Paul Varul

Paul Varul

Vanempartner

Tartu, Tallinn; Eesti

Tuntuimate õigusturuväljaannete Legal 500 ning Chambers & Partners sõnul on Paul Varul „äärmiselt asjatundlik", „väga lugupeetud" ja „Eesti pankrotiõiguse isa".

‘Soovin esile tuua sellise tipptasemel professionaali nagu Paul Varul.’- Legal500

Varul PaulLeading Individual 2021. Kirsti Martin Paul Helmut Katri    chambers europe 44    chambers global 44 v2

 • Tutvustus

  Paul Varul on nõustanud suurt hulka Eesti ja rahvusvahelisi kliente kõikides eraõigusega seotud küsimustes. Tal on laialdased lepinguõiguse ja maksejõuetusõiguse alased teadmised ja kogemused. Paul Varul on tunnustatud kui asjatundja vaidluste lahendamise valdkonnas, olles esindanud kliente mitmetes suurt tähelepanu pälvinud hagimenetlustes, sealhulgas rahvusvahelises vahekohtumenetluses Stockholmis, Londonis ja Washingtonis. Paul Varul on täitnud vahekohtuniku ülesandeid Stockholmi Kaubanduskoja Arbitraažiinstituudis ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtus. Samuti on ta osalenud eksperttunnistajana mitmetes rahvusvahelistes vahekohtumenetlustes Stockholmis, Londonis, Washingtonis ja Rahvusvahelises Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuses.

  Paul Varul on tunnustatud maksejõuetusõiguse asjatundja. Ta on olnud Eesti pankrotiseaduse üks peamiseid autoreid, on Justiitsministeeriumi maksejõuetusõiguse ekspertkomisjoni esimees, International Insolvency Institute ja INSOL Europe liige ning on olnud kaasatud paljudesse pankrotimenetlustesse nii võlgnike kui võlausaldajate esindajana.

  Paul Varul on ka tunnustatud lepinguõiguse asjatundja, olles ELis keskse tähtsusega mudelseaduse Common Frame of Reference (Definitions, Principles and Model Rules of European Private Law) üks autoritest. Uue eraõiguse arendamise ekspertkomisjoni esimehena on Paul Varul olnud kaasatud kõigi Eesti suurte eraõiguse õigusaktide nagu asjaõigusseadus, tsiviilseadustiku üldosa seadus, perekonnaseadus, pärimisseadus, võlaõigusseadus, äriseadustik, pankrotiseadus, saneerimisseadus ja elektroonilise side seadus koostamisse. Samuti on ta tsiviilseadustiku üldosa seaduse, asjaõigusseaduse ja võlaõigusseaduse kommenteeritud väljaannete üks koostajaid ja autoreid.

 • Olulisemad tööd
  • 19.06.2024

   TGS Baltic advokaadid esindasid edukalt Tallinna Sadama tütarettevõtteid

   Riigikohus otsustas jätta Saaremaa Laevakompanii pankrotihaldurite (SLK) ja Väinamere Liinid kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata. Sellega jõustus Harju Maakohtu 31. märtsi 2023 otsus, millega jäeti SLK ja Väinamere Liinid hagiavaldus Tallinna Sadama tütarettevõtete vastu rahuldamata.

   Rohkem
  • 13.06.2024

   TGS Baltic vandeadvokaadid esindasid Riigikohtus edukalt Riigikogu

   Riigikohus jättis läbi vaatamata riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni liikmete kaebuse Riigikogu otsusele, millega ei võimaldatud vaheaegade võtmist enne eelnõu muudatusettepanekute hääletamist.

   Rohkem
  • 03.11.2023

   TGS Baltic vandeadvokaadid esindasid Riigikogu edukalt Riigikohtus obstruktsiooni puudutavas vaidluses

   Riigikohus tegi 2. novembril Riigikogule positiivse lahendi obstruktsioonist kantud vaidlusele ehk jättis EKRE fraktsiooni liikmete kaebuse rahuldamata.

   Rohkem
  • 22.06.2023

   TGS Baltic vandeadvokaadid esindasid Riigikogu edukalt Riigikohtus obstruktsiooni küsimuses

   Paul Varul, Triin Kaurov ja Vitali Šipilov esindasid Riigikogu põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses Riigikohtus. Riigikohus lahendas opositsiooni saadikute kaebust küsimuses, kas Riigikogu sai piirata küsimuste esitamist päevakorra kohta ning eelnõude ja arupärimiste üleandmist.

    

   Rohkem
  • 06.04.2023

   Kohus jättis rahuldamata Saaremaa Laevakompanii ja Väinamere Liinide hagiavalduse Tallinna Sadama tütarettevõtete vastu

   Harju Maakohtu 31. märtsi 2023 otsusega jäeti ASi Saaremaa Laevakompanii (SLK) (pankrotis) pankrotihalduri ja Väinamere Liinid OÜ esitatud hagiavaldus ASi Tallinna Sadam tütarettevõtete vastu rahuldamata.

   Rohkem
  • 18.04.2022

   TGS Balticu vandeadvokaadid Kedli Anvelt ja Paul Varul esindasid edukalt Marcel Vichmanni äriühingut Oliver Kruuda vastu pankrotiavalduse esitamisel

   TGS Balticu vandeadvokaadid Kedli Anvelt ja Paul Varul esindasid edukalt Marcel Vichmanni äriühingut OÜ Best Idea Oliver Kruuda vastu pankrotiavalduse esitamisel. Tegemist on eelmise aasta mais alanud kohtuvaidlusega, mille lõpetas Riigikohtu määrus Oliver Kruuda määruskaebuse arutlusele mittevõtmise kohta.

   Tegemist on Eesti kohtupraktikas pretsedenti loova kaasusega, kus Kruudal ei õnnestunud Eestis pankrotti vältida vaatamata sellele, et ta oli asunud Eestis pankrotimenetlusest kõrvalehoidmise eesmärgil ennast varjama ning tal õnnestus enne Eestis pankroti väljakuulutamist saavutada pankroti väljakuulutamine Iirimaal. Olukorra teeb unikaalseks see, et menetlus käib samaaegselt nii Eestis kui Iirimaal ning Eesti kohtud leidsid, et Iirimaal varem tehtud pankrotimäärus ei takista Oliver Kruuda pankrotimenetluse läbiviimist Eestis.

   Rohkem
  • 09.02.2021

   Esindasime kohtus edukalt Kiviõli Keemiatööstuse endist omanikku

   Esindasime kohtus edukalt ettevõtjat ja Kiviõli Keemiatööstuse endist omanikku Toomas Tamme seoses OÜ AP-Terminaal (likvideerimisel) poolt väljastatud garantiikirjast tuleneva nõudega.

   Rohkem
  • 11.07.2017

   Loksa linn, Nõo vald ja Luunja vald pääsesid sundühendamisest

   Advokaadibüroo TGS Baltic esindas vandeadvokaat Triin Raudsepa juhtimisel edukalt Nõo valda, Luunja valda ja Loksa linna suhtlemisel valitsusega seoses valitsuse poolt tehtud sundühendamise ettepanekuga.Valitsus otsustas 6. juulil, et Nõo vald ja Luunja vald jätkavad iseseisva haldusüksusena. Loksa linnale tehti erand juba 15. juunil.

   Rohkem
  • 21.12.2016

   Riigikohus tegi haldusreformi seadust puudutavas põhiküsimuses väga soodsa otsuse

   Vandeadvokaat ja vanempartner Paul Varul juhtis meeskonda, kes esindas kahtekümmend kolme Eesti omavalitsust Riigikohtus haldusreformi küsimuses, leides, et reform rikub mitmes punktis liialt omavalitsuste põhiseaduslikke õigusi.

   Rohkem
  • 08.12.2016

   23 Eesti omavalitsuse esindamine Riigikohtus valdade sundliitmise asjas

   Büroo esindab Paul Varuli juhtimisel kahtekümmend kolme Eesti omavalitsust Riigikohtus haldusreformi küsimuses, leides, et reform rikub mitmes punktis liialt omavalitsuste põhiseaduslikke õigusi.

   Rohkem
  • 30.01.2015

   Kohus tühistas umbusalduse avaldamise Viimsi vallavolikogus

   Büroo vanempartner ja vandeadvokaat Paul Varul koos advokaadi Vitali Šipiloviga nõustasid Viimsi juhtpoliitikuid vaidluses umbusalduse üle.

   Rohkem
  • 13.11.2013

   Kliendi esindamine teedrajavas ühisvara asjas Riigikohtus

   Vandeadvokaadid Paul Varul ja Karl Haavasalu esindasid klienti kohtuasjas, kus Riigikohus tegi üldisemat perekonna- ja asjaõiguslikku tähendust omava kohtulahendi, mis avaldab tõenäoliselt laiemat mõju perekonnaõiguse ühisvararegulatsioonile.

   Rohkem
  • Vahekohtunikuna tegutsemine Stockholmi Kaubanduskoja arbitraažikohtus

   Vahekohtunikuna tegutsemine Stockholmi Kaubanduskoja arbitraažikohtus Alta Foodsi ja Luterma vaidluses, mis oli seotud Eesti toiduainetootja Tere müügiga.

  • Luminor (Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal) nõustamine pankrotimenetluses võlausaldajana

   Baltikumi juhtiva sõltumatu finantsteenuste osutaja Luminor (Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal) nõustamine pankrotimenetluses võlausaldajana.

  • Osalemine Stockholmi Kaubanduskoja arbitraažikohtu kohtunikuna

   Osalemine Stockholmi Kaubanduskoja arbitraažikohtu kohtunikuna Norra äriühingu Tschudi Shipping Company vaidluses Eesti Vabariigiga.

  • Luminor (DNB Bank Eesti filiaal) nõustamine MRP Ärigrupi pankrotimenetluses

   Baltikumi juhtiva sõltumatu finantsteenuste osutaja Luminor (DNB Bank Eesti filiaal) nõustamine MRP Ärigrupi pankrotimenetluses ja sellega seotud kohtuvaidlustes.

  • Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni ning pankrotistunud krediidiasutuste ja kindlustusseltside esindamine pankrotimenetlustes

   Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni ning pankrotistunud krediidiasutuste ja kindlustusseltside (EVEA Pank, Inko Balti Pank, Tartu Kommertspank, ERA Pank, ASA Kindlustus, AB Elukindlustus, Polaris Kindlustus) esindamine pankrotimenetlustes.

  • Tegutsemine Rahvusvahelises Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuses vaidluses Eesti Vabariigiga investeeringute kaitse lepingute üle

   Tegutsemine Rahvusvahelises Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuses (ICSID) Sampo Panga, OKO Bank Plc ja VTB Bank AG (Saksamaa) vaidluses Eesti Vabariigiga investeeringute kaitse lepingute üle.

  • Eesti Maapanga kui pankrotivõlgniku esindamine ühes Balti riikide suurimas pankrotiasjas

   Eesti Maapanga kui pankrotivõlgniku esindamine ühes Balti riikide suurimas pankrotiasjas ja mitmes sellega seotud kohtumenetluses.

  • Pärnu linna esindamine ostu-müügilepingut puudutanud keerulises vaidluses kinnisvarafirmaga

   Pärnu linna esindamine ostu-müügilepingut puudutanud keerulises vaidluses kinnisvarafirmaga Herder. Tegu oli linna ajaloos suurima võidetud kohtuasjaga.

  • Swedbanki esindamine kolmanda osapoolena piiriüleses pankrotivaidluses

   Swedbanki esindamine kolmanda osapoolena Alberta Trade'i ja Buruktal Nickel Plant’i piiriüleses pankrotivaidluses ning sellega seotud kohtuvaidlustes Venemaal, mis puudutasid 19,5 miljonit dollari suurust nõuet. Büroo võitis kõigis kolmes kohtuastmes.

  • Eesti Keskerakonna esindamine Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtus seoses garantiikirjadega

   Eesti Keskerakonna esindamine Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtus seoses 730 000 euro väärtuses väljastatud garantiikirjadega.

  • 23 valla ja Loksa linna esindamine Riigikohtus haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse järelevalve asjas

   23 valla ja Loksa linna esindamine Riigikohtus haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse järelevalve asjas ning hiljem üheksa valla esindamine nende valdade sundühendamist puudutavate Vabariigi Valitsuse määruste ja maavanemate valimise toimingute vaidlustamisel.

 • CV

  Liikmesus

  2011–2016
  Skandinaavia-Balti maksejõuetusõiguse alase koostöövõrgustiku Eesti töögrupi juht
  2011
  Euroopa Õigusinstituudi asutajaliige
  2008
  INSOL-Europe ja INSOL International
  2007
  International Insolvency Institute
  2006–2009
  Euroopa Komisjoni egiidi all tegutsev komisjon Compilation and Reduction Team for Common Frame of Reference
  2006
  Justiitsministeeriumi juures tegutseva maksejõuetuse ekspertnõukogu töögrupi liige
  2003–2008
  Euroopa tsiviilkoodeksi uurimisrühm
  2002
  Academy of European Private Lawyers
  1999–2002
  Võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse ekspertiisikomisjoni esimees
  1994
  Eesti Advokatuur
  1992–1999
  Eesti tsiviilseaduse ja äriseadustiku väljatöötamise peakomisjoni esimees

  Karjäär

  Alates 2017
  vanempartner, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega Varul)
  1994–2017
  vanempartner, advokaadibüroo Varul
  1995–1999
  Eesti Vabariigi justiitsminister
  1992–2015
  Tartu Ülikooli tsiviilõiguse korraline professor

  Haridus

  1985
  Peterburi Riiklik Ülikool, õigusteaduse kandidaat, PhD
  1975
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA (cum laude)
 • Publikatsioonid