Maris Vutt

Maris Vutt

Nõunik, vandeadvokaat
Ühinguõiguse töögrupi kaasjuht
Tallinn, Eesti

Maris Vutt on TGS Baltic nõunik, vandeadvokaat ja ühinguõiguse töögrupi kaasjuht. Maris on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele ja ühinguõigusele. Marisel on lai kogemus erinevate tsiviilvaidluste lahendamises ja ta on spetsialiseerunud ühinguõiguslike vaidluste lahendamisele, eelkõige seoses otsuste vaidlustamise ja osanike ning aktsionäride teabeõigusega ja juhatuse liikme vastutusega.

 • Tutvustus

  Maris nõustab kliente ka erinevates ühingusisestes õiguslikes küsimustes seoses osanike ning aktsionäride huvide tasakaalustatud kaitsega. Maris on esindanud kliente ka erinevates lepinguõiguslikes ja meediavaidlustes.

  Maris õpetab Tartu Ülikoolis ühinguõiguse ainekursust ning tegeleb ka teadustöös eelkõige osaluse omajate õiguste valdkonnaga. Oma magistritöös käsitles Maris kohtulahendiga osaniku või aktsionäri hääle asendamise võimalust, millest on Eesti kohtupraktikas sündinud ka mitu pretsedenti loovat kohtuotsust nii Riigikohtus kui madalama astme kohtutes. Hetkel omandab Maris Tartu Ülikoolis doktorikraadi ja tema uurimisvaldkonnaks on osanike ja aktsionäride õiguste digitaalse teostamise võimalused.

 • Olulisemad tööd
  • 31.05.2023

   TGS Balticu vandeadvokaadid Martti Peetsalu ja Maris Vutt esindasid kohtus edukalt Jetoil AS-i.

   Kohtus vaieldi kütuse kvaliteedikontrolli teostamise üle ning kohtud nõustusid, et Jetoil AS-i tarnitud kütus vastas kvaliteedinõuetele.

   Kohtuvaidlus näitab, et pooltevaheliste erikokkulepete siduvus ja kehtivus sõltub paljuski sellest tegevusvaldkonnast, kus pooled tegutsevad. Transpordisektoris on lubatav, et pooled lepivad pretensioonidest teatamiseks kokku tavapärasest lühema aja, et tagada sektori normaalne toimimine.

    

   Rohkem
  • 18.04.2023

   TGS Baltic nõustas MTÜ-d Eesti Muuseumiühing muuseumikaardi teenuse väljatöötamisel

   11. aprillil 2023 alustas tegevust Sihtasutus Muuseumikaart, mille kaudu pakutakse kultuurihuvilistele senisest lihtsamat võimalust erinevaid Eestis asuvaid muuseume külastada. Uudse muuseumikaardi soetajatel on võimalik väisata aasta jooksul piiramatu arv kordi rohkem kui 100 muuseumi ja 500 näitust.

   Rohkem
  • 12.09.2022

   TGS Baltic nõustas Eestis hinnatud ettevõtete omavahelist aktsiate müügitehingut

   TGS Baltic meeskond nõustas Eesti ühe vanima IT riistvara valdkonna ettevõtte Ordi AS-i enamusosanikku Sulev Sisaskit aktsiate müügis Klick Eesti AS-ile, kaks kuud kestnud protsessi vedas TGS Baltic juhtivpartner Sander Kärson.

   Rohkem
  • 26.04.2022

   Sunly omandas Poola päikeseenergia arendaja Alseva

   TGS Balticu vandeadvokaadid Sander Kärson, Maris Vutt ja Kärt Raud nõustasid taastuvenergiaettevõtet Sunly 100% osaluse omandamisel Poola päikeseenergiaettevõttes Alseva Group.

   Rohkem
  • 16.07.2021

   Nõustasime Nõo Lihatööstust 29% osaluse tagasiostul

   TGS Balticu partnerid Leonid Tolstov, Kadri Kallas, Helmut Pikmets ja advokaat Maris Vutt nõustasid Eesti suurimat kohalikul kapitalil põhinevat ettevõtet Nõo Lihatööstus 29-protsendilise osaluse tagasiostmisel konkurendilt, kellega on aastaid peetud erinevaid vaidlusi.

   Rohkem
  • 09.02.2021

   Esindasime kohtus edukalt Kiviõli Keemiatööstuse endist omanikku

   Esindasime kohtus edukalt ettevõtjat ja Kiviõli Keemiatööstuse endist omanikku Toomas Tamme seoses OÜ AP-Terminaal (likvideerimisel) poolt väljastatud garantiikirjast tuleneva nõudega.

   Rohkem
  • 02.02.2021

   TGS Baltic esindas edukalt Dubai äriühingut La Campana General Trading vaidluses Cryotech Nordic vastu

   Esindasime edukalt Dubai äriühingut La Campana General Trading LLC vaidluses Cryotech Nordic AS-i vastu seoses ainuõiguslikust edasimüügilepingust tulenevate nõuetega.

   Rohkem
  • 22.12.2020

   Esindasime edukalt ühte Ida-Virumaa suurimat vee- ja kanalisatsiooni ehitusettevõtet Pipes Building OÜ kohtuvaidluses Narva Vesi AS-iga

   Esindasime Pipes Building OÜ-d vaidluses Narva Vesi AS-iga, kes on Narva linnale kuuluv munitsipaalettevõte ning piirkonna suurimaid tööde tellijaid. Vaidlus puudutas tasu kahe ehituslepingu alusel ja kahju hüvitamist.

   Rohkem
 • CV

  Liikmesus

  2018
  Eesti Advokatuur
  2013
  Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit

  Karjäär

  Alates 2024
  nõunik, advokaadibüroo TGS Baltic
  Alates 03/2022
  vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic
  Alates 02/2021
  Äripäeva teabevara peatoimetaja
  Alates 2020
  Ühinguõiguse kursuse õppeülesande täitja, Tartu Ülikool
  03/2020-2022
  advokaat, advokaadibüroo TGS Baltic
  2018-03/2020
  jurist, advokaat, advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN
  2016-2017
  tsiviilõiguse peaspetsialist ja analüütik, Riigikohus
  2016
  praktikant, Politsei- ja Piirivalveamet
  2015
  praktikant, Riigikohus
  2015
  praktikant, Lõuna Ringkonnaprokuratuur
  2014-2015
  uurimisassistent, Tartu Ülikooli õigusteaduskond
  2014
  nõustaja, Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroo
  2014
  praktikant, Tartu Maakohus

  Haridus

  Alates 2018
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, doktoriõpe
  2017
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA
  2015
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
  2015
  Salzburgi Ülikooli õigusteaduskonna suveülikool Euroopa eraõiguses, Salzburg, Austria

  Olulisemad tööd

  Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus edukas esindamine seoses krediidikindlustuslepingust tuleneva soodustatud isiku nõudega kliendilt väljamakse saamiseks.

  Danske Bank A/S-i ja panga Eesti filiaali esindamine erinevates kohtumenetlustes seoses laenulepingutest ja tagatislepingutest tulenevate võlaõiguslike ja asjaõiguslike nõuetega võlgnike vastu.

  AS Eesti Meedia (praegu AS Postimees Grupp) ja ajakirjanike esindamine seoses ebaõigete andmete ümberlükkamise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõudega.

  Eesti ühe suurima meediaväljaande esindamine seoses ebaõigete andmete ümberlükkamise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõudega.

  Soome suurima lennuettevõtja Finnair Plc edukas esindamine Lennuabi OÜ vastu. Vastaspoole hagis oli koondatud 16 erineva isiku nõue seoses lennuhüvitise maksmisega vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 11.02.2004 määrusele (EÜ) nr 261/2004. Hagi jäi täies ulatuses rahuldamata.

  Oma tegevusalal ühe turuliidrina tegutseva aktsiaseltsi juhatuse esindamine seoses üldkoosoleku otsuse vaidlustamisega. Otsuse sisuks oli äriühingule erikontrolli määramine, mis ei vastanud erikontrolli seadusjärgsele eesmärgile. Asja keerukus ja eripära seisnes selles, et tavapäraselt vaidlustavad osanike või üldkoosoleku otsuseid osanikud. Kehtiv äriseadustik näeb ette vaidlustamise võimaluse ka äriühingu juhatusele, kuid tegemist on väga harva praktikaga.

  Väikeaktsionäri esindamine üldkoosoleku otsuse vaidlustamisel ja seoses aktsionäri teabenõudega.

  Aktsiaseltsi Saarte Liinid edukas esindamine võlgniku vastu seoses poolte vahel sõlmitud lepingust tuleneva nõudega.

  E-videomängude tugi- ja nõustamisteenuseid pakkuvate äriühingute Deca Games OÜ ja Deca Live Operations GmbH piiriülese ühinemise läbiviimine ja vajaliku dokumentatsiooni koostamine. Ühinemise tagajärjel jätkab klient oma majandustegevust Saksamaal.
 • Publikatsioonid