Martin Tamme

Martin Tamme

Nõunik, vandeadvokaat
Tallinn, Eesti

Teda kiidavad nii Chambers & Partners kui Legal 500, kelle sõnul suudab Martin Tamme keeruliste olukordadega efektiivselt toime tulla ning on suurepärane läbirääkija.

‘Martin Tamme – suurepärased läbirääkimisoskused, alati valib kliendi jaoks kõige lühema ja kasulikuma tee, isegi kui see tegevus osutub päris keeruliseks.’ - Legal500

Tamme MartinLeading Individual 2021. Kirsti Martin Paul Helmut Katri    chambers europe 44 v2   chambers global 44 v2  iflr 44

 • Tutvustus

  Martin Tammel on laialdased kogemused kinnisvara, planeerimise ja ehituse valdkonnas, alates keerukate hanke- ja arendusprojektide planeerimisest ja finantseerimisest kuni keeruliste kohtuasjade ja vaidlusteni, kuhu on kaasatud paljud erinevad õigusvaldkonnad. Tema tuntuimate kaasuste hulka kuuluvad Eesti Vabadussõja võidusamba ehitamine, Eesti esimese haldusorgani poolt ellu viidud hoone sunniviisilise lammutamise organiseerimine, riigiosalusega äriühingu Eesti Energia jaoks suuremahulise juriidilise auditi ettevalmistamine, milles analüüsiti juhatuse vastutuse küsimusi seoses sellega, et juhatus ületas Enefit280 põlevkiviõlitehase algselt heaks kiidetud eelarvet, ja GILD Arbitrage’i võlausaldajate nõustamine võlgade ümberkujundamise, juhatuse üle järelevalve teostamise ja vara realiseerimise osas.

  Martinil on pikaajaline ja ulatuslik raudtee-ettevõtjate nõustamise ja raudteeinfrastruktuuri kasutustasu puudutavates vaidlustes transpordiettevõtjatele ja infrastruktuuriettevõtjatele konsultatsioonide andmise kogemus. Samuti on ta kogenud maksejõuetust puudutavates küsimustes, olles nõustanud nii saneerimisest kaitset otsivaid võlausaldajaid kui ka pankrotihaldureid, pankrotitoimkondi ja äriühinguid.

  Martinil on olnud juhtiv roll Harju Maakohtu kohtumenetluse parima praktika edendamise suuniste väljatöötamises kohtunike, juristide ja prokuröride ühises ümarlauas ja selle ellurakendamises Eesti suurimas esimese astme kohtus Harju Maakohtus alates 2017. a jaanuarist. Eesti Advokatuuri eetika- ja metoodikakomisjoni esimehena vastutab Martin advokatuuri sise-eeskirjade ja juhendite eest. Martin oli 2018. a avaldatud Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi kommenteeritud väljaande ettevalmistamise ja avaldamise töögrupi juht ja kaasautor. 

 • Olulisemad tööd
  • 21.06.2023

   Partner Martin Tamme ja vandeadvokaat Silvia Urgas esindasid edukalt Swedbanki

   TGS Baltic esindas edukalt Swedbanki seoses 1,75 miljoni euro suuruse nõudega, mille esitas Swedbanki vastu Swedbanki endise kliendi Alberta Trade OÜ pankrotihaldur.

   Rohkem
  • 04.10.2021

   Keskkonnaministeeriumi nõustamine

   Keskkonnaministeeriumi nõustamine mitmesugustes juriidilistes küsimustes, mis on seotud ministeeriumi, selle allasutuste ja Eesti Loodusmuuseumi uue keskkonnasõbraliku büroohoone ehituse planeerimise ja rahastamisega.

   Rohkem
  • 09.04.2020

   Nõustasime betoonvalmistoodete tootjat AS Framm samas valdkonnas tegutseva ettevõtte AS Lasbet Tootmine omandamisel

   TGS Baltic meeskonna kaasabil sõlmis betoon- ja betoonvalmistoodete tootja AS Framm tehingu, millega omandas samas valdkonnas tegutseva AS-i Lasbet Tootmine, seades seeläbi AS-i Framm Eesti suurimaks betoon- ja betoontoodete tootjaks.

   Rohkem
  • 16.02.2018

   EstateGuru nõustamine suurima ühisrahastuslaenu finantseerimisel ja Soome turule laienemisel

   TGS Baltic nõustas kinnisvaralaenude ühisrahastusplatvormi EstateGuru piiriüleses finantseerimistehingus, milles EstateGuru andis 1,6 miljoni euro suuruse laenu Soome trükikojale Libris Oy Helsingis asuva kinnisvara ostmiseks. Platvormi suurimat laenu rahastades sisenes ühisrahastusplatvorm ühtlasi Soome turule.

   Rohkem
  • 16.11.2017

   TGS Baltic abistas Hiiumaa avamere tuuleparki rohelise tule saamisel

   TGS Baltic esindas edukalt Hiiu Maavalitsust halduskohtus kolmes vaidluses seoses tuuleparkide rajamise üldtingimusi käsitlevate planeeringutega. Hiiumaa avamere tuulepark on esimene omataoline Eestis ja üks suuremaid Euroopas. Selle võimsus on 700 kuni 1100 MW, eeldatav aastakäive 170-250 miljonit eurot ning investeeringud kümme korda nii palju.

   Rohkem
  • Tegutsemine kinnisvaraarendaja Invego peamise õigusnõustajana

   Tegutsemine kinnisvaraarendaja Invego peamise õigusnõustajana, abistades kinnisvaratehingutes ja läbirääkimistel, sealhulgas rahastamisstruktuuride väljatöötamisel, probleemsete varadega tegelemisel, vahefinantseerijate kaasamisel ning ehitus- ja planeerimisküsimustes.

  • Bioõli tootmise ettevõtte pankrotihalduri edukas esindamine ettevõtte endiste juhtide vastu

   Bioõli tootmise ettevõtte Werol Tehased (pankrotis) pankrotihalduri edukas esindamine ettevõtte endiste juhtide ja toiduainekontserni Pere (pankrotis) vastu seoses kahjuga, mis tekitati Werol Tehastest raha varjatult ja põhjendamatult emaettevõttesse viimisega.

  • Eesti Meremuuseumi esindamine Tallinna Lennusadama rekonstrueerimistöid puudutavas vaidluses

   Eesti Meremuuseumi esindamine Tallinna Lennusadama rekonstrueerimistöid puudutavas vaidluses ehitusettevõttega Nordecon.

  • GILD Arbitrage’i riskikapitalifondi nõustamine

   GILD Arbitrage’i riskikapitalifondi nõustamine Balti riikides kobarkinosid omava kontserni Cinamon Group’i aktsiate müümisel DLT Capitalile.

  • Riskifondi GILD Arbitrage suurimate võlausaldajate nõustamine ja esindamine laenude ümberkorraldamisel võlakirjadeks

   Riskifondi GILD Arbitrage suurimate võlausaldajate nõustamine ja esindamine laenude ümberkorraldamisel võlakirjadeks ning tagatis- ja järelevalvestruktuuri loomisel, samuti esimeses fondihalduri (GA Fund Management (pankrotis)) pankrotimenetluses, mis tekitas kohtupretsedendi ning mille tulemusena muudeti investeerimisfondide seaduses riskifondide likvideerimist käsitlevaid sätteid.

  • Moodulmajatootja Timo Housesi nõustamine keeruka refinantseerimiskava välja töötamisel

   Moodulmajatootja Timo Housesi nõustamine keeruka refinantseerimiskava välja töötamisel, mis hõlmas peamiste panganduspartnerite välja vahetamist ja 1,5 miljoni euro suuruse mezzanine investeeringu kaasamist era- ja institutsionaalsetelt investoritelt, et toetada tootmismahtude kasvu.

  • Tallinna Sadama nõukogule olulise õigus- ja ehitusliku analüüsi koostamine

   Tallinna Sadama nõukogule olulise õigus- ja ehitusliku analüüsi koostamine eesmärgiga kontrollida Riigikontrolli asjakohases aruandes Tallinna Sadama juhatusele tehtud etteheiteid seoses Muuga sadama konteineriterminali kai nr 17 ehitamisega.

  • Eesti Kaitseministeeriumi edukas esindamine ehituse projektijuhtimisel ja ehitusvaidlustes

   Eesti Kaitseministeeriumi edukas esindamine ehituse projektijuhtimisel ja ehitusvaidlustes, mis olid seotud Vabadussõja võidusamba ja Ämari lennubaasiga (NATO Balti õhuturbemissiooni patrullide jaoks määratud lennubaas).

  • Eesti Energia nõukogule Enefit280 õlitehase auditi koostamine

   Eesti Energia nõukogule Enefit280 õlitehase kallinemist ja juhatuse vastutust puudutava auditi koostamine, mis hõlmas ka kümnete mahukate ning tehniliselt keeruliste seadmete hankimise lepingute süvaanalüüsi, et hinnata nende lepingute põhjendatust. 

 • CV

  Liikmesus

  2012
  Eesti Advokatuuri eetika- ja metoodikakomisjoni esimees
  2011
  Royal Institution of Chartered Surveyors
  2003
  Eesti Noorte Advokaatide Ühing
  2003
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  2023
  nõunik, advokaadibüroo TGS Baltic
  2020
  partner, advokaadibüroo TGS Baltic
  2017–2020
  juhtivpartner (Eesti), advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega Varul)
  2014–2017
  juhtivpartner (Eesti), advokaadibüroo Varul
  2011–2014
  partner, advokaadibüroo Varul
  2005–2011
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Varul
  2004–2005
  advokaat, advokaadibüroo Varul
  2001–2004
  jurist, advokaadibüroo HETA Pärnu

  Haridus

  2005
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, mag. iur.
  2003
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA