Leonid Tolstov

Leonid Tolstov

Partner
Ühinguõiguse töögrupi juht
Tartu, Eesti

Leonid Tolstov nõustab kliente erinevates küsimustes nagu tehingud, äriühingute ühinemised, jagunemised ja likvideerimine ning juhtorganite liikmete vastutus.

Recommended Lawyer. Leonid Peeter Chirag Mari Liis  iflr 44

 • Tutvustus

  Leonid Tolstov nõustab kliente erinevates küsimustes nagu tehingud, äriühingute ühinemised, jagunemised ja likvideerimine ning juhtorganite vastutus.

  Ta on tugev esindaja vaidlustes, kes on esindanud kliente erinevates ühinguvaidlustes seoses juhatuse vastutuse, aktsionäride ja osanike vaheliste vaidluste, lepinguliste ja tegevusest tulenevate nõuete, lepinguvälise vastutuse, seadusest tulenevate õiguskaitsevahendite, varaga seotud nõuetega jne.

  Ühtlasi on Leonid esindanud kliente keerukates pöördelise tähtsusega vaidlustes kõikides kohtuastmetes, sealhulgas Riigikohtus. Tegemist on ka hea vahendaja ja läbirääkijaga, kes on võimeline jõudma kõiki pooli rahuldava kompromissini ka kõige keerulisemates vaidlustes.

  Ta on ka Tartu Ülikooli lepinguväliste kohustuste korraline lektor ning on avaldanud artikleid nii kohalikes kui välismaistes väljaannetes, sealhulgas teadusajakirjades. Tema doktoritöö teema oli „Juhatuse liikme deliktiline vastutus äriühingu võlausaldajate ees“.

  Leonid Tolstov on Eesti ühe juhtiva kinnisvaraarendaja Estiko nõukogu liige.

 • Olulisemad tööd
  • 16.07.2021

   Nõustasime Nõo Lihatööstust 29% osaluse tagasiostul

   TGS Balticu partnerid Leonid Tolstov, Kadri Kallas, Helmut Pikmets ja advokaat Maris Vutt nõustasid Eesti suurimat kohalikul kapitalil põhinevat ettevõtet Nõo Lihatööstus 29-protsendilise osaluse tagasiostmisel konkurendilt, kellega on aastaid peetud erinevaid vaidlusi.

   Rohkem
  • 09.04.2020

   Nõustasime betoonvalmistoodete tootjat AS Framm samas valdkonnas tegutseva ettevõtte AS Lasbet Tootmine omandamisel

   TGS Baltic meeskonna kaasabil sõlmis betoon- ja betoonvalmistoodete tootja AS Framm tehingu, millega omandas samas valdkonnas tegutseva AS-i Lasbet Tootmine, seades seeläbi AS-i Framm Eesti suurimaks betoon- ja betoontoodete tootjaks.

   Rohkem
  • 09.12.2019

   TGS Baltic nõustas kinnisvaraettevõtet Danske panga maja ostmisel

   TGS Baltic ühinemiste ja omandamiste meeskond nõustas partnerite Sander Kärsoni ja Leonid Tolstovi juhtimisel ja advokaat Indrek Kanguri osavõtul klienti KEK Arendus OÜ-d Tallinna kesklinnas asuva Danske Bank A/S filiaali kontorihoone ostmisel ja senise hoone kasutaja Danske Bank A/S filiaaliga üürilepingu sõlmimisel. Tehing viidi läbi tihendas koostöös TGS Baltic konkurentsiõiguse spetsialistidega eesotsas Triinu Järvistega, kes abistas ostjat Konkurentsiameti koondumismetluse sujuvas läbiviimises.

   Rohkem
  • 14.05.2019

   TBD-Biodiscovery nõustamine investori kaasamisel Hollandi ettevõttest SEAL Investments B.V.

   TGS Baltic nõustas partner Leonid Tolstovi juhtimisel eesti juhtivat biotehnoloogiaettevõtet TBD-Biodiscovery ja selle ainuosanikku investori kaasamisel Hollandi ettevõttest SEAL Investments B.V., kes omandas 30% osaluse ning investeerib ettevõttesse lähiaastatel kokku 4,5 miljonit eurot. Tegemist on kõigi aegade suurima välisinvesteeringuga Eesti biotehnoloogiaettevõttesse.

   Rohkem
  • 11.08.2016

   Riigikohus keeldus menetlusse võtmast Nordcom Invest kassatsiooni BLRT endiste aktsionäride vastu

   Partner ja vandeadvokaat Leonid Tolstov ja vandeadvokaat Peeter Viirsalu esindasid BLRT endisi aktsionäre suures kahjunõude vaidluses. 04.08.2016 keeldus Riigikohus menetlusse võtmast Nordcom Invest kassatsiooni, millega jõustus kliendile positiivne alama astme kohtu otsus.

   Rohkem
  • 04.12.2015

   MC Kasiinod nõustamine nelja kasiino müümisel Olympic Casino Eestile

   Büroo ühinguõiguse meeskond eesotsas partner Leonid Tolstoviga nõustas Eesti kasiinooperaatori MC Kasiinod ja tema kasiinobaare opereeriva tütarettevõtte Oma ja Hea müümisel Olympic Entertainment Groupi (OEG) kontserni ettevõttele Olympic Casino Eesti.

   Rohkem
  • Aminor Investi nõustamine aktsionäride üldkoosoleku vaidlustamisel ja vaenuliku ülevõtmise ärahoidmisel

   Aminor Investi nõustamine aktsionäride üldkoosoleku vaidlustamisel ja vaenuliku ülevõtmise ärahoidmisel.

  • Austraalia rahvusvahelise lõhkamissüsteemide tootja Orica Eesti filiaali nõustamine ehitusvaidlustes

   Austraalia rahvusvahelise lõhkamissüsteemide tootja Orica Eesti filiaali nõustamine ehitusvaidlustes.

  • Kinnisvaraarendaja Estiko nõustamine Tasku kaubanduskeskuse planeerimisel ja ehitamisel

   Kinnisvaraarendaja Estiko nõustamine Tasku kaubanduskeskuse planeerimisel ja ehitamisel ning edasiste õigussuhete küsimustes rentnikega.

  • Neopromi juhatuse liikme nõustamine juhatuse liikme deliktilise vastutuse suuremahulises vaidluses

   Neopromi juhatuse liikme nõustamine juhatuse liikme deliktilise vastutuse suuremahulises vaidluses.

  • JSH Capitali nõustamine juhatuse liikme vastutuse suuremahulises vaidluses

   JSH Capitali nõustamine juhatuse liikme vastutuse suuremahulises vaidluses.

  • Citadele Leasing nõustamine seoses deliktilise vastutuse nõudega juhatuse liikmete vastu

   Balti riikide suurde finantskontserni kuuluva äriühingu Citadele Leasing nõustamine seoses deliktilise vastutuse nõudega juhatuse liikmete vastu.

  • BLRT endiste vähemusaktsionäride esindamine aktsiate müüki puudutavas vaidluses

   Eesti ühe suurima tööstusettevõtte BLRT endiste vähemusaktsionäride ja finantsnõustaja Keystone’i esindamine aktsiate müüki puudutavas vaidluses.

  • Ameerika Ühendriikide investori esindamine pretsedenti loovas kohtuasjas

   Ameerika Ühendriikide investori esindamine pretsedenti loovas kohtuasjas seoses õigusvastase ühinemisega kliendile põhjustatud kahjuhüvitamisnõude maksmapanekuga Riigikohtus.

  • NASDAQ Tallinna börsil noteeritud ehituskontserni Merko Ehitus kuuluva äriühingu Merko Ehitus Eesti nõustamine

   Balti riikide suurimasse ja NASDAQ Tallinna börsil noteeritud ehituskontserni Merko Ehitus kuuluva äriühingu Merko Ehitus Eesti nõustamine aktsionäride olulises vaidluses, mis oli seotud tütarettevõtjaga, sealhulgas kompleksse tegevuskava koostamisel ja elluviimisel, mis võimaldas võtta äriühingu juhtimise vähemusaktsionärilt üle.

  • MC Kasiinode nõustamine nelja kasiinosaali müümisel Olympic Casino Eestile

   MC Kasiinode nõustamine nelja kasiinosaali müümisel Olympic Casino Eestile, mis kuulub Balti riikides ning Kesk- ja Ida-Euroopas tegutsevasse börsil noteeritud kontserni Olympic Entertainment Group.

  • Dentese nõustamine saamata jäänud üüritulu pretsedenti loovas vaidluses

   Dentese nõustamine saamata jäänud üüritulu pretsedenti loovas vaidluses, mis anti lahendada Riigikogu tsiviilkolleegiumi kogu koosseisule (eeldab põhimõttelise eriarvamuse tekkimist kohtukoosseisus).

  • Tartu Ülikooli nõustamine vaidluses seoses Tartu Ülikooli raamatukogu renoveerimisega

   Tartu Ülikooli nõustamine vaidluses seoses Tartu Ülikooli raamatukogu renoveerimisega.

 • CV

  Liikmesus

  2013
  Rahvusvaheline Advokaatide Assotsiatsioon (IBA)
  2013–2017
  Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjon
  2000
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  Alates 2017
  partner, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega Varul)
  2010–2017
  partner, advokaadibüroo Varul
  2004–2010
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Varul
  1999–2004
  advokaat, advokaadibüroo Varul

  Haridus

  2015
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, PhD
  2000
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
 • Publikatsioonid