Olger Kaelep

Olger Kaelep

Vandeadvokaat
Tallinn, Eesti

Olger nõustab krediidiasutusi, FinTech ja ühisrahastust pakkuvaid ettevõtteid, kindlustusandjaid ja makseasutusi.

 • Tutvustus

  Olger on nõustanud krediidiasutusi, FinTech ja ühisrahastust pakkuvaid ettevõtteid, kindlustusandjaid ja makseasutusi. Ta on nõustanud ettevõtete restruktureerimisi, sealhulgas mitme finantssektori ettevõtte piiriülest ühinemist. Olger on nõustanud ka IKT-ettevõtteid erinevates õigusküsimustes, näiteks autoriõiguse ja intellektuaalomandi küsimustes. Oma töökogemuse kaudu SEB-s, esmalt krediidijuristina, hiljem juhtivas rollis, omab ta põhjalikke praktilisi teadmisi mitmesugustest krediidi- ja tagatislepingutest, samuti keerukatest finantseerimistehingutest.

 • Olulisemad tööd
  • 29.05.2024

   TGS Baltic nõustas Põhjamaade Investeerimispanka (NIB) 16,1 miljoni euro suuruse investeerimislaenu andmisel TKM Kinnisvara AS-le logistikakeskuse rajamise rahastamiseks.

   TGS Baltic nõustas Põhjamaade Investeerimispanka (NIB) 16,1 miljoni euro suuruse investeerimislaenu andmisel TKM (Tallinna Kaubamaja) Gruppi kuuluvale TKM Kinnisvara AS-le logistikakeskuse rajamise rahastamiseks. 

   Rohkem
  • 21.02.2024

   Strateegiline omandamine: TGS Baltic nõustas IFCO SYSTEMSi 100% BEPCO OÜ aktsiate omandamisel

   Advokaadibüroo TGS Baltic nõustas klienti IFCO SYSTEMS GmbH tehingu läbiviimises, millega omandati Bepco OÜ ja OÜ Logistics Equipment Production.

   Rohkem
  • 31.10.2023

   TGS Baltic nõustas TKM Finants AS-i krediidiandja tegevusloa saamisel

   Nõustasime Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarühingut TKM Finants AS Finantsinspektsioonilt krediidiandja tegevusloa taotlemisel ja tarbijakrediidi pakkumisel.

   Rohkem
  • 12.09.2023

   TGS Baltic nõustas Eesti juhtivat mineraalveetootjat Värska Originaali vähemusaktsionäride väljaostmisel ja ettevõtte refinantseerimisel

   TGS Baltic tegutses Värska Originaali ja selle aktsionäride õigusnõustajana. Meie meeskond nõustas läbirääkimisi tehingu tingimuste üle, millega klient omandas Värska Originaali täiendavaid aktsiaid.

   Rohkem
  • 15.03.2023

   Crowdestate sai esimesena Eestis tegevusloa ühisrahatusteenuse osutajana

   Finantsinspektsioon andis 3. märtsil Crowdestate AS-ile ühisrahastusteenuse osutaja tegevusloa, mis annab õiguse pakkuda laenude andmise vahendamist ja investeeringupõhist ühisrahastusteenust. TGS Baltic nõustas klienti kogu tegevusloa hankimise vältel alates ettevalmistusprotsessist kuni vajalike dokumentide läbirääkimiste ja koostamiseni ning investeeringu lõpule viimiseni. TGS Baltic meeskonda kuulusid partner ja finantstöögrupijuht Kirsti Pent ning vandeadvokaat ja finantsõiguse ekspert Olger Kaelep.

   Rohkem
  • 14.08.2022

   TGS Baltic nõustas Starship Technologies’i 50 000 000 euro suuruse laenu saamisel Euroopa Investeerimispangast.

   TGS Baltic tegutses kohaliku Eesti õigusnõustajana ning nõustas klienti kõigis Eesti õigusesse puutuvates teemades, alates tagatislepingute läbirääkimistest ja koostamisest kuni tehingu lõpule viimiseni.

    

   Rohkem
  • 18.05.2022

   TGS Baltic nõustas Truffle Capitali 5,5 miljoni euro suuruse investeeringu juhtimisel kindlustusidusse Cachet

   Advokaadibüroo TGS Baltic nõustas Euroopa Truffle Capital SAS fondi 5,5 miljoni euro suuruse investeerimisringi juhtimisel nutikaid kindlustuslahendusi pakkuvasse iduettevõttesse Cachet. TGS Baltic nõustas klienti kogu tehingu vältel alates Eesti ühingute suhtes juriidilise auditi läbiviimisest, tehingudokumentide koostamise ja läbirääkimiste osas kuni investeeringu lõpule viimiseni.

   Rohkem
  • 27.12.2021

   TGS Baltic oli ESTO grupi 16 miljoni euro suuruse võlakirjaemissiooni peamine õigusnõustaja

   TGS Baltic oli automatiseeritud finantseerimis- ja makselahendusi pakkuva ESTO grupi emaettevõtja ESTO Holdings OÜ tagatud eelisvõlakirjade 16 miljoni euro suuruse emissiooni peamine õigusnõustaja.

   Rohkem
  • 26.11.2021

   Nõustasime Eleving Group’i seoses võlakirjaemissiooniga, mille kogumaht oli 150 000 000 eurot.

   Eleving Group emiteeris 2021.a oktoobris 150 miljoni euro väärtuses Frankfurdi börsil noteeritavaid võlakirju. Tegu on ühe suurima Balti regioonis baseeruva eraettevõtte poolt korraldatud võlakirjaemissiooniga.

   Rohkem
  • 26.07.2021

   Nõustasime Merko Ehitus Eestit 35% osaluse omandamisel ettevõttes Connecto Eesti

   TGS Baltic nõustas Eesti suurimat ehituse ja kinnisvaraarenduse ettevõtet Merko Ehitus Eesti ASi 35% osaluse omandamisel ettevõttes Connecto Eesti AS.

   Rohkem
  • 21.06.2021

   Finantsinspektsioon andis Crowdestate'ile makseasutuse tegevusloa

   Tegevusluba annab Crowdestate'ile õiguse osutada maksetehingu täitmise teenust, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole.

   Rohkem
 • CV

  Liikmesus

  2006
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  Alates 2021
  vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic
  2020–2021
  advokaat, advokaadibüroo TGS Baltic
  2018-2020
  advokaat, advokaadibüroo FORT
  2015-2018
  krediidisuhete juriidilise osakonna juht, SEB Pank
  2012-2015
  jurist, SEB Pank
  2007-2011
  advokaat, advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene
  2004-2006
  nõunik, Eesti Vabariigi Justiitsministeerium
  2002-2004
  peaspetsialist-jurist, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
  2001
  jurist, Tartu linna Eluruumide Haldamise Asutus

  Haridus

  2003
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA (võrdsustatud magistrikraadiga)
 • Publikatsioonid