Chirag Mody

Chirag Mody

Vandeadvokaat
Vaidluste töögrupi kaasjuht
Tallinn, Eesti

Chirag Mody on vaidluste lahendamise asjatundja, kes on keskendunud tsiviil- ja halduskohtumenetlusele, pankrotiõigusele, piiriülestele vaidlustele ja vahekohtumenetlusele. Tal on laialdane kogemus klientide nõustamisel vaidluste lahendamisel lepingu-, ehitus-, planeerimis-, pankroti-, kaubamärgi-, kindlustus-, energia-, laimu- ja riigihankevaidlustes.

Tegevusvaldkonnad

 • Tutvustus

  Chirag Mody on vaidluste lahendamise asjatundja, kes on keskendunud tsiviil- ja halduskohtumenetlusele, pankrotiõigusele, piiriülestele vaidlustele ja vahekohtumenetlusele. Tal on laialdane kogemus klientide nõustamisel vaidluste lahendamisel lepingu-, ehitus-, planeerimis-, pankroti-, kaubamärgi-, kindlustus-, energia-, laimu- ja riigihankevaidlustes. Chirag on esindanud kliente nii riigisisestes kui ka piiriülestes suuremahulistes arbitraaživaidlustes. Ta on aastaid nõustanud kliente elektri- ja maagaasivõrkudega seotud valdkondade projektide teemal.

  Chirag on pikka aega õpetanud Tartu Ülikoolis võla- ja lepinguõigust ning õigusliku argumentatsiooni metoodikat. Chirag juhendab Tartu Ülikooli magistriõppe aineid „Lepinguõiguse erikursus“ ja „Tsiviilkohtumenetlus“. Chirag on võitnud Eesti harjutuskohtu võistluse ja osalenud edukalt Teldersi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtu võistlusel, kus ta saavutas kolmanda koha. Ta on olnud Tartu Ülikooli esindusvõistkonna liige Willem C. Visi nimelisel rahvusvahelise kaubandusõiguse ja vahekohtumenetluse harjutuskohtuvõistlusel.

 • Olulisemad tööd
  • Parex Panga esindamine vaidlustes võlgnike vastu

   Varahaldusettevõtte Reverta (endise nimega Parex Pank) esindamine mitmesugustes vaidlustes võlgnike vastu.

  • Indrek Rahumaa esindamine vaidlustes võlausaldajatega.

   Ettevõtja Indrek Rahumaa ja temaga seotud ettevõtete esindamine vaidlustes võlausaldajatega.

  • Postimehe edukas esindamine vaidluses Tallinna abilinnapeaga

   Postimehe edukas esindamine vaidluses Tallinna abilinnapeaga seoses Postimehes avaldatud artikliga.

  • Leedu residendi edukas esindamine Küprose investeerimispanga vastu

   Leedu residendi Dainius Karpavičiuse edukas esindamine vaidluses Küprose investeerimispanga Banc de Binaryga seoses panga keeldumisega investeeringu taganemisest. Küprose Finantsinspektsioon tühistas Banc de Binary litsentsi.

  • Reisibüroo Kidy Touri edukas esindamine reisibüroo Anheli vastu

   Reisibüroo Kidy Touri edukas esindamine reisibüroo Anheli vastu seoses Kidy Touri klientidele, äripartneritele, meediale ja riigiasutustele ettevõtte kohta laimu levitamisega.

  • Läti suurima tee-ehitusettevõtte SIA Bindersi esindamine Maanteeameti vastu

   Läti suurima tee-ehitusettevõtte SIA Bindersi esindamine Maanteeameti vastu seoses ehitustööde kvaliteediga

  • Rahvusvahelise ärinõustamisettevõtte KMPG Baltics edukas esindamine

   Juhtiva rahvusvahelise ärinõustamisettevõtte KMPG Balticsi ja selle audiitorite edukas esindamine Bridgeporti vastu seoses nõudega auditiaruande väidetavate eelarvepuudujääkide tõttu.

  • Eleringi esindamine ehitusvaidluses seoses plahvatanud alajaamaga

   Elektri põhivõrke haldava Eleringi esindamine ehitusvaidluses Empoweri ja Elektrilevi vastu seoses plahvatanud alajaamaga. Vaidlus keskendus sellele, kas Empower oli elektrijaama ehitanud lepinguosaliste kokkuleppe alusel ja kas Elektrilevi tegutses seal asjakohaseid määruseid järgides.

  • Eleringi edukas esindamine vaidlustes ehitusfirmade Skanska EMW ja M-Poweriga

   Elektri põhivõrke haldava Eleringi edukas esindamine vaidlustes ehitusfirmade Skanska EMW ja M-Poweriga ehitustööde lõpetamata jätmise üle.

  • LHV esindamine Äripäeva vastu

   LHV Panga ja LHV Varahalduse esindamine Äripäeva vastu seoses laimu levitamisega.

  • Maru Ehituse edukas esindamine seoses Narva Elektrijaama ehitustöödega

   Maru Ehituse edukas esindamine Alstom Eesti (General Electricu) vastu seoses Narva Elektrijaama ehitustööde kvaliteedi ja viivitamisega. Maru Ehitus tegutses Alstomi alltöövõtjana ja vastutas elektrijaama osade ehitamise eest u 2,5 miljoni euro ulatuses.

  • Eesti Vabariigi esindamine seni suurima investeeringutega seotud arbitraaživaidluses

   Eesti Vabariigi esindamine Rahvusvahelises Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuses (ICSID) koos rahvusvahelise advokaadibürooga Squire Patton Boggs LLP (Praha) Eesti suurima veevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse pakkuja Tallinna Vee ning selle investorite vastu. See on seni suurim investeeringutega seotud arbitraaživaidlus Eesti Vabariigi vastu.

 • CV

  Liikmesus

  2014
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  Alates 2020
  tsiviilkohtumenetluse lektor, Tartu Ülikool
  Alates 2019
  lepinguõiguse erikursuse lektor, Tartu Ülikool
  Alates 2018
  vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic
  2018
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Ellex Raidla (Ellex Raidla ja Primus ühinesid 2018)
  2014–2018
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Primus
  2012–2014
  jurist, advokaadibüroo Primus
  2011–2017
  lektor (võlaõiguse üldosa, lepinguõigus, teadustöö alused, sissejuhatus õiguslikku analüüsi ja argumentatsiooni), Tartu Ülikool
  2008
  praktikant, advokaadibüroo Sorainen
  2007
  praktikant, Põhja Ringkonnaprokuratuuri majanduskuritegude osakond

  Haridus

  2011
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA
  2008
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
 • Publikatsioonid