Merli Mäesalu

Merli Mäesalu

Vandeadvokaat
Tallinn, Eesti

Merli Mäesalu tegutseb peamiselt riigiõiguse ja haldusõiguse valdkonnas, keskenduses eelkõige planeerimis-, ehitus- ja keskkonnaõigusele, kuid on osav ka küsimustes, mis puudutavad omandireformi, riigivastutust ja avaliku teenistusega seotud vaidlusi.

 • Tutvustus

  Merli Mäesalul on märkimisväärne klientide nõustamise kogemus ja laialdased teadmised riigiõiguse ja haldusõiguse vallas. Ta on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele ja esindab kliente kohtus. Peamiselt keskendub ta planeerimis-, ehitus- ja keskkonnaõigusele, kuid on osav ka küsimustes, mis puudutavad omandireformi, riigivastutust ja avaliku teenistusega seotud vaidlusi. Ta on Euroopa Liidu toetust puudutavates menetlustes ja kohtuvaidlustes esindanud nii riiklikke institutsioone kui eraettevõtteid. Merli Mäesalu nõustab ka riigiasutusi ja kohaliku omavalitsuse asutusi haldusaktide koostamise ja vaidlustamise osas.

  Lisaks on ta nõustanud äriühinguid erinevates registreerimis- ja tegevusloamenetlustes. Samuti on ta esindanud kliente vaidlustes Tarbijakaitseameti, Toidu- ja Veterinaarameti, Keskkonnaameti ja maavalitsustega.

  Tänu oma eelnevale tööle Tallinna Halduskohtus on tal silmapaistvad praktilised teadmised haldusõigusest. Ta esindab kliente vaidemenetlustes ja aitab vaidlustada haldusorganite tegevust ja otsuseid. Merli Mäesalu on läbi viinud ka akadeemilise teadusuuringu kohtuvaidluste valdkonnas.

 • Olulisemad tööd
  • 24.10.2023

   TGS Baltic nõustas erakapitalifondi BaltCap VKG Elektrivõrkude omandamisel

   TGS Balticu meeskond nõustas Baltikumi juhtivat erakapitalifondi BaltCap Viru Keemia Grupi Elektrivõrkude omandamise lepingu sõlmimisel. VKG Elektrivõrgud on riigi omanduses oleva Elektrilevi järel suuruselt teine reguleeritud elektrijaotusvõrk Eestis.

   Rohkem
  • 10.04.2022

   TGS Baltic nõustas LHV pensionifondi Eesti esimese Green Building kontseptsiooniga büroomaja ostutehingus

   TGS Balticu eksperdid nõustasid LHV pensionifondide haldamisega tegelevat LHV Varahaldust varasemalt OÜ-le Sõpruse 157 kuulunud Tallinnas Sõpruse puiestee 157 asuva kinnistu ostutehingus ja koondumismenetluses.

   Rohkem
  • 14.03.2022

   TGS Baltic nõustas Møller Eiendomi kinnistute müümisel

   Nõustasime klienti Møller Eiendom neile Eestis kuuluvate erinevate kinnistute, sh Tallinnas, Pärnus ja Jõhvis asuvate autosalongide, võõrandamisel Lumi Capitali poolt esindatud investorile. Tegemist oli mahukate tehingutega, mis kuuluvad 2021. aasta kinnisvaratehingute esikümne hulka.

   Rohkem
  • 20.09.2021

   Nõustasime LHV pensionifonde Ensko Ensek AS-ilt tootmishoone omandamisel Tallinnas

   Tehingu eesmärgiks oli LHV Varahalduse poolt hallatavatele LHV pensionifondidele kuuluva üürikinnisvaraportfelli kasvatamine, sh kasvatada just lao- ja tööstuspindade osakaalu senises kinnisvaraportfellis. 

   Rohkem
  • 22.01.2021

   Nõustasime üht Baltikumi suurimat kinnisvaraettevõtet Kapitel 50%-lise osaluse omandamisel logistikakinnisvaraettevõttes Nordassets

   Nordassetsi peamiseks tegevusalaks on tööstuskinnisvara arendamine, omandamine, haldamine ja üürile andmine. Ettevõttele kuuluvad ligikaudu 59 000 m² üüripinnaga logistikakeskused ja detailplaneeringuga kinnistu Harjumaal Rae vallas, mille ankurüürnikuks on Smarten Logistics. Tehingu jõustumine eeldab Konkurentsiameti luba.

   Rohkem
  • 16.11.2017

   TGS Baltic abistas Hiiumaa avamere tuuleparki rohelise tule saamisel

   TGS Baltic esindas edukalt Hiiu Maavalitsust halduskohtus kolmes vaidluses seoses tuuleparkide rajamise üldtingimusi käsitlevate planeeringutega. Hiiumaa avamere tuulepark on esimene omataoline Eestis ja üks suuremaid Euroopas. Selle võimsus on 700 kuni 1100 MW, eeldatav aastakäive 170-250 miljonit eurot ning investeeringud kümme korda nii palju.

   Rohkem
  • Eesti Maaülikooli edukas esindamine Eesti esimeses doktoritöö plagiaadi vaidluses

   Eesti Maaülikooli edukas esindamine Eesti esimeses doktoritöö plagiaadi vaidluses, kus Eesti Maaülikool tühistas doktorandi doktorikraadi ja -töö seoses ulatusliku plagiaadiga.

  • Emajõe Ärikeskuse nõustamine 25 miljonit eurot maksva planeeringu menetluses

   Emajõe Ärikeskuse nõustamine 25 miljonit eurot maksva Tasku kaubanduskeskuse ja bussijaama juurdeehituse planeeringu menetluses ning planeeringumenetluses tekkinud vaidlustes.

  • Rapla valla esindamine kohtuvaidlustes

   Rapla valla esindamine kohtuvaidlustes detailplaneeringute menetlemise ja kinnisvaraarenduste õigusküsimustega.

  • Kinnisvaraarendus- ja ehitusettevõtte TTP nõustamine

   Kinnisvaraarendus- ja ehitusettevõtte TTP nõustamine seoses detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise kohustust reguleeriva halduslepinguga.

  • Realisteri esindamine Eesti Vabariigi vastu

   Realisteri esindamine Eesti Vabariigi vastu Eesti kohtupraktikas esimeses kohtute poolt Euroopa Ühenduse õiguse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise kaasuses.

  • Kogeri & Partnerite nõustamine seoses Pärnu ümbersõidu ehitusprojektis ehitustööde seiskumisega

   Kogeri & Partnerite nõustamine seoses Pärnu ümbersõidu ehitusprojektis ehitustööde seiskumisega projektijuhtimisprobleemide tõttu, mis hõlmas SIA Bindersiga konsortsiumi ümberkorraldamist ja juhtivpartneri vahetust, läbirääkimisi lõpptellijate ja alltöövõtjatega, projektimeeskonna osalist vahetamist ning alltöövõtjate osalist üleandmist.

  • Invego kinnisvaraprojektide esindamine haldusmenetlustes ja kohtuvaidlustes

   Ühise märgi Invego alla koondatud kinnisvaraprojektide ja ettevõtete esindamine haldusmenetlustes ja kohtuvaidlustes.

  • Euroapteegi esindamine Ravimiameti vastu

   Euroapteegi esindamine Ravimiameti vastu põhiseaduslikkuse järelevalve asjas seoses apteegi asukoha muutmise piiranguga.

  • Tallinna linnapea Edgar Savisaare kriminaalasjaga seonduva õigusliku auditi koostamine

   Tallinna linnapea Edgar Savisaare kriminaalasjaga seonduva õigusliku auditi koostamine Tallinna Linnavalitsuseleja Tallinna Linnavolikogule, milles anti hinnang Tallinna linna tegevuse õiguspärasusele haldus- ja tsiviilõiguslikus mõttes.

 • CV

  Liikmesus

  2013
  Eesti Noorte Advokaatide Ühing
  2011
  Eesti Advokatuur
  2007
  ELSA

  Karjäär

  Alates 2017
  vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega Varul)
  2014–2017
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Varul
  2012–2013
  advokaat, advokaadibüroo Varul
  2011–2012
  advokaat, advokaadibüroo Glikman & Partnerid
  2010–2011
  konsultant, Tallinna Halduskohus
  2009
  praktikant, Justiitsministeerium
  2008
  nõustaja, Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroo
  2008
  praktikant, Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja
  2007
  praktikant, advokaadibüroo Valge & Uiga

  Haridus

  2010
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA
  2009
  Salzburgi Ülikooli õigusteaduskonna suveülikool „European Private Law”
  2008
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
 • Publikatsioonid