Paul Varul

Paul Varul

Vanempartner, kohtuvaidluste ja arbitraaži praktikagrupi juht
Tartu, Tallinn; Eesti

Tuntuimate õigusturuväljaannete Legal 500 ning Chambers & Partners sõnul on Paul Varul „äärmiselt asjatundlik", „väga lugupeetud" ja „Eesti pankrotiõiguse isa".

legal 44 v2        chambers europe 44       chambers global 44 v2

 • Tutvustus

  Paul Varul on nõustanud suurt hulka Eesti ja rahvusvahelisi kliente kõikides eraõigusega seotud küsimustes. Tal on laialdased lepinguõiguse ja maksejõuetusõiguse alased teadmised ja kogemused. Paul Varul on tunnustatud kui asjatundja vaidluste lahendamise valdkonnas, olles esindanud kliente mitmetes suurt tähelepanu pälvinud hagimenetlustes, sealhulgas rahvusvahelises vahekohtumenetluses Stockholmis, Londonis ja Washingtonis. Paul Varul on täitnud vahekohtuniku ülesandeid Stockholmi Kaubanduskoja Arbitraažiinstituudis ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtus. Samuti on ta osalenud eksperttunnistajana mitmetes rahvusvahelistes vahekohtumenetlustes Stockholmis, Londonis, Washingtonis ja Rahvusvahelises Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuses.

  Paul Varul on tunnustatud maksejõuetusõiguse asjatundja. Ta on olnud Eesti pankrotiseaduse üks peamiseid autoreid, on Justiitsministeeriumi maksejõuetusõiguse ekspertkomisjoni esimees, International Insolvency Institute ja INSOL Europe liige ning on olnud kaasatud paljudesse pankrotimenetlustesse nii võlgnike kui võlausaldajate esindajana.

  Paul Varul on ka tunnustatud lepinguõiguse asjatundja, olles ELis keskse tähtsusega mudelseaduse Common Frame of Reference (Definitions, Principles and Model Rules of European Private Law) üks autoritest. Uue eraõiguse arendamise ekspertkomisjoni esimehena on Paul Varul olnud kaasatud kõigi Eesti suurte eraõiguse õigusaktide nagu asjaõigusseadus, tsiviilseadustiku üldosa seadus, perekonnaseadus, pärimisseadus, võlaõigusseadus, äriseadustik, pankrotiseadus, saneerimisseadus ja elektroonilise side seadus koostamisse. Samuti on ta tsiviilseadustiku üldosa seaduse, asjaõigusseaduse ja võlaõigusseaduse kommenteeritud väljaannete üks koostajaid ja autoreid.

 • Olulisemad tööd
  • Vahekohtunikuna tegutsemine Stockholmi Kaubanduskoja arbitraažikohtus

   Vahekohtunikuna tegutsemine Stockholmi Kaubanduskoja arbitraažikohtus Alta Foodsi ja Luterma vaidluses, mis oli seotud Eesti toiduainetootja Tere müügiga.

  • Luminor (Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal) nõustamine pankrotimenetluses võlausaldajana

   Baltikumi juhtiva sõltumatu finantsteenuste osutaja Luminor (Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal) nõustamine pankrotimenetluses võlausaldajana.

  • Osalemine Stockholmi Kaubanduskoja arbitraažikohtu kohtunikuna

   Osalemine Stockholmi Kaubanduskoja arbitraažikohtu kohtunikuna Norra äriühingu Tschudi Shipping Company vaidluses Eesti Vabariigiga.

  • Luminor (DNB Bank Eesti filiaal) nõustamine MRP Ärigrupi pankrotimenetluses

   Baltikumi juhtiva sõltumatu finantsteenuste osutaja Luminor (DNB Bank Eesti filiaal) nõustamine MRP Ärigrupi pankrotimenetluses ja sellega seotud kohtuvaidlustes.

  • Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni ning pankrotistunud krediidiasutuste ja kindlustusseltside esindamine pankrotimenetlustes

   Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni ning pankrotistunud krediidiasutuste ja kindlustusseltside (EVEA Pank, Inko Balti Pank, Tartu Kommertspank, ERA Pank, ASA Kindlustus, AB Elukindlustus, Polaris Kindlustus) esindamine pankrotimenetlustes.

  • Tegutsemine Rahvusvahelises Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuses vaidluses Eesti Vabariigiga investeeringute kaitse lepingute üle

   Tegutsemine Rahvusvahelises Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuses (ICSID) Sampo Panga, OKO Bank Plc ja VTB Bank AG (Saksamaa) vaidluses Eesti Vabariigiga investeeringute kaitse lepingute üle.

  • Eesti Maapanga kui pankrotivõlgniku esindamine ühes Balti riikide suurimas pankrotiasjas

   Eesti Maapanga kui pankrotivõlgniku esindamine ühes Balti riikide suurimas pankrotiasjas ja mitmes sellega seotud kohtumenetluses.

  • Pärnu linna esindamine ostu-müügilepingut puudutanud keerulises vaidluses kinnisvarafirmaga

   Pärnu linna esindamine ostu-müügilepingut puudutanud keerulises vaidluses kinnisvarafirmaga Herder. Tegu oli linna ajaloos suurima võidetud kohtuasjaga.

  • Swedbanki esindamine kolmanda osapoolena piiriüleses pankrotivaidluses

   Swedbanki esindamine kolmanda osapoolena Alberta Trade'i ja Buruktal Nickel Plant’i piiriüleses pankrotivaidluses ning sellega seotud kohtuvaidlustes Venemaal, mis puudutasid 19,5 miljonit dollari suurust nõuet. Büroo võitis kõigis kolmes kohtuastmes.

  • Eesti Keskerakonna esindamine Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtus seoses garantiikirjadega

   Eesti Keskerakonna esindamine Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtus seoses 730 000 euro väärtuses väljastatud garantiikirjadega.

  • 23 valla ja Loksa linna esindamine Riigikohtus haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse järelevalve asjas

   23 valla ja Loksa linna esindamine Riigikohtus haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse järelevalve asjas ning hiljem üheksa valla esindamine nende valdade sundühendamist puudutavate Vabariigi Valitsuse määruste ja maavanemate valimise toimingute vaidlustamisel.

 • CV

  Liikmesus

  2011–2016
  Skandinaavia-Balti maksejõuetusõiguse alase koostöövõrgustiku Eesti töögrupi juht
  2011
  Euroopa Õigusinstituudi asutajaliige
  2008
  INSOL-Europe ja INSOL International
  2007
  International Insolvency Institute
  2006–2009
  Euroopa Komisjoni egiidi all tegutsev komisjon Compilation and Reduction Team for Common Frame of Reference
  2006
  Justiitsministeeriumi juures tegutseva maksejõuetuse ekspertnõukogu töögrupi liige
  2003–2008
  Euroopa tsiviilkoodeksi uurimisrühm
  2002
  Academy of European Private Lawyers
  1999–2002
  Võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse ekspertiisikomisjoni esimees
  1994
  Eesti Advokatuur
  1992–1999
  Eesti tsiviilseaduse ja äriseadustiku väljatöötamise peakomisjoni esimees

  Karjäär

  Alates 2017
  vanempartner, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega Varul)
  1994–2017
  vanempartner, advokaadibüroo Varul
  1995–1999
  Eesti Vabariigi justiitsminister
  1992–2015
  Tartu Ülikooli tsiviilõiguse korraline professor

  Haridus

  1985
  Peterburi Riiklik Ülikool, õigusteaduse kandidaat, PhD
  1975
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA (cum laude)
 • Publikatsioonid