Martti Peetsalu

Martti Peetsalu

Vandeadvokaat
Transpordi töögrupi juht
Vaidluste töögrupi kaasjuht
Tallinn, Eesti

Martti Peetsalu, kes tegeleb peamiselt transpordiõigusega, on aidanud Eestil saavutada võlausaldajate ja rahastavate pankade hulgas maine, mis on pannud neid nägema Eestit kui riiki, kus on tõhus õigussüsteem ja arenenud kohtupraktika mereõiguse vallas. 

 • Tutvustus

  Martti Peetsalu omab ainulaadset kogemust laevandusõiguse vallas, kuna ta on viinud Riigikohtusse mitmeid kohtuasju, mis on kujundanud Eesti õigustavasid (eriti laevade arestimise küsimustes). Tema tehtud tööd ja kaasused on aidanud Eestil saavutada võlausaldajate ja rahastavate pankade hulgas maine, mis on pannud neid nägema Eestit kui riiki, kus on tõhus õigussüsteem ja arenenud kohtupraktika mereõiguse vallas.

  Marttil on laialdased kogemused transporditööstuse kõigis asjakohastes sektorites. Ta on olnud tegev kaasustes, mis puudutavad autoveo-ettevõtjate ja ekspediitorite vastutust ning muu hulgas tegelenud laevade sundmüügiga, laevakokkupõrgetega, refinantseerimisega ja lastiga seotud nõuetega ning nõustanud kliente küsimustes, mis puudutavad kaupade ja reisijate vedu õhuteed pidi. Aastate jooksul on Martti omandanud ainulaadse kogemuse raudteevedude ja raudteeinfrastruktuuri kasutustasude vallas.

  Ta on edukalt esindanud kliente mitmetes kohtupraktikat märkimisväärselt kujundanud Riigikohtu kaasustes, mis on puudutanud aktsionäride/osanike vaidlusi, sealhulgas äriühingute jagunemist, mitterahalisi sissemakseid, ostueesõigust, dividendide sissenõudmist, juhatuse liikmete vastutust ja aktsiate/osade üleminekut.

  Martti on täiendanud oma teadmisi transporditööstusele spetsialiseerunud advokaadibüroos Dabelstein & Passehl (Arnecke Sibeth Dabelstein).

  Ta on riigikaitseõiguse riikliku revisjonikomisjoni liige ja erakorralise seisukorra kohtumenetluste analüüside kaasautor.

   

 • Olulisemad tööd
  • Operaili nõustamine mitmesugustes õigusküsimustes

   Operaili (endise nimega EVR Cargo) nõustamine mitmesugustes õigusküsimustes ja esindamine raudteetasude üle peetud vaidluses (SMGS-lepingu tõlgendamise üle).

  • Venemaa panga OJSC Bank Saint-Petersburg nõustamine piiriüleses vaidluses

   Venemaa panga OJSC Bank Saint-Petersburg nõustamine piiriüleses vaidluses, mis puudutas mitme riigi jurisdiktsiooni üle maailma, laeva arestimist ja müügi korraldamist Eestis ning panga kui hüpoteegipidaja huvide kaitsmist täitemenetluses. Selle käigus tekkinud vaidluste tulemusel on oluliselt kujundatud Eesti kohtupraktikat laevade arestimise ja kohtutäituri vastutuse valdkonnas.

  • Oribalti nõustamine kahjunõudehagis

   Oribalti nõustamine seoses ravimite maad mööda transportimisega ja hilisemas kahjunõudehagis vedaja vastu.

  • Turkish Airlines Eesti filiaali esindamine kliendi vastu seoses tingimuste vaidlustamisega

   Turkish Airlines Eesti filiaali esindamine kliendi vastu seoses tingimuste vaidlustamisega, mis lubavad lennuettevõttel tühistada kõik järgnevad lennud pärast seda, kui reisijad ei ole esimesele lennule ilmunud.

  • Swedbanki esindamine Riigikohtus maksejõuetusküsimuses

   Swedbanki esindamine Riigikohtus maksejõuetusküsimuses, mis puudutas kaasomandi osade müüki täite- ja pankrotimenetluses.

  • RLS Finance SA esindamine vahekohtumenetluses ja Riigikohtus vaidluses Moskva Pangaga

   RLS Finance SA esindamine vahekohtumenetluses ja Riigikohtus vaidluses Moskva Pangaga krediidipanga aktsiate omandamise üle. 

  • Eesti Raudtee esindamine PHARE toetuse tagasimaksmise üle peetud vaidluses

   Eesti Raudtee esindamine PHARE toetuse tagasimaksmise üle peetud vaidluses.

  • DVB Bank America nõustamine rahastamislepingute ümberkorraldamisel

   Transpordisektorile finantsteenuseid osutava rahvusvahelise panga DVB Bank America nõustamine rahastamislepingute ümberkorraldamisel ning prahitud laevade ülevõtmisel Saksamaal ja Eestis.

  • Luminor (DNB Bank Eesti filiaal) nõustamine paljudes õigusküsimustes

   Baltikumi juhtiva sõltumatu finantsteenuste osutaja, Luminor (DNB Bank Eesti filiaal), nõustamine paljudes õigusküsimustes, sealhulgas esindamine liisingulepingute ja äriõigusvaidluste lahendamisel ning maksejõuetus- ja kriminaalmenetluses, muu hulgas juhatuse liikme vastutuse teemal seoses lepingueelsetel läbirääkimistel esitatud ebaõigete andmetega.

  • Taani ettevõte A/S Em. Z. Svitzer nõustamine keerulises vaidluses

   A.P. Moller – Maerski kontserni kuuluva Taani ettevõte A/S Em. Z. Svitzer nõustamine keerulises vaidluses, mis on seotud laevade kokkupõrkega Eesti territoriaalvetes.

 • CV

  Liikmesus

  2013
  Eesti Noorte Advokaatide Ühing
  2010
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  Alates 2017
  vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega Varul)
  2014–2017
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Varul
  2012
  praktikant, advokaadibüroo Dabelstein & Passehl (Hamburg)
  2008–2014
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Glimstedt
  2006–2008
  jurist, Välisministeerium

  Haridus

  2009
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA
  2006
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
  2005
  Rostocki Ülikool (üliõpilasvahetusprogramm)