Chirag Mody

Chirag Mody

Partner
Vaidluste töögrupi kaasjuht
Vahekohtu töögrupi juht
Tallinn, Eesti

Chirag Mody on vaidluste lahendamise asjatundja, kes on keskendunud tsiviil- ja vahekohtumenetlusele, samuti piiriülestele vaidlustele. Chiragil on laialdane kogemus klientide nõustamisel juhatuse liikmete vastutuse, ehitus-, kinnisvara-, pankroti-, investeerimis-, finants-, tehnoloogia-, laimu- ja lepingulistes kaasustes. Allikad kinnitavad, et Chirag Mody on „väga võimekas ja ärilise suunitlusega vaidluste advokaat, tõhus ja keskendunud keerulistele olukordadele.“

 

Recommended Lawyer. Koik practice area juhid

 • Tutvustus

  Chirag Mody on vaidluste lahendamise asjatundja, kes on keskendunud tsiviil- ja vahekohtumenetlusele, samuti piiriülestele vaidlustele. Chiragil on laialdane kogemus klientide nõustamisel juhatuse liikmete vastutuse, ehitus-, kinnisvara-, pankroti-, investeerimis-, finants-, tehnoloogia-, laimu- ja lepingulistes kaasustes. Ta on esindanud kliente nii riigisisestes kui ka piiriülestes suuremahulistes kohtu- ja arbitraaživaidlustes. Chiragi on sageli usaldatud ka vahekohtunikuna, et lahendada erinevaid pooltevahelisi vaidlusi.

  Kliendid kirjeldavad Chiragi õiguskataloogis The Legal 500: „Chirag Modyl on olemas kõik, mida ühel suurepärasel kohtuvaidluste advokaadil vaja on: erakordne taiplikkus, teadmised, kogemused ja võitja mentaliteet koos laitmatu keeleoskusega, et pakkuda teile täpselt seda, mida vajate. Ta ei ole mitte ainult suurepärane strateeg, vaid tunneb ka Eesti tsiviilkohtumenetluse seadustikku läbi ja lõhki.“

  Chirag on üle kümne aasta õpetanud Tartu Ülikoolis tsiviilkohtumenetlust, võla- ja lepinguõigust ning õigusliku argumentatsiooni metoodikat. Chirag on võitnud Eesti harjutuskohtu võistluse; osalenud edukalt Teldersi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtu võistlusel Haagis, kus ta saavutas kolmanda koha; olnud Tartu Ülikooli esindusvõistkonna liige Willem C. Visi nimelisel rahvusvahelise kaubandusõiguse ja vahekohtumenetluse harjutuskohtuvõistlusel Viinis.

 • Olulisemad tööd
  • 29.09.2023

   Partner Chirag Mody ja vandeadvokaat Silvia Urgas esindasid klienti edukalt kolmes kohtuasjas

   Harju Maakohus jättis meie kliendi vastu esitatud kõik kolm hagi kogusummas 2 500 000 eurot läbi vaatamata. Üle kahe aasta kestnud kolmes kohtuasjas vaieldi selle üle, kas meie klient on rikkunud oma ametikohustust ja jätnud pankrotimenetluses äriühingust võlgniku huvid kaitseta.

   Rohkem
  • 27.09.2023

   Partnerid Chirag Mody ja Peeter Viirsalu esindasid edukalt klienti Harju Maakohtus

   Harju Maakohus rahuldas täielikult meie kliendi nõude anda talle tagasi tema väärtuslik kinnisasi. Üle kuue aasta kestnud vaidlus keskendus sellele, kas meie äriühingust kliendi 1 600 000 eurot maksev kinnisasi anti õigusvastaselt üle kolmandale isikule.

   Rohkem
  • 28.06.2023

   Partner Chirag Mody ja advokaat Kaija Märtin esindasid edukalt klienti Harju Maakohtus

   Harju Maakohus jättis 26. juuni 2023. aasta otsusega meie kliendi vastu esitatud nõude täielikult rahuldamata. Vaidlus keskendus sellele, kas ärinõustamisega tegelev ettevõte täitis lepinguga võetud kohustusi ja kas tal oli õigus saada tasu.

   Rohkem
  • 15.06.2023

   Partner Chirag Mody esindas edukalt klienti Harju Maakohtus

   Harju Maakohus jättis 2. juuni 2023. a otsusega meie kliendi vastu esitatud nõude täielikult rahuldamata. Nõue põhines ema- ja tütarettevõtja vahel sõlmitud lepingul, mis andis tütarettevõtjale õiguse kasutada kontserni pangakontot.

   Rohkem
  • 06.06.2023

   Partner Chirag Mody ja vandeadvokaat Silvia Urgas esindasid kliente edukalt Tallinna Ringkonnakohtus

   Tallinna Ringkonnakohus jättis 12. mai 2023 otsusega täielikult rahuldamata meie klientide vastu esitatud süüdistused, sh juhatuse liikme vastutuse, töölepingu rikkumise ja nendest tulenevate kahjunõuete osas tähelepanuväärses ja keerulises kohtuasjas.

   Rohkem
  • 27.03.2023

   Pärnu Maakohtus kaitsesid vandeadvokaadid Chirag Mody ja Anet Jaks edukalt klienti laimuväidetega seotud hagis

   Pärnu Maakohtus esindasid TGS Baltic vandeadvokaadid Chirag Mody ja Anet Jaks edukalt klienti, kellelt nõuti väidetavalt ebaõigete väidete ümberlükkamist ning varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist. Kohus nõustus lepinguliste esindajate selgitustega ning jättis kliendi vastu esitatud hagi rahuldamata.

   Rohkem
  • 23.11.2021

   TGS Baltic esindas edukalt kliente ebaausa konkurentsi vaidluses

   Pärast enam kui aasta kestnud kohtuvaidlust võttis vastaspool tagasi kahe TGS Balticu kliendi vastu esitatud nõuded. Mõlema kliendi vastu esitatud solidaarsed nõuded ületasid veerand miljonit eurot. Harju Maakohus jättis nõuded läbi vaatamata 15.11.2021 määrusega. Kliente esindasid vandeadvokaadid Chirag Mody ja Silvia Urgas.

   Rohkem
  • 26.10.2021

   TGS Baltic esindas edukalt klienti sõiduki restaureerimise töövõtulepingut puudutavas vaidluses

   19.10.2021 rahuldas maakohus vandeadvokaat Chirag Mody ja advokaat Kaija Klaaseni hagiavalduse Carrestoration OÜ vastu.

   Rohkem
  • 02.06.2021

   Assotsieerunud partner Chirag Mody esindas edukalt klienti Tallinna Ringkonnakohtus, kes nõustus tema selgitustega ja saatis vaidluse maakohtusse täiendavaks otsustamiseks

   Ringkonnakohus rahuldas 28.05.2021 vandeadvokaadi Chirag Mody apellatsioonkaebuse ja saatis vaidluse tagasi maakohtusse uuesti otsustamiseks.

   Rohkem
  • 09.04.2021

   Assotsieerunud partner Chirag Mody ja vandeadvokaat Silvia Urgas esindasid edukalt kinnisvara valdkonna klienti ringkonnakohtus.

   Tallinna Ringkonnakohus jättis 26.03.2021 otsusega kliendi vastu esitatud kulude hüvitamise, saamata jäänud tulu ja leppetrahvi nõuded täielikult rahuldamata.

   Rohkem
  • 02.02.2021

   TGS Baltic esindas edukalt Dubai äriühingut La Campana General Trading vaidluses Cryotech Nordic vastu

   Esindasime edukalt Dubai äriühingut La Campana General Trading LLC vaidluses Cryotech Nordic AS-i vastu seoses ainuõiguslikust edasimüügilepingust tulenevate nõuetega.

   Rohkem
  • 01.10.2020

   Saavutasime kliendile järjekordse kohtuvõidu

   Vandeadvokaat Chirag Mody esindas edukalt kinnisvaraarendajast klienti, kelle käest nõuti kulude hüvitamist ja saamata jäänud tulu kogusummas 700 000 eurot.

   Rohkem
  • 14.09.2020

   Esindasime edukalt kinnisvaraarendajast klienti keerulises ja mahukas kohtuvaidluses

   Vandeadvokaat Chirag Mody esindas edukalt kinnisvaraarendajast klienti keerulises ja mahukas kohtuvaidluses seoses korterelamu renoveerimisega Tallinna vanalinnas. 

   Rohkem
  • 24.08.2020

   TGS Baltic esindas edukalt Kanada börsiühingu Soome tütarettevõtet Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtus

   Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohus jättis rahuldamata kõik nõuded, mis olid esitatud TGS Balticu esindatava äriühingu vastu.

   Rohkem
  • Parex Panga esindamine vaidlustes võlgnike vastu

   Varahaldusettevõtte Reverta (endise nimega Parex Pank) esindamine mitmesugustes vaidlustes võlgnike vastu.

  • Indrek Rahumaa esindamine vaidlustes võlausaldajatega.

   Ettevõtja Indrek Rahumaa ja temaga seotud ettevõtete esindamine vaidlustes võlausaldajatega.

  • Postimehe edukas esindamine vaidluses Tallinna abilinnapeaga

   Postimehe edukas esindamine vaidluses Tallinna abilinnapeaga seoses Postimehes avaldatud artikliga.

  • Leedu residendi edukas esindamine Küprose investeerimispanga vastu

   Leedu residendi Dainius Karpavičiuse edukas esindamine vaidluses Küprose investeerimispanga Banc de Binaryga seoses panga keeldumisega investeeringu taganemisest. Küprose Finantsinspektsioon tühistas Banc de Binary litsentsi.

  • Reisibüroo Kidy Touri edukas esindamine reisibüroo Anheli vastu

   Reisibüroo Kidy Touri edukas esindamine reisibüroo Anheli vastu seoses Kidy Touri klientidele, äripartneritele, meediale ja riigiasutustele ettevõtte kohta laimu levitamisega.

  • Läti suurima tee-ehitusettevõtte SIA Bindersi esindamine Maanteeameti vastu

   Läti suurima tee-ehitusettevõtte SIA Bindersi esindamine Maanteeameti vastu seoses ehitustööde kvaliteediga

  • Rahvusvahelise ärinõustamisettevõtte KMPG Baltics edukas esindamine

   Juhtiva rahvusvahelise ärinõustamisettevõtte KMPG Balticsi ja selle audiitorite edukas esindamine Bridgeporti vastu seoses nõudega auditiaruande väidetavate eelarvepuudujääkide tõttu.

  • Eleringi esindamine ehitusvaidluses seoses plahvatanud alajaamaga

   Elektri põhivõrke haldava Eleringi esindamine ehitusvaidluses Empoweri ja Elektrilevi vastu seoses plahvatanud alajaamaga. Vaidlus keskendus sellele, kas Empower oli elektrijaama ehitanud lepinguosaliste kokkuleppe alusel ja kas Elektrilevi tegutses seal asjakohaseid määruseid järgides.

  • Eleringi edukas esindamine vaidlustes ehitusfirmade Skanska EMW ja M-Poweriga

   Elektri põhivõrke haldava Eleringi edukas esindamine vaidlustes ehitusfirmade Skanska EMW ja M-Poweriga ehitustööde lõpetamata jätmise üle.

  • LHV esindamine Äripäeva vastu

   LHV Panga ja LHV Varahalduse esindamine Äripäeva vastu seoses laimu levitamisega.

  • Maru Ehituse edukas esindamine seoses Narva Elektrijaama ehitustöödega

   Maru Ehituse edukas esindamine Alstom Eesti (General Electricu) vastu seoses Narva Elektrijaama ehitustööde kvaliteedi ja viivitamisega. Maru Ehitus tegutses Alstomi alltöövõtjana ja vastutas elektrijaama osade ehitamise eest u 2,5 miljoni euro ulatuses.

  • Eesti Vabariigi esindamine seni suurima investeeringutega seotud arbitraaživaidluses

   Eesti Vabariigi esindamine Rahvusvahelises Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuses (ICSID) koos rahvusvahelise advokaadibürooga Squire Patton Boggs LLP (Praha) Eesti suurima veevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse pakkuja Tallinna Vee ning selle investorite vastu. See on seni suurim investeeringutega seotud arbitraaživaidlus Eesti Vabariigi vastu.

 • CV

  Liikmesus

  2014
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  Alates 2023
  Partner, advokaadibüroo TGS Baltic
  2021-2023
  Assotsieerunud partner, advokaadibüroo TGS Baltic
  Alates 2020
  tsiviilkohtumenetluse lektor, Tartu Ülikool
  Alates 2019
  lepinguõiguse erikursuse lektor, Tartu Ülikool
  2018-2021
  vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic
  2018
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Ellex Raidla (Ellex Raidla ja Primus ühinesid 2018)
  2014–2018
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Primus
  2012–2014
  jurist, advokaadibüroo Primus
  2011–2017
  lektor (võlaõiguse üldosa, lepinguõigus, teadustöö alused, sissejuhatus õiguslikku analüüsi ja argumentatsiooni), Tartu Ülikool
  2008
  praktikant, advokaadibüroo Sorainen
  2007
  praktikant, Põhja Ringkonnaprokuratuuri majanduskuritegude osakond

  Haridus

  2011
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA
  2008
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
 • Publikatsioonid