Gregor Saluveer

Gregor Saluveer

Advokaat
Tallinn, Eesti

Gregor Saluveer spetsialiseerub riigihangetele, esindades kliente hankevaidlustes, viies läbi riigihankeid, auditeerides hankijaid nende riigihangete alases tegevuses ning pakkudes klientidele muud riigihangete õiguse alast nõu. Lisaks omab Gregor kogemust muudes haldusõiguslikes vaidlustes ja IT/IP-õiguses.

 • Tutvustus

  Gregor Saluveer on riigihangete õigusele spetsialiseerunud advokaat. Gregor on üks aktiivsemaid hankevaidlejaid ning omab laialdast kogemust nii hankijate kui ettevõtjatega erinevatest sektoritest. Lisaks on Gregor viinud Eesti suurimate hankijate jaoks läbi üle poolesaja riigihanke, omades kogemust iga riigihanke menetluse liigiga. Oma töö raames pakub Gregor klientidele ka üldist riigihangete õiguse alast abi, auditeerib hankijaid nende riigihangete alases tegevuses ning aitab ettevõtjaid pakkumuste koostamisel.

  Lisaks riigihangetele omab Gregor kogemust teistes haldusõiguslikes vaidlustes, sh finantskorrektsiooni otsuste vaidlustamisel, ning intellektuaalse omandi ja IT-õiguse valdkondades, viies mh mitmes olulises tehingus läbi ostetava ettevõtte IT/IP-alast kontrolli, osaledes vaidlustes, abistades lepingute koostamisel ning nõustades lepingu täitmisel.

  Gregor omandas 2023. aastal magistrikraadi Tartu Ülikoolis (cum laude). Gregori magistritöö käsitles hankelepingu muutmise lubatavuse regulatsiooni. Neid teoreetilisi teadmisi on Gregor saanud töös korduvalt rakendada, koostades õiguslikke arvamusi erinevate suuremahuliste hankelepingute muutmise lubatavuse kohta.

 • CV

  Liikmesus

  Alates 2023
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  Alates 2024
  advokaat, advokaadibüroo TGS Baltic
  2020-2024
  jurist ja advokaat, advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal
  2020
  praktikant, advokaadibüroo LEADELL Pilv

  Haridus

  2023
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA (cum laude)
  2021
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
 • Publikatsioonid