Martti Peetsalu

Martti Peetsalu

Partner
Transpordi töögrupi juht
Vaidluste töögrupi kaasjuht
Tallinn, Eesti

Martti Peetsalu, kes tegeleb peamiselt transpordiõigusega, on aidanud Eestil saavutada võlausaldajate ja rahastavate pankade hulgas maine, mis on pannud neid nägema Eestit kui riiki, kus on tõhus õigussüsteem ja arenenud kohtupraktika mereõiguse vallas. 

'Martti on äärmiselt analüütiline, ettenägelik ja äriliselt mõtlev advokaat, mis on ainulaadne kombinatsioon, kuna tavaliselt leidub ühel advokaadil vaid üks neist annetest. Kuid Martti tegutseb alati nagu malemängija – mõtleb mitu sammu ette, teeb õigeid ennustusi ja nõustab oma kliente vastavalt.' - Legal500

Rising Star Martti Anu Kedli Triinu J. Elina

 • Tutvustus

  Martti Peetsalu omab ainulaadset kogemust laevandusõiguse vallas, kuna ta on viinud Riigikohtusse mitmeid kohtuasju, mis on kujundanud Eesti õigustavasid (eriti laevade arestimise küsimustes). Tema tehtud tööd ja kaasused on aidanud Eestil saavutada võlausaldajate ja rahastavate pankade hulgas maine, mis on pannud neid nägema Eestit kui riiki, kus on tõhus õigussüsteem ja arenenud kohtupraktika mereõiguse vallas.

  Marttil on laialdased kogemused transporditööstuse kõigis asjakohastes sektorites. Ta on olnud tegev kaasustes, mis puudutavad autoveo-ettevõtjate ja ekspediitorite vastutust ning muu hulgas tegelenud laevade sundmüügiga, laevakokkupõrgetega, refinantseerimisega ja lastiga seotud nõuetega ning nõustanud kliente küsimustes, mis puudutavad kaupade ja reisijate vedu õhuteed pidi. Aastate jooksul on Martti omandanud ainulaadse kogemuse raudteevedude ja raudteeinfrastruktuuri kasutustasude vallas.

  Ta on edukalt esindanud kliente mitmetes kohtupraktikat märkimisväärselt kujundanud Riigikohtu kaasustes, mis on puudutanud aktsionäride/osanike vaidlusi, sealhulgas äriühingute jagunemist, mitterahalisi sissemakseid, ostueesõigust, dividendide sissenõudmist, juhatuse liikmete vastutust ja aktsiate/osade üleminekut.

  Martti on täiendanud oma teadmisi transporditööstusele spetsialiseerunud advokaadibüroos Dabelstein & Passehl (Arnecke Sibeth Dabelstein).

  Ta on riigikaitseõiguse riikliku revisjonikomisjoni liige ja erakorralise seisukorra kohtumenetluste analüüside kaasautor. Martti on ka on Advokatuuri eetika- ja metoodikakomisjoni liige.

   

 • Olulisemad tööd
  • 26.06.2024

   TGS Baltic advokaadid esindasid klienti pretsedenti loovas kohtuasjas

   Riigikohus selgitas esmakordselt dividendi jaotamise reegleid ning seda, millistel tingimustel on võimalik dividendi osanike vahel ebaproportsionaalselt jaotada.

   Rohkem
  • 19.06.2024

   TGS Baltic advokaadid esindasid edukalt Tallinna Sadama tütarettevõtteid

   Riigikohus otsustas jätta Saaremaa Laevakompanii pankrotihaldurite (SLK) ja Väinamere Liinid kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata. Sellega jõustus Harju Maakohtu 31. märtsi 2023 otsus, millega jäeti SLK ja Väinamere Liinid hagiavaldus Tallinna Sadama tütarettevõtete vastu rahuldamata.

   Rohkem
  • 31.05.2023

   TGS Balticu vandeadvokaadid Martti Peetsalu ja Maris Vutt esindasid kohtus edukalt Jetoil AS-i.

   Kohtus vaieldi kütuse kvaliteedikontrolli teostamise üle ning kohtud nõustusid, et Jetoil AS-i tarnitud kütus vastas kvaliteedinõuetele.

   Kohtuvaidlus näitab, et pooltevaheliste erikokkulepete siduvus ja kehtivus sõltub paljuski sellest tegevusvaldkonnast, kus pooled tegutsevad. Transpordisektoris on lubatav, et pooled lepivad pretensioonidest teatamiseks kokku tavapärasest lühema aja, et tagada sektori normaalne toimimine.

    

   Rohkem
  • 06.04.2023

   Kohus jättis rahuldamata Saaremaa Laevakompanii ja Väinamere Liinide hagiavalduse Tallinna Sadama tütarettevõtete vastu

   Harju Maakohtu 31. märtsi 2023 otsusega jäeti ASi Saaremaa Laevakompanii (SLK) (pankrotis) pankrotihalduri ja Väinamere Liinid OÜ esitatud hagiavaldus ASi Tallinna Sadam tütarettevõtete vastu rahuldamata.

   Rohkem
  • 21.03.2023

   TGS Baltic nõustas Operaili vagunite müügile kohalduvate piirangute osas

   Eesti riigile kuuluva raudtee-ettevõtete kontserni tütarettevõte AS Operail Leasing müüs vahemikus 2022. a detsembrist kuni 2023. a märtsini kõik ettevõttele kuulunud raudteevagunid.

   Rohkem
  • 01.07.2021

   TGS Balticu vandeadvokaadid Martti Peetsalu ja Silvia Urgas saavutasid Riigikohtus olulise võidu Eesti ravimitootjale AS KEVELT.

   Riigikohus tegi 16. juunil 2021 otsuse TGS Balticu kliendi AS KEVELT kasuks, leides, et temperatuuritundlike kaupade nagu ravimite saatja võib eeldada, et kauba vedajal on tegevuskava külmutusseadme rikke korral.

   Rohkem
  • 26.01.2021

   TGS Baltic saavutas Coffee IN-ile olulise võidu Apollo Kino vastu

   TGS Balticu kohtuvaidluste ja konkurentsi meeskond koosseisus Martti Peetsalu, Triinu Järviste ja Silvia Urgas saavutas hiljutises kohtumenetluses olulise vaheotsuse, mis selgitab edasimüügilepingutes sisalduvate eksklusiivsusklauslite konkurentsiõiguslikku lubatavust ning kinnitab Coffee IN-ile positiivselt, et Apollo ei saa enda suurt turuosa kinoturul kasutada muudel turgudel konkurentsiõiguslike argumentidega lepingulistest kohustustest vabanemiseks.

   Rohkem
  • 21.01.2021

   Credit Suisse AG esindamine seoses laeva sundmüügiga

   Šveitsi rahvusvahelise investeerimispanga ja finantsteenuste pakkuja Credit Suisse AG esindamine piiriüleses vaidluses seoses ühele Palmali kontserni ettevõttele kuuluva laeva arestimise ja sundmüügi menetlusega.

   Rohkem
  • Operaili nõustamine mitmesugustes õigusküsimustes

   Operaili (endise nimega EVR Cargo) nõustamine mitmesugustes õigusküsimustes ja esindamine raudteetasude üle peetud vaidluses (SMGS-lepingu tõlgendamise üle).

  • Venemaa panga OJSC Bank Saint-Petersburg nõustamine piiriüleses vaidluses

   Venemaa panga OJSC Bank Saint-Petersburg nõustamine piiriüleses vaidluses, mis puudutas mitme riigi jurisdiktsiooni üle maailma, laeva arestimist ja müügi korraldamist Eestis ning panga kui hüpoteegipidaja huvide kaitsmist täitemenetluses. Selle käigus tekkinud vaidluste tulemusel on oluliselt kujundatud Eesti kohtupraktikat laevade arestimise ja kohtutäituri vastutuse valdkonnas.

  • Oribalti nõustamine kahjunõudehagis

   Oribalti nõustamine seoses ravimite maad mööda transportimisega ja hilisemas kahjunõudehagis vedaja vastu.

  • Turkish Airlines Eesti filiaali esindamine kliendi vastu seoses tingimuste vaidlustamisega

   Turkish Airlines Eesti filiaali esindamine kliendi vastu seoses tingimuste vaidlustamisega, mis lubavad lennuettevõttel tühistada kõik järgnevad lennud pärast seda, kui reisijad ei ole esimesele lennule ilmunud.

  • Swedbanki esindamine Riigikohtus maksejõuetusküsimuses

   Swedbanki esindamine Riigikohtus maksejõuetusküsimuses, mis puudutas kaasomandi osade müüki täite- ja pankrotimenetluses.

  • RLS Finance SA esindamine vahekohtumenetluses ja Riigikohtus vaidluses Moskva Pangaga

   RLS Finance SA esindamine vahekohtumenetluses ja Riigikohtus vaidluses Moskva Pangaga krediidipanga aktsiate omandamise üle. 

  • Eesti Raudtee esindamine PHARE toetuse tagasimaksmise üle peetud vaidluses

   Eesti Raudtee esindamine PHARE toetuse tagasimaksmise üle peetud vaidluses.

  • DVB Bank America nõustamine rahastamislepingute ümberkorraldamisel

   Transpordisektorile finantsteenuseid osutava rahvusvahelise panga DVB Bank America nõustamine rahastamislepingute ümberkorraldamisel ning prahitud laevade ülevõtmisel Saksamaal ja Eestis.

  • Luminor (DNB Bank Eesti filiaal) nõustamine paljudes õigusküsimustes

   Baltikumi juhtiva sõltumatu finantsteenuste osutaja, Luminor (DNB Bank Eesti filiaal), nõustamine paljudes õigusküsimustes, sealhulgas esindamine liisingulepingute ja äriõigusvaidluste lahendamisel ning maksejõuetus- ja kriminaalmenetluses, muu hulgas juhatuse liikme vastutuse teemal seoses lepingueelsetel läbirääkimistel esitatud ebaõigete andmetega.

  • Taani ettevõte A/S Em. Z. Svitzer nõustamine keerulises vaidluses

   A.P. Moller – Maerski kontserni kuuluva Taani ettevõte A/S Em. Z. Svitzer nõustamine keerulises vaidluses, mis on seotud laevade kokkupõrkega Eesti territoriaalvetes.

 • CV

  Liikmesus

  2013
  Eesti Noorte Advokaatide Ühing
  2010
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  Alates 2023
  Partner, advokaadibüroo TGS Baltic
  2021-2023
  Assotsieerunud partner, advokaadibüroo TGS Baltic
  2017-2021
  vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega Varul)
  2014–2017
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Varul
  2012
  praktikant, advokaadibüroo Dabelstein & Passehl (Hamburg)
  2008–2014
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Glimstedt
  2006–2008
  jurist, Välisministeerium

  Haridus

  2009
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA
  2006
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
  2005
  Rostocki Ülikool (üliõpilasvahetusprogramm)
 • Publikatsioonid