Erki Fels

Erki Fels

Nõunik, vandeadvokaat
Tallinn, Eesti

Vandeadvokaat Erki Fels on kohtuvaidleja, kes tegeleb peamiselt haldus- ja tsiviilasjadega. Erki on üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse spetsialiste.

 • Tutvustus

  Erki Fels on kohtuvaidleja, kes tegeleb haldus- ja riigihanke asjadega. Üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse spetsialiste. Edukalt osalenud meedia tähelepanu pälvinud vaidlustes, mis kujundavad Eesti riigihankeõigust. Erki on 2023. ja 2024. aastal enim vaidlustuskomisjonis hankijaid ja pakkujaid esindanud advokaat. Kogemus ehitustööde, transpordi, IT, meedia, tervishoiu, energeetika ning kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hangetes; samuti struktuuritoetustega seotud vaidlustes. Lisaks vaidlemisele omab hangete ja pakkumuste koostamise kogemust. Aidanud koostada lepinguid ja hanke alusdokumente Eesti kalleimates ja mahukamates riigihangetes.

  Mitmete riigi tellitud juhendite ja analüüside autor. Koostanud Rahandusministeeriumi palvel analüüsi keskmise palga tingimuste kohta riigihangetes (2016), Kliimaministeerium ja Keskkonnaagentuuri partner roheliste hangete propageerimisel (2022-2023), kvalitatiivsete hindamise kriteeriumide näidiste koostaja (2024), koostöös ITL-ga tarkvaraarenduste tüüplepingu koostaja ning aidanud koostada IT-hangete parimaid praktikaid (2023).

  Sage koolitaja ning konverentside avakõneleja. Annab külalislektorina riigihangete õiguse loenguid Tartu Ülikoolis. Erki Fels on 2019. a avaldatud riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande üks autor. Erki on ka Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liige.

 • CV

  Liikmesus

  2023
  Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liige
  2016
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  Alates 2024
  vandeadvokaat ja nõunik, advokaadibüroo TGS Baltic
  2018-2024
  vandeadvokaat, advokaadibüroo PwC Legal
  2016-2018
  advokaat, advokaadibüroo Glimstedt
  2012-2014
  konsultant, Tallinna Ringkonnakohus (halduskolleegium)

  Haridus

  2015
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA
  2011
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
 • Publikatsioonid