Indrek Kukk

Indrek Kukk

Nõunik,
Vandeadvokaat
Tallinn, Eesti

Indrek Kukk on keskendunud peamiselt klientide nõustamisele avaliku õiguse valdkonnas. Indrek on kogenud eksperdiks avaliku sektori ja riigiõiguse ning kohtuvaidluste valdkonnas. 

 • Tutvustus

  Indrek Kukk on nõustanud avaliku sektori kliente seonduvalt EL-i õigusest tulenevate nõuete ülevõtmisega ning on kogenud spetsialistiks digitaalsete avalike teenuste juurutamisel. Samuti nõustab Indrek Kukk avaliku ja erasektori kliente majandustegevuse regulatiivset keskkonda puudutavates küsimustes, sh maavarade kasutamise, energeetika, tervishoiu, telekommunikatsiooni, transpordi ja hariduse valdkondades. 

  Indrek Kukk on esindanud kliente arvukates keerulistes haldusasjades, teiste seas mitmetes pretsedenti loovates õigusvaidlustes riigiabi, riigivastutuse, maksu- ja keskkonnaõiguse küsimustes. Indrek Kukk on esindanud kliente nii Riigikohtus (enam kui 20 korral) kui ka Euroopa Inimõiguste Kohtus, samuti osalenud esindajana eelotsuse menetluses Euroopa Kohtus.

  Enne TGS-iga liitumist juhtis Indrek Kukk Advokaadibüroos PricewaterhouseCoopers Legal avaliku õiguse ja regulatsioonide valdkonda.  

  Indrek Kukk on Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liige alates selle asutamisest 2017. a ning selle esimees alates 2023. Haldusõiguse komisjoni tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine haldusõiguse valdkonna õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Indrek on osalenud mitmete põhjalike muudatusettepanekute ja seisukohtade väljatöötamises eelnõudele ning väljatöötamiskavatsustele.

 • Olulisemad tööd
  • 27.06.2024

   Riigikohus jõudis olulise lahendini haridusvõrgu korrastamist puudutavas vaidluses

   Riigikohus leidis, et Lääneranna vallas oli haridusvõrgu korrastamine kantud ülekaalukast avalikust huvist.

   Rohkem
 • CV

  Liikmesus

  2023
  Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjon (esimees)
  2017
  Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjon
  2011
  Eesti Advokatuur
  2008
  Eesti Üliõpilaste Selts

  Karjäär

  2024
  vandeadvokaat, nõunik, advokaadibüroo TGS Baltic
  2018
  vandeadvokaat, avaliku õiguse valdkonna juht, advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal
  2015
  partner, juhatuse liige, Maria Mägi Advokaadibüroo
  2014
  vandeadvokaat, Maria Mägi Advokaadibüroo
  2011
  advokaat, Maria Mägi Advokaadibüroo
  2010
  jurist, Maria Mägi Advokaadibüroo
  2009
  jurist, Advokaadibüroo Ehasoo & Partnerid

  Haridus

  2011
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA
  2010
  Salzburgi Ülikool, õigusteaduskond „European Private Law” (suveülikool)
  2009
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
 • Publikatsioonid