Katri Paas-Mohando

Katri Paas-Mohando

Vandeadvokaat, nõunik, energia ja taristu töörühma juht
Tallinn, Eesti

Chambers Europe sõnul on vandeadvokaat Katri Paas-Mohando hinnatud konkurentsiõiguse ekspert, kelle tegevus hõlmab nõustamist turgu valitseva seisundi kuritarvitamise, koondumiste kontrolli ja riigiabi küsimustes.

 Leading Individual 2021. Kirsti Martin Paul Helmut Katri   chambers europe 44 v2  

 • Tutvustus

  Katri Paas-Mohandol on üle 15 aasta pikkune klientide nõustamise praktiline kogemus konkurentsiõiguse ja Euroopa Liidu õiguse, regulatiivsektori, kaubandus- ja reklaamiõiguse ning tarbijasuhete vallas. Samuti tegeleb ta aktiivselt õigusloome protsessi erinevate külgedega (sealhulgas sidusrühmade kaasamise ja regulatiivse mõju hindamisega). Tal on selliste äärmiselt keerukate juriidiliste küsimuste lahendamise kogemus, mis lisaks põhjalikele õigusalastele teadmistele nõuavad ka majandusalaseid ja tehnilisi teadmisi. Samal ajal on ta pühendanud palju tähelepanu ka äriühingute igapäevasele nõustamisele, pakkudes muu hulgas koolitusi, mis põhinevad iga äriühingu erisustel ja tegevusalal. Tema klientide hulka kuuluvad äriühingud erinevatest majandussektoritest nagu tootmine, jae- ja hulgikaubandus, ravimid ja tervishoid, energia, elektrooniline side jmt.

  Katri Paas-Mohandol on rohkelt ühinemise kontrolli erinevate külgede alase nõustamise kogemusi; oma karjääri jooksul on ta nõustanud ligi sadat tehingut ja esindanud äriühinguid kümnetes ühinemise kontrolli menetlustes Konkurentsiametis. Tal on ka laialdased kogemused konkurentsiõiguse ja riigiabi avalikku sektorit puudutavates aspektides, olles esindanud kliente mitmetes riigiabi menetlustes Euroopa Komisjonis ja viinud läbi vastavusanalüüse.

  Lisaks oma pikaajalisele karjäärile Eestis on ta praktiseerinud konkurentsiõigust Euroopa Komisjoni õigustalituse konkurentsiõiguse meeskonnas ning Allen & Overy LLP-s Brüsselis. Ta on ka konkurentsiõiguse lektor Tartu Ülikoolis.

  Katri Paas-Mohandol on muljetavaldav akadeemiline taust. Lisaks magistriõpingutele Helsingi Ülikoolis, Singapuri Riiklikus Ülikoolis ja New Yorgi Ülikoolis on ta kaitsnud Tartu Ülikoolis esimese konkurentsiõiguse alase doktoritöö Eestis. Oma doktoritöös uuris ta põhjalikult majanduse suuruse mõju konkurentsiõigusele. Ta on kirjutanud mitmeid artikleid ja uurimusi konkurentsiõigusest Eestis ja Euroopa Liidus.

   

 • Olulisemad tööd
  • 13.09.2021

   Esindasime Bigbanki tütarettevõtet koondumiste kontrolli menetluses

   Bigbanki tütarettevõte Rüütli Majad OÜ omandab kaks põllumajandusettevõtet: teraviljakasvatuse ja rohumaaviljelusega tegeleva Abja Põld OÜ ja Abja Farmid OÜ-le kuulunud piimakarjakasvatusega tegeleva ettevõtte.

   Rohkem
  • 09.09.2021

   TGS Baltic nõustas riskikapitali fondi OTB Ventures 7,5 miljoni euro suuruse investeerimisringi juhtimisel ettevõttesse Fractory

   Tehingu näol on tegemist riskikapitali fondi OTB Ventures esimese investeeringuga Eestisse, mis on ühtlasi ka Eesti üks suurimaid varajase faasi kapitali kaasamisi. OTB Ventures tegutseb peamiselt Kesk- ja Ida-Euroopas ning keskendub varajase faasi kõrgtehnoloogilistele iduettevõtetele. Investeeringuga plaanib idufirma Fractory, kes arendab pilvepõhist metallitööde tellimise platvormi, kasvatada meeskonda ning siseneda uutele turgudele USA-s, Prantsusmaal ja Itaalias.

   Rohkem
  • 26.07.2021

   Nõustasime Merko Ehitus Eestit 35% osaluse omandamisel ettevõttes Connecto Eesti

   TGS Baltic nõustas Eesti suurimat ehituse ja kinnisvaraarenduse ettevõtet Merko Ehitus Eesti ASi 35% osaluse omandamisel ettevõttes Connecto Eesti AS.

   Rohkem
  • 19.05.2021

   Vandeadvokaat Katri Paas-Mohando nõustas Tallinna linna linnahalli projektiga seotud riigiabi menetluses Euroopa Komisjonis

   Hiljuti jõudis eduka vahefinišini Tallinna Linnahalli rekonstrueerimise oluline etapp, mis seondub riigiabi küsimuste lahendamisega ning annab rohelise tule projektiga edasiminekuks. TGS-il on hea meel, et meie vandaadvokaat Katri Paas-Mohando andis riigiabi küsimuste lahendamisse olulise panuse.

   Rohkem
  • 02.03.2021

   TGS Baltic nõustas edukalt Eesti Posti Konkurentsiameti menetluses

   TGS Balticu konkurentsitöögrupi vandeadvokaadid Katri Paas-Mohando ja Triinu Järviste esindasid Eesti Posti Konkurentsiameti järelevalvemenetluses, mille aluseks oli otsepostiteenuste vahendamisega tegeleva Target Masteri kaebus.

   Rohkem
  • 01.08.2018

   Ermitažase nõuastamine Bauhofi omandamisel

   TGS Balticu piiriülene ühinemiste ja omandamiste meeskond nõustas Vilniaus Prekyba Gruppi kuuluvat, Baltimaade, Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni üht suurimat kaubandusgruppi Ermitažas ehitusmaterjalide ja aiakaupade keti Bauhofi omandamisel.

   Rohkem
  • 16.03.2018

   Euroapteek viis lõpule Ülikooli Apteekide omandamistehingu

   TGS Balticu ühinemiste ja omandamiste meeskond nõustas partnerite Kadri Kallase ja Sander Kärsoni juhtimisel Euroapteeki Ülikooli Apteekide keti omandamisel Eestis. Tehing jõustus 14. märtsil, mil Euroapteek omandas ja integreerib oma võrgustikuga 13 Ülikooli Apteeki. Täiendavalt jätkab Euroapteek frantsiisiteenuse pakkumist 11 Ülikooli Apteegi kaubamärki kasutavale apteegile.

   Rohkem
  • Tartu Agro esindamine Euroopa Komisjonis

   Eesti ühe suurima põllumajandustootja Tartu Agro esindamine Euroopa Komisjonis riigiabiga seotud menetluses.

  • Swedbanki nõustamine seoses laenudega

   Swedbanki nõustamine seoses laenuvõtjatele ja laenuandjatele kohalduvate riigiabi reeglitega.

  • Starmani nõustamine Starmani müümisel Elisale

   Starmani nõustamine koondumise kontrolliga seotud küsimustes Starmani müümisel Elisale, mis oli 2016. aastal üks suurimaid omandamistehinguid Baltikumis.

  • Omniva nõustamine konkurentsiõiguse ja riigiabi küsimustes

   Omniva nõustamine konkurentsiõiguse ja riigiabi küsimustes, sealhulgas konkurentsiõiguse koolituste ja auditi läbiviimine, nõustamine hinnapoliitika kujundamisel ning muudes igapäevastes konkurentsiõiguse ja postiteenuste regulatsiooniga seotud küsimustes, samuti esindamine Konkurentsiametis.

  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel struktuurifondi analüüsi tegemine

   Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel struktuurifondi vahendite rakendamiseks KredExi ja KredEx Krediidikindlusega sõlmitud rahastamislepingute ning nende alusel antavate laenude, käenduste ja ekspordikrediidikindlustuse riigiabieeskirjadele vastavuse analüüsi tegemine.

  • Eesti Apteekide Ühenduse esindamine Euroopa Komisjoni riigiabi menetluses

   Eesti Apteekide Ühenduse esindamine Euroopa Komisjoni riigiabi menetluses seonduvalt Soome Vabariigi poolt Yliopiston Apteekki OY-le antud väidetava ebaseadusliku riigiabiga ning apellatsioonimenetluses Euroopa Üldkohtus.

  • Euroapteegi nõustamine konkurentsi- ja ravimivaldkonna regulatsiooni küsimustes

   Skandinaavia ning Kesk- ja Ida-Euroopa juhtivasse apteegiketti Euroapotheca kuuluva Euroapteegi nõustamine konkurentsi- ja ravimivaldkonna regulatsiooni küsimustes seoses Ülikooli Apteekide keti omandamisega Eestis ning esindamine koondumiste kontrolli menetluses Konkurentsiametis.

  • Kaubandusgrupi Ermitažase nõustamine ja esindamine koondumise kontrolli menetluses ehitus- ja aiakaupade keti Bauhofi omandamisel

   Vilniaus Prekyba Gruppi kuuluva, Baltimaade, Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni ühe suurima kaubandusgrupi Ermitažase nõustamine ja esindamine koondumise kontrolli menetluses ehitus- ja aiakaupade keti Bauhofi omandamisel ja kõigis tehinguga seonduvates konkurentsiõiguse aspektides.

  • Eleringi nõustamine riigiabi küsimustes

   Eleringi nõustamine riigiabi küsimustes seoses Elektrituruseaduse alusel makstava taastuvenergia toetusega.

  • Tallinna linna nõustamine Linnahalli rekonstrueerimise rahastamiseks

   Tallinna linna nõustamine Euroopa Komisjoni riigiabi teate koostamisel Linnahalli rekonstrueerimise rahastamiseks ja multifunktsionaalse kultuuri- ja konverentsikeskuse loomiseks.

 • CV

  Liikmesus

  2004
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  Alates 2021
  vandeadvokaat, nõunik, advokaadibüroo TGS Baltic
  2017–2021
  vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega Varul)
  2016–2017
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Varul
  2010–2016
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Cobalt (endise nimega Lawin)
  2009
  konkurentsiõiguse ja õigusloome menetluse õppejõud, Tartu Ülikooli õigusteaduskond
  2004–2010
  advokaat, advokaadibüroo Lawin
  2008
  jurist, Ambient Sound Investments
  2006
  praktikant, advokaadibüroo Allen & Overy LLP (Brüssel)
  2005–2006
  praktikant, Euroopa Komisjoni õigusteenistus
  2003–2004
  õigusnõustaja, Tartu Ülikooli teadus- ja arendusosakond
  2003
  praktikant, Konkurentsiameti koondumiste kontrolli osakond

  Haridus

  2010
  Lex Mundi Instituut (Monterey, USA), piiriüleste tehnoloogiatehingute programm
  2009
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, PhD
  2008
  Singapuri Rahvuslik Ülikool, õigusteaduskond, LLM
  2008
  New Yorgi Ülikool, õigusteaduskond, õigus ja maailmamajandus, LLM
  2005
  Helsingi Ülikool, õigusteaduskond, lepingu- ja äriõigus, LLM
  2004
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
 • Publikatsioonid