Ingeri Luik-Tamme

Ingeri Luik-Tamme

Vandeadvokaat
Tervishoiu valdkonna juht Eestis
Tallinn, Eesti

Ingeri Luik-Tamme on üks vähestest Eesti juristidest, kes on spetsialiseerunud tervishoiule ja ravimitele. Kuna tervishoiusektoris tegeletakse ulatuslikult delikaatsete isikuandmete töötlemisega, keskendub Ingeri igapäevaselt ka andmekaitsele.

 • Tutvustus

  Ingeri Luik-Tamme on üks vähestest Eesti juristidest, kes on juba üle 15 aasta spetsialiseerunud tervishoiule ja ravimitele. Tema pikaajaline ja laiahaardeline kogemus nendes valdkondades võimaldab tal anda nõu nii tervishoiuteenuse osutajate asutamise, meditsiiniteenuse kujundamise kui meditsiinitöötajate õigusalase koolituse osas. Kuna tervishoiusektoris tegeletakse ulatuslikult delikaatsete isikuandmete töötlemisega, keskendub Ingeri igapäevaselt ka andmekaitsele.

  Ingeri on keskendunud tervishoiusektori projektidele, andes klientidele nõu tingimuste väljatöötamise, tervishoiuteenuste ümberkorraldamise ja rahastamise, uuenduslike meditsiiniteenuste turule toomise ja muude seotud teemade osas. Tal on ka laialdane tervishoiuteenuse osutajate esindamise kogemus kohtuvälistes läbirääkimistes ja kohtuvaidlustes seoses patsientide kahju hüvitamise nõuetega.

  Ravimite valdkonnas hõlmab tema töö nii ravimifirmade ja teadusasutuste vahelisi koostööprojekte uudsete ravimite väljatöötamiseks, ravimite kliinilisi uuringuid kui ka igapäevase nõu andmist mitmetele rahvusvahelistele ravimfirmadele erinevates juriidilistes küsimustes, sealhulgas lubade taotlemist, ravimite reklaamimist ning turustamise ja hinnastamise põhimõtteid puudutavates küsimustes. Tema viimatised tööd farmaatsiasektoris on keskendunud apteekide nõuetele vastavuse tagamisele, internetiapteegi asutamisele ja piiriüleste apteegiteenuste arendamisele.

  Andmekaitse valdkonnas on ta nõustanud kliente rahvusvahelistes koostööprojektides, millega kaasneb ulatuslik isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete edastamine EList ja EMPst väljapoole. Ingeri on juhtinud ka laiaulatusliku isikuandmete kaitse vastavusauditi läbiviimist ning sisemise ja välise andmekaitsealase dokumentatsiooni väljatöötamist mitmetele tuntud äriühingutele. Ta on esindanud kliente Andmekaitse Inspektsioonis seoses esitatud kaebustega.

  Ingeri on avaldanud arvukalt meditsiiniõigust puudutavaid artikleid ja korraldanud nii Eestis kui ka välismaal seminare erinevate tervishoiusektorite töötajatele, aga ka kohtunikele. Tema koolitustegevus hõlmab nii avalikke kui tervishoiuteenuse osutajate sisemisi töötajate koolitusi, mis puudutavad arstiabi ja tervishoiuteenuste kvaliteeti, patsiendi turvalisust ning arstide ja tervishoiuteenuse osutajate õigusi ja kohustusi ning andmekaitset.

 • Olulisemad tööd
  • 16.03.2023

   TGS Baltic pikaajaline klienti, Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutust (EADSE) saavutas võidu CASis ja Šveitsi föderaalses ülemkohtus

   TGS Baltic Eesti tervishoiu ja bioteaduste valdkonna juht Ingeri Luik-Tamme esindas koostöös Dr. Stephan Netzlega (Times Attorneys, Šveits) EADSE-i apellatsioonimenetluses Šveitsis Lausanne’is asuvas spordiarbitraažikohtus CAS. Meeskonda kuulus ka endine TGSBaltic advokaat Robin Luts, kes on täna asunud Sunly õigusnõunikuks.

   Rohkem
  • 02.06.2020

   TGS Baltic nõustas rahvusvahelist ettevõtet Iron Mountain Inc., mis pakub ülemaailmseid andmete ja dokumentide haldamise teenuseid.

   TGS Balticu Eesti meeskond koostas ülevaate dokumentide säilitamise tähtaegadest ja aktiivsetest kohustustest seoses dokumentide esitamisega avalikule võimule.

   Rohkem
  • 16.03.2018

   Euroapteek viis lõpule Ülikooli Apteekide omandamistehingu

   TGS Balticu ühinemiste ja omandamiste meeskond nõustas partnerite Kadri Kallase ja Sander Kärsoni juhtimisel Euroapteeki Ülikooli Apteekide keti omandamisel Eestis. Tehing jõustus 14. märtsil, mil Euroapteek omandas ja integreerib oma võrgustikuga 13 Ülikooli Apteeki. Täiendavalt jätkab Euroapteek frantsiisiteenuse pakkumist 11 Ülikooli Apteegi kaubamärki kasutavale apteegile.

   Rohkem
  • 29.09.2016

   Karell Kiirabi müügitehingu nõustamine

   Büroo ühinemiste ja omandamiste meeskond nõustas Sander Kärsoni juhtimisel strateegilist investorit Viru Haiglat Karell Kiirabi omandamisel U.S. Investilt, mille suuromanikuks on Urmas Sõõrumaa.

   Rohkem
  • Viru Haigla nõustamine Loksa haigla omandamisel

   Viru Haigla nõustamine Loksa haigla omandamisel, sealhulgas tehingudokumentide koostamisel, avalike teenuste pakkumise komplekssetes küsimustes ja läbirääkimistel Eesti Haigekassaga lepingute ülekandmise üle.

  • Patsientide ja tervishoiuteenuste osutajate nõustamine ja esindamine Eesti Haigekassa vastu

   Patsientide ja tervishoiuteenuste osutajate nõustamine ja esindamine Eesti Haigekassa vastu seoses rahaliste nõuetega.

  • Haiglate ja teiste tervishoiuasutuste nõustamine ja esindamine kohtuvaidlustes

   Haiglate ja teiste tervishoiuasutuste nõustamine ja esindamine kohtuvaidlustes seoses kahju hüvitamise nõuetega.

  • Rahvusvahelise tervishoiuteenuste osutaja nõustamine seoses kliiniku avamisega Eestis

   Rahvusvahelise tervishoiuteenuste osutaja nõustamine seoses kliiniku avamisega Eestis.

  • Tervishoiuteenuse osutamine üldtingimuste ja lepingute koostamisel

   Tervishoiuteenuse osutamise üldtingimuste ja lepingute koostamine ühele suurimale hambaravi-, ortodontilise ravi ja suukirurgia teenuseid pakkuvale ettevõttele Eestis.

  • Soome päritolu ettevõtte nõustamine piiriülese internetiapteegi loomise õiguslikes küsimustes

   Soome päritolu ettevõtte nõustamine piiriülese internetiapteegi loomise õiguslikes küsimustes. Internetiapteek tegeleb ravimite jaemüügiga Eestist Soome.

  • Eesti ravimitootja nõustamine uue diagnostikameetodi toomisel Eesti turule

   Eesti ravimitootja nõustamine uue diagnostikameetodi toomisel Eesti turule, sealhulgas kogu projekti litsentsimis- ja teenuslepingute koostamisel ning sellekohaste andmekaitselahenduste väljatöötamisel.

  • Eesti ühe suurima erahaigla nõustamine esmatasandi tervisekeskuse loomise rahastamisel

   Eesti ühe suurima erahaigla nõustamine esmatasandi tervisekeskuse loomise rahastamisel (keskuse loomise hinnanguline maksumus 2,6 miljonit eurot).

  • Rahvusvaheliste ravimitootjate pikaajaline nõustamine farmaatsiaõiguse valdkonnas

   Rahvusvaheliste ravimitootjate, nagu AstraZeneca ja Sanofi-Aventise pikaajaline nõustamine farmaatsiaõiguse valdkonnas (ravimite reklaam ja turustamine, piirhinnakokkulepped, allahindluste koordineerimine jne).

  • Euroapteegi nõustamine Ülikooli Apteekide keti omandamisel Eestis

   Skandinaavia ning Kesk- ja Ida-Euroopa juhtivasse apteegiketti Euroapotheca kuuluva Euroapteegi nõustamine Ülikooli Apteekide keti omandamisel Eestis, samuti koondumise kontrolli ja ravimiregulatsiooni küsimustes.

 • CV

  Liikmesus

  2003
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  Alates 2017
  vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega Varul)
  2005–2017
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Varul
  2004
  advokaat, advokaadibüroo Varul
  2004
  advokaat, advokaadibüroo Leppik ja Partnerid
  2003
  advokaat, advokaadibüroo HETA
  2002
  praktikant, advokaadibüroo Aare Raig
  2001–2002
  konsultant, Eesti Õiguskeskus
  2001
  Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroo

  Haridus

  2005
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, mag. iur.
  2003
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
  2002
  Boston University School of Law, kaugõppekursus „Legislative Drafting for Democratic Social Change”
 • Publikatsioonid