhõive siseauditi tegemine ja sellega seotud järeltegevus, sealhulgas töökorralduse eeskirjade ja muude tööga seotud dokumentide väljatöötamine.

  • Luha Lihatööstuse omandamise nõustamine

   Luha Lihatööstuse omandamise nõustamine, sealhulgas tehingustruktuuri koostamine ning müügilepingute ja tegevuslubade ülevõtmine.

  • AstraZeneca nõustamine tööhõiveküsimustes

   AstraZeneca nõustamine tööhõiveküsimustes, sealhulgas konkurentsikeelu kokkuleppe sõlmimisel lapsehoolduspuhkuse järel ja seoses töötajate isikuandmete töötlemisega.

  • Eesti Lootsi nõustamine suhetes ametiühingute ja tööajakorraldusega ettevõttes

   Eesti Lootsi nõustamine suhetes ametiühingute ja tööajakorraldusega ettevõttes.

  • Royal Canini nõustamine tööõigusküsimustes

   Royal Canini nõustamine tööõigusküsimustes, sealhulgas töötajaga konkurentsikeelu kokkulepete lõpetamisel, Balti meeskonna ja töö ümberkorraldamisel, mis hõlmas ka vallandamisi.

  • Onnineni esindamine töövaidluskomisjoni

   Onnineni esindamine töövaidluskomisjonis vaidluses vallandatud juhtivtöötajaga töölepingu ülesütlemise õiguspärasuse ja hüvitise nõude üle.

  • Rimi Eesti Food esindamine tsiviil- ja kriminaalmenetlustes

   Baltimaade juhtiva jaekaubandusettevõtte Rimi Eesti Food esindamine tsiviil- ja kriminaalmenetlustes nii endise töötaja kui ka mitme juriidilise isiku ning nendega seotud eraisikute vastu, kelle osalusel aastaid kestnud korruptsioonitegevus oli tekitanud ettevõttele ulatusliku kahju.

  • Narva Haiglale õigusliku analüüsi koostamine

   Narva Haiglale õigusliku analüüsi koostamine ametiühingu usaldusisiku volituste kestuse kohta ning tööandja õiguse kohta saada teavet ja tutvuda usaldusisiku valimise dokumentidega.

  • Verum Plus AG nõustamine seoses maagaasi tarnimise ja impordi alustamisega Eestis

   Verum Plus AG nõustamine seoses maagaasi tarnimise ja impordi alustamisega Eestis, sealhulgas litsentside taotlemisel ja suhete loomisel Eesti ülekandesüsteemi halduriga.

  • UAB GET Balticu nõustamine piirkondliku maagaasi kauplemisplatvormiks saamisel

   UAB GET Balticu nõustamine piirkondliku maagaasi kauplemisplatvormiks saamisel, sealhulgas vastamine kliendi küsimustele riiklike maagaasivahetuse eeskirjade, litsentsimise ja järelevalve kohta ning nende küsimuste analüüsimine.

  • Turkish Airlinesi nõustamine äritegevuse alustamisel Eestis

   Turkish Airlinesi nõustamine äritegevuse alustamisel Eestis, sealhulgas filiaali asutamisel, üldistes tööhõiveküsimustes ja võtmeisikute elamislubade taotlemisel.

  • Maailma juhtiva rahvusvahelise toorainekaupleja nõustamine

   Maailma juhtiva rahvusvahelise toorainekaupleja nõustamine seoses maagaasi hulgimüügi alustamisega Eestis, sealhulgas hulgimüügiks vajalike litsentside taotlemisel, kokkulepete sõlmimisel ülekandesüsteemi halduri Eleringiga ning ühinguõiguse ja maksuküsimustes.

  • Tartu Ülikooli Kliinikumi nõustamine seoses tervishoiutöötajate streigiga

   Tartu Ülikooli Kliinikumi nõustamine seoses tervishoiutöötajate streigiga.

  • Soome energiakontserni kuuluva ettevõtte Imatra Elekter igapäevane nõustamine

   Soome energiakontserni Imatran Seudun Sähkö Oy kuuluva ettevõtte Imatra Elekter igapäevane nõustamine mitmesugustes küsimustes, sealhulgas seoses elektriliinide ümberehitamisega, maaomanikega seotud ja teeninduspiirkonna vaidlustega ning lepinguõiguse küsimustes.

  • Juhtivtöötaja esindamine Alstom Eesti vastu töövaidluses

   Juhtivtöötaja esindamine Alstom Eesti vastu töölepingu lõpetamise seaduslikkuse ja kahju hüvitamise nõudega seotud töövaidluses, mis jõudis kaks korda Riigikohtusse. Meie kliendi nõue rahuldati suurel määral.

 • CV

  Liikmesus

  2017
  Eesti Advokatuuri tööõiguskomisjon
  2004
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  Alates 2017
  vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega Varul)
  2008–2017
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Varul
  2004–2008
  advokaat, advokaadibüroo Varul
  2004
  jurist, advokaadibüroo Varul
  2003
  jurist, G4S Eesti
  2002
  praktikant, Tartu Ringkonnakohus
  2002
  linnasekretäri abi, Otepää Linnavalitsus

  Haridus

  2005
  Kesk-Euroopa Ülikool, rahvusvaheline äriõigus, LLM (cum laude)
  2005
  Asseri Euroopa Kolledž, rahvusvahelise kaubanduse ja äriõiguse kursus
  2003
  Rotterdami Erasmuse Ülikool, õigusteaduskond (üliõpilasvahetusprogramm)
  2003
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
 • Publikatsioonid