Kedli Anvelt

Kedli Anvelt

Vandeadvokaat, nõunik
Tallinn, Eesti

Legal500 sõnul on Kedli Anvelt „uue põlvkonna advokaat“ vaidluste lahendamise valdkonnas, kes on "ainulaadselt andekas" ning kellel on „silmapaistev oskus märgata detaile". Kedli on aktiivselt esindanud kliente paljudes büroo peamistes vaidlustes ning tema "tähelepanuväärne" teadmine pankrotiseadusest teeb temast nime, mida meelde jätta.

‘Kedli Anvelt on nutikas ja väga analüütiline ning kogenud. Ühtlasi on ta üks neist erakordsetest advokaatidest, kes oskab näha asju teise nurga alt ja leida lahendusi seal, kus teised näevad vaid probleeme. Sageli leiab ta väga arukaid ja mitte ilmselgeid lahendusi näiliselt ummikus olevatele olukordadele.' - Legal500

‘Vandeadvokaat Kedli Anvelt on suurepärane esindaja vaidlustes.’ - Legal500

‘Soovin esile tuua sellise tipptasemel professionaali nagu Kedli Anvelt.’ - Legal500

Rising Star Martti Anu Kedli Triinu J. Elina

 • Tutvustus

  Kedli Anvelt on vandeadvokaat, kellel on laialdased vaidluste lahendamise alased kogemused. Kedli nõustab ja esindab kliente tsiviilvaidlustes, sh pankroti- ja saneerimismenetlustes, majandusalaste süütegudega seotud finantsvaidlustes ja kriminaalmenetlustes, sh pankrotikuritegude menetlustes. Kedlil on märkimisväärne praktiline kogemus ulatuslikes ja tõenduslikult keerukates ning pretsedenti loovates kohtuvaidlustes, mis teeb temast hinnatud esindaja isegi kõige keerulisemates kohtuasjades.

  Kedli on ka büroo maksejõuetusõiguse spetsialist. Ta nõustab kliente kõikides maksejõuetusega seotud asjades, sh piiriülestes küsimustes. Tal on aastatepikkune pankrotihaldurite ja võlausaldajate nõustamise ja esindamise kogemus erinevates maksejõuetusega seotud küsimustes, sh küsimustes, mis puudutavad menetluse algatamist, pankrotimenetluse läbiviimise käigus tõusetuvate probleemide lahendamist, nõuete ja hagide esitamise võimaluste kindlakstegemist (sh nõuete tunnustamist, vara pankrotivarasse tagasivõitmist ja vara pankrotivarast välistamist puudutavad küsimused). Lisaks on Kedlil suured kogemused refinantseerimis- ja ümberkujundamisalase nõustamise vallas.

  Kedli osaleb ka pankrotimenetluse organite töös. Ta on pankrotitoimkonna juht Eesti esimeses ja pretsedenti loovas fondivalitseja GA Fund Management (pankrotis) pankrotimenetluses, mis on viinud Eesti investeerimisfondide seaduse ülevaatamise ja muutmiseni sätete osas, mis puudutavad riskikapitalifondide likvideerimist.

  Kedlil on ka õiguslike hinnangute koostamise kogemus väga keerukates küsimustes, mis puudutavad maksejõuetusõigust osas, milles ei ole õigusaktides selgesõnalisi sätteid, ning maksejõuetusõigust ja teisi õigusvaldkondi puudutavates asjades, kus esineb vastuolu mitme erineva õigusvaldkonna ja nende põhimõtete vahel.

  Lisaks nõustab Kedli kliente kapitaliturgude valdkonnas, eelkõige panganduse, investeerimisteenuste osutamise ja kindlustuse vallas. Ühtlasi on ta läbi viinud maksejõuetusõiguse alaseid koolitusi ning avaldanud artikleid. Kedli on INSOL Europe liige.

 • Olulisemad tööd
  • 06.10.2014

   Kohus lõpetas Mart Opmanni süüasja

   Büroo majanduskaristusõiguse meeskond eesotsas vandeadvokaat Marko Kairjakiga esindas edukalt kunagist rahandusministrit Mart Opmanni kriminaalasjas seoses aegumistähtaja möödumisega. Meeskonda kuulusid ka Kedli Anvelt ja Sandra Sillaots.

   Rohkem
  • Swedbanki nõustamine ja esindamine Alta Foodsi pankrotimenetluses ning sellega seotud kohtuvaidlustes

   Swedbanki nõustamine ja esindamine Alta Foodsi pankrotimenetluses ning sellega seotud kohtuvaidlustes.

  • Endise ministri Mart Opmanni esindamine kriminaalasjas

   Kunagise äri- ja riigitegelase, endise ministri ja endise Riigikogu liikme Mart Opmanni esindamine kriminaalasjas, mis oli seotud usalduse kuritarvitamise ning äriühingu maksejõuetuse põhjustamisega.

  • Luminor (DNB Bank Eesti filiaal) nõustamine MRP Ärigrupi pankrotimenetluses ja kohtuvaidlustes

   Baltikumi juhtiva sõltumatu finantsteenuste osutaja Luminor (DNB Bank Eesti filiaal) nõustamine MRP Ärigrupi pankrotimenetluses ja sellega seotud kohtuvaidlustes.

  • Citadele Leasing esindamine ja nõustamine keerukates kohtuvaidlustes seoses liisingulepingute ja vara tagasivõitmisega

   Balti riikide suurde finantskontserni kuuluva ettevõtte Citadele Leasing esindamine ja nõustamine keerukates kohtuvaidlustes seoses liisingulepingute ja vara tagasivõitmisega.

  • Eesti Maapanga esindamine ja nõustamine seoses ebasoodsate väärtpaberitehingutega

   Osalemine Eesti Maapanga esindamises ja nõustamises endiste juhtorganite liikmete vastu seoses ebasoodsate väärtpaberitehingutega Snorase pangas.

  • Swedbanki esindamine kolmanda osapoolena piiriüleses pankrotivaidluses

   Swedbanki esindamine kolmanda osapoolena Alberta Trade'i ja Buruktal Nickel Plant’i piiriüleses pankrotivaidluses ning sellega seotud kohtuvaidlustes Venemaal, mis puudutasid 19,5 miljonit dollari suurust nõuet. Büroo võitis kõigis kolmes kohtuastmes.

  • Tallinna Sadama esindamine endiste juhatuse liikmete suhtes

   Tallinna Sadama ja selle tütarettevõtte TS Laevad esindamine, sealhulgas kahju hüvitamise nõude esitamine endiste juhatuse liikmete Allan Kiili ja Ain Kaljuranna suhtes algatatud kriminaalmenetluses, milles endisi juhatuse liikmeid süüdistatakse altkäemaksu võtmises ja rahapesus.

  • Ettevõtja Marcel Vichmanni esindamine15 miljoni euro suuruses vaidluses

   Ettevõtja Marcel Vichmanni esindamine tema ettevõtte Best Idea kaudu toiduainetöösturi Oliver Kruuda ja tema ettevõtte Rubla vastu 15 miljoni euro suuruses vaidluses.

  • Riskikapitalifondi GILD Arbitrage suurvõlausaldajate nõustamine ja esindamine fondivalitseja GA Fund Management pankrotimenetluses

   Riskikapitalifondi GILD Arbitrage suurvõlausaldajate nõustamine ja esindamine ning pankrotitoimkonna esimehena tegutsemine Eesti esimeses ja pretsedenti loovas fondivalitseja GA Fund Management pankrotimenetluses, mis tõi kaasa investeerimisfondide seaduse ülevaatamise ning riskikapitalifondi likvideerimist puudutavate sätete täiendamise.

  • Werol Tehased pankrotihalduri edukas esindamine ettevõtte endiste juhtide vastu seoses raha varjatult emaettevõttesse viimisega

   Bioõli tootmise ettevõtte Werol Tehased (pankrotis) pankrotihalduri edukas esindamine ettevõtte endiste juhtide ja toiduainekontserni Pere (pankrotis) vastu seoses kahjuga, mis tekitati Werol Tehastest raha varjatult ja põhjendamatult emaettevõttesse viimisega.

  • TS Laevade ja TS Shippingu esindamine ca 24 MEUR nõudes

   TS Laevade ja TS Shippingu esindamine Saaremaa Laevakompanii ja Väinamere Liinide hagis TS Laevade ja TS Shippingu vastu ca 24 MEUR nõudes.

 • CV

  Liikmesus

  2017
  INSOL Europe
  2012
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  Alates 2021
  vandeadvokaat, nõunik, advokaadibüroo TGS Baltic
  2017-2021
  vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega Varul)
  2014–2017
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Varul
  2012–2014
  advokaat, advokaadibüroo Varul
  2011–2012
  jurist, advokaadibüroo Varul
  2010
  praktikant, advokaadibüroo Lentsius & Talts
  2010
  praktikant, Lõuna Ringkonnaprokuratuur
  2009–2010
  nõustaja, Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroo
  2009
  praktikant, advokaadibüroo Lentsius & Talts
  2008
  praktikant, advokaadibüroo Lentsius & Talts
  2008
  praktikant, Tallinna Halduskohus
  2007
  praktikant, Tallinna Halduskohus

  Haridus

  2011
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA (cum laude)
  2009
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
 • Publikatsioonid