Elina Varendi

Elina Varendi

Advokaat
Tallinn, Eesti

Elina Varendi kuulub büroo pangandus- ja finantsõiguse ning IT-õiguse meeskondadesse. Peamiselt on ta keskendunud alternatiivsetele rahastamismeetoditele, iduettevõtete rahastamisele ja finantstehnoloogia ettevõtete nõustamisele. Pangandus- ja finantsõiguse kõrval on Elinal laialdased teadmised IT-õiguse ja andmekaitse valdkonnas.

 • Tutvustus

  Elina Varendi kuulub büroo pangandus- ja finantsõiguse ning IT-õiguse meeskondadesse. Peamiselt on ta keskendunud alternatiivsetele rahastamismeetoditele, iduettevõtete rahastamisele ja finantstehnoloogia ettevõtete nõustamisele.

  Pangandus- ja finantsõiguse meeskonna liikmena on Elina nõustanud kliente rahastamisküsimustes, täpsemalt nii võlakirjaemissioonide kui ka laenufinantseerimise alal Eestis ja teistes Balti riikides. Ta on lisaks nõustanud kliente väärtpaberite kauplemisele võtmisel. Peale selle on tal suurepärane kogemus nii kohalike kui ka rahvusvaheliste klientide esindamisel tegevuslubade menetluses Finantsinspektsioonis, kust kliendid on taotlenud näiteks krediidiasutuse, makseteenuse pakkuja, tarbijakrediidi pakkuja ja krediidivahendaja tegevusluba.

  Elinal on kogemusi ka alternatiivsete investeerimisfondide haldamise struktuuriga, sest ta on nõustanud ühte Eesti kinnisvaraarenduse ettevõtet alternatiivse fondihaldusstruktuuri loomisel ja ühisrahastusplatvormide nõustamisel regulatiivküsimustes, samuti alternatiivse fondihaldusstruktuuri loomisel ühisrahastusprojektide eelrahastamiseks. Tema üks põhilisi tegevusvaldkondi on rahvusvahelised rahapesuvastased reeglid ja neljanda rahapesu tõkestamise direktiivi rakendamine Eesti õigussüsteemis, mis oli ühtlasi tema magistritöö teema.

  Pangandus- ja finantsõiguse kõrval on Elinal laialdased teadmised IT-õiguse ja andmekaitse valdkonnas. Ta on nõustanud kliente privaatsuspõhimõtete, küpsisepoliitika ja veebilehtede kasutamise tingimuste loomisel ning muudes regulatiivsetes küsimustes ja tarkvara litsentsimisel. Magistriõpingute ajal osales ta Tartu Ülikoolis IT-õiguse programmis.

 • Olulisemad tööd
  • Tegutsemine tagatisagendina võlakirjaemissioonides

   Tegutsemine tagatisagendina BBFIN1, JPFinance’i ja UVICi võlakirjaemissioonides.

  • Tegutsemine tagatisagendina Finora Capitali võlakirjaemissioonis

   Tegutsemine tagatisagendina Finora Capitali võlakirjaemissioonis ja tagatisvara hoidmine (nõuete pant, pangakontod ja kinnisvara).

  • Tomson Holdingu nõustamine võlakirjaemissioonil

   Tomson Holdingu nõustamine võlakirjaemissioonil. Võlakiri oli tagatud nõude pandi, aktsiate pandi, garantii ja tagatiskontoga.

  • Piiriüleste rahaülekannete pakkuja TavexWise nõustamine makseteenuse pakkuja litsentsi omandamise

   Kaheksas Euroopa riigis tegutseva piiriüleste rahaülekannete pakkuja TavexWise nõustamine makseteenuse pakkuja litsentsi omandamisel.

  • MiniCrediti nõustamine deebetkaarditeenuse rakendamisel

   MiniCrediti nõustamine deebetkaarditeenuse rakendamisel Eestis, Lätis, Poolas ja Gruusias seoses makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse ning selle aluseks olevate Euroopa Liidu direktiividega.

  • UPP & CO KAUNO 53 nõustamine Nasdaq Balti First North Tallinna võlakirjaturule kauplemisele võtmisel

   UPP & CO KAUNO 53 nõustamine Nasdaq Balti First North Tallinna võlakirjaturule kauplemisele võtmisel.

  • Kreditex Groupi nõustamine makseasutuse loa taotlemisel Eesti Finantsinspektsioonis

   Tarbijakrediidi pakkuja Kreditex Groupi nõustamine makseasutuse loa taotlemisel Eesti Finantsinspektsioonis.

  • ühisrahastusplatvormi IUVO nõustamine platvormi loomisel

   Bulgaaria kapitalil põhineva, nii tarbijatele kui ka ettevõtetele mõeldud ühisrahastusplatvormi IUVO nõustamine platvormi loomisel ja liitumisel ühisrahastuse hea tavaga ning krediidivahendaja tegevusloa taotlemisel Finantsinspektsioonis.

  • Eesti Ühistupanga nõustamine Eesti Finantsinspektsioonis krediidiasutuse loa taotlemisel

   Eesti Ühistupanga nõustamine Eesti Finantsinspektsioonis krediidiasutuse loa taotlemisel.

  • Ühisrahastusplatvormi EstateGuru nõustamine laienemisel Suurbritanniasse

   Ühisrahastusplatvormi EstateGuru nõustamine laienemisel Suurbritanniasse, sealhulgas EstateGuru Ltd litsentsilepingute koostamisel.

  • Admiral Marketsi nõustamine nõuetelevastavuse tagamise piiriülese võrgustiku loomisel

   Ühe kiiremini kasvava kauplemisteenuste osutaja Admiral Marketsi nõustamine nõuetelevastavuse tagamise piiriülese võrgustiku loomisel ja muudes õigusaktidega seotud küsimustes.

 • CV

  Liikmesus

  2016
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  Alates 2017
  advokaat, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega Varul)
  2016–2017
  advokaat, advokaadibüroo Varul
  2016
  jurist, advokaadibüroo Varul
  2015
  praktikant, advokaadibüroo Varul

  Haridus

  2016
  Euroopa Õigusakadeemia, suveprogramm “EU Regulation and Supervision of Financial Markets”
  2016
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA
  2014
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA