Liisa Levandi

Liisa Levandi

Vandeadvokaat
Tallinn, Eesti

Liisa Levandi nõustab kliente andmekaitset ja riigihankeid puudutavates teemades.

 • Tutvustus

  Liisal on laialdane kogemus klientide nõustamisel andmekaitsealastes küsimustes, sh seoses EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR), e-privaatsuse direktiivi ja teiste isikuandmete töötlemist puudutavate õigusaktidega. Liisa nõustab erinevates sektorites tegutsevaid kliente uute protsesside, toodete ja teenuste ülesehitamisel, olemasolevate protsesside osas andmekaitsealaste vastavusanalüüside teostamisel, vajalike dokumentide ja lepingute koostamisel ning õiguslike analüüside läbiviimisel, kui klient seisab silmitsi mõne keerukama küsimusega. Samuti aitab Liisa kliente suhtluses Andmekaitse Inspektsiooniga, nõustab läbirääkimistes, toetab vajadusel andmekaitsespetsilistide tööd ning viib läbi andmekaitsealaseid koolitusi.

  Lisaks andmekaitse teemadele nõustab Liisa kliente kõikvõimalikes riigihankeõigust puudutavates küsimustes. Liisa omab mitmekülgset kogemust erinevate riigihankeid puudutavate keerukate küsimuste lahendamisel ning õiguslike analüüside läbiviimisel, hankelepingute koostamise ja täitmise osas nõustamises ning hankevaidlustes klientide esindamisel. Samuti on ta koolitanud nii pakkujaid kui hankijaid riigihankeõiguse teemadel. Liisa on andnud oma panuse ka riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande loomisele, olles üks selle kaasautoritest.

 • Olulisemad tööd
  • 24.10.2023

   TGS Baltic nõustas erakapitalifondi BaltCap VKG Elektrivõrkude omandamisel

   TGS Balticu meeskond nõustas Baltikumi juhtivat erakapitalifondi BaltCap Viru Keemia Grupi Elektrivõrkude omandamise lepingu sõlmimisel. VKG Elektrivõrgud on riigi omanduses oleva Elektrilevi järel suuruselt teine reguleeritud elektrijaotusvõrk Eestis.

   Rohkem
  • 02.06.2023

   TGS Baltic nõustas Eesti riiklikku postiteenuse pakkujat Eesti Posti (Omniva) teatud varade ostmisel Parcelsealt

   TGS Baltic nõustas Eesti riiklikku postiteenuse pakkujat Eesti Posti (Omniva) teatud varade (nutipostkastide võrgustik ja sellega seotud intellektuaalse omandi õigused) ostmisel Parcelsealt (Eestis asuv uudsete kättetoimetamislahenduste arendamisele keskenduv idufirma). TGS Baltic nõustas klienti kogu tehingu vältel, alates kliendi abistamisest hoolsuskontrolli käigus, kuni tehingudokumentide läbirääkimiste ja koostamiseni.

   Rohkem
  • 18.04.2023

   TGS Baltic nõustas MTÜ-d Eesti Muuseumiühing muuseumikaardi teenuse väljatöötamisel

   11. aprillil 2023 alustas tegevust Sihtasutus Muuseumikaart, mille kaudu pakutakse kultuurihuvilistele senisest lihtsamat võimalust erinevaid Eestis asuvaid muuseume külastada. Uudse muuseumikaardi soetajatel on võimalik väisata aasta jooksul piiramatu arv kordi rohkem kui 100 muuseumi ja 500 näitust.

   Rohkem
  • 18.05.2022

   TGS Baltic nõustas Truffle Capitali 5,5 miljoni euro suuruse investeeringu juhtimisel kindlustusidusse Cachet

   Advokaadibüroo TGS Baltic nõustas Euroopa Truffle Capital SAS fondi 5,5 miljoni euro suuruse investeerimisringi juhtimisel nutikaid kindlustuslahendusi pakkuvasse iduettevõttesse Cachet. TGS Baltic nõustas klienti kogu tehingu vältel alates Eesti ühingute suhtes juriidilise auditi läbiviimisest, tehingudokumentide koostamise ja läbirääkimiste osas kuni investeeringu lõpule viimiseni.

   Rohkem
  • 08.03.2022

   TGS Baltic nõustas Aktsiaseltsi Tallinna Linnahall riigihanke ettevalmistamisel ja läbiviimisel

   TGS Baltic nõustas Aktsiaseltsi Tallinna Linnahall riigihanke ettevalmistamisel ja läbiviimisel, mille tulemusena leiti ärinõustaja, kellega koostöös asutakse välja töötama tingimusi Tallinna Linnahalli renoveerimise projekti jaoks. TGS Balticu meeskonda kuulusid Triin Kaurov ja Liisa Levandi.

   Rohkem
  • 05.03.2022

   TGS Baltic nõustas Serent Capitali

   TGS Baltic nõustas Serent Capitali, USA üht juhtivat erakapitali investeerimisfirmat.

   Rohkem
 • CV

  Liikmesus

  2019
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  Alates 2021
  advokaat, advokaadibüroo TGS Baltic
  2018-2021
  jurist/advokaat, advokaadibüroo PwC Legal
  2017-2018
  jurist, advokaadibüroo LINDEBERG
  2017
  jurist, advokaadibüroo LMP

  Haridus

  2018
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA
  2016
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
 • Publikatsioonid