Peeter Viirsalu

Peeter Viirsalu

Partner
Kinnisvara töögrupi kaasjuht
Tartu, Tallinn, Eesti

Peeter Viirsalu on spetsialiseerunud maksejõuetus-, ehitus- ja kinnisvaraõigusele.

'Peeter Viirsalu on meie esimene valik kõikides juriidilistes küsimustes. Seda seetõttu, et ta reageerib ülimalt hea aja jooksul ja on võimeline andma oma esmase arvamuse asjast väga kiiresti. Samuti hindame, et ta on meiega väga aus, ta ei ole meid kunagi eksitanud ega andnud meile keerulistes olukordades asjatut lootust. Oma valdkonnas hindame kiireid ja kohe asja juurde asuvaid nõuandeid ning asjaolu, et Peeter on alati kättesaadav ja meie asjadega hästi kursis ka siis, kui ta on töö edasi delegeerinud.' - Legal500

Viirsalu PeeterRecommended Lawyer. Koik practice area juhid

 • Tutvustus

  Peeter Viirsalu on spetsialiseerunud maksejõuetus-, ehitus- ja kinnisvaraõigusele. Maksejõuetuse valdkonnas esindab ja nõustab ta peamiselt pankrotihaldureid ja võlausaldajaid seoses pankrotimenetluse algatamisega, osaleb pankrotitoimkondade töös ja esindab kliente pankrotivaidlustes. Lisaks nõustab ta kliente kõikides intellektuaalomandi, sealhulgas autoriõiguse, kaubamärgi, litsentsimise, tööstusdisainilahenduse ja domeeninime kasutamise valdkondades.

  Tegemist on kogenud esindajaga vaidlustes, kes on esindanud ja nõustanud kliente mitmetes avaliku menetlushuviga tsiviilõiguslikes vaidlustes, mis on vorminud Eesti õigusmaastikku. Tal on ka laialdased kogemused ehitus-, äri- ja lepinguõigust puudutavate vaidluste vallas.

  Peeter on olnud kaasatud mitmete suurt tähelepanu pälvinud ja keeruliste juriidiliste auditite läbiviimisesse, näiteks suuremahuline juriidiline audit riigiosalusega ettevõttele Eesti Energia, mis analüüsis juhatuse vastutust seoses Enefit280 põlevkiviõlitehasega; juriidiline ja ehitusõiguslik analüüs riigiosalusega ettevõtte Tallinna Sadam nõukogule seoses juhatuse tegevuse seaduslikkusega seoses kai nr 17 ehitamisega Muuga konteineriterminali; ja Tallinna linna juriidiline audit küsimustes, mille osas käib uurimine Tallinna endise linnapea kriminaalasjas.

  Peeter Viirsalu on INSOL Europe’i (ümberkujundamise, maksejõuetuse ja pankrotiasjatundjate ühenduse) siseriiklik kontaktisik. Ta on avaldanud pankroti- ja saneerimisteemalisi artikleid ning pidanud maksejõuetust puudutavaid seminare erinevatele äriühingutele, sealhulgas Swedbankile, Nordea Pangale, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele ja KredExile. Alates 2010. a on ta olnud ka lektor Tartu Ülikoolis.

   

 • Olulisemad tööd
  • 24.10.2023

   TGS Baltic nõustas erakapitalifondi BaltCap VKG Elektrivõrkude omandamisel

   TGS Balticu meeskond nõustas Baltikumi juhtivat erakapitalifondi BaltCap Viru Keemia Grupi Elektrivõrkude omandamise lepingu sõlmimisel. VKG Elektrivõrgud on riigi omanduses oleva Elektrilevi järel suuruselt teine reguleeritud elektrijaotusvõrk Eestis.

   Rohkem
  • 27.09.2023

   Partnerid Chirag Mody ja Peeter Viirsalu esindasid edukalt klienti Harju Maakohtus

   Harju Maakohus rahuldas täielikult meie kliendi nõude anda talle tagasi tema väärtuslik kinnisasi. Üle kuue aasta kestnud vaidlus keskendus sellele, kas meie äriühingust kliendi 1 600 000 eurot maksev kinnisasi anti õigusvastaselt üle kolmandale isikule.

   Rohkem
  • 27.02.2022

   TGS Baltic nõustas Open Air Group AB-d

   TGS Baltic nõustas Open Air Group AB’d, Skandinaavias tegutsevat jahi- ja väliriiete tootjat tehingus, milles Open Air Group AB omandas Norra ettevõtte Aclima, mis on juhtiv Skandinaavia professionaalsete ja merinovillast riiete tootja.

   Rohkem
  • 10.01.2022

   TGS Baltic nõustas Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kultuuriprogrammi toetuste andmisel Tartu linna ja Tartu 2024 Sihtasutust

   TGS Baltic teatab uhkusega, et nõustas Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kultuuriprogrammi korraldamisel Tartu linna ja Tartu 2024 Sihtasutust. TGS Balticu meeskond koosseisus Triinu Järviste, Triin Kaurov, Mari-Liis Orav, Peeter Viirsalu ja Katri Paas-Mohando nõustas Tartu 2024 Sihtasutust ja Tartu linna Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 projektitoetuse ettevalmistamisel ja elluviimisel.

   Rohkem
  • 04.10.2021

   Keskkonnaministeeriumi nõustamine

   Keskkonnaministeeriumi nõustamine mitmesugustes juriidilistes küsimustes, mis on seotud ministeeriumi, selle allasutuste ja Eesti Loodusmuuseumi uue keskkonnasõbraliku büroohoone ehituse planeerimise ja rahastamisega.

   Rohkem
  • 28.01.2021

   TGS Baltic saavutas maakohtus ansamblile Vanemõde kaubamärgitülis võidu

   Harju Maakohus tegi 26. jaanuaril olulise otsuse Eesti muusikatööstusele, jättes rahuldamata kohtusse pöördunud Andrus Kerstenbecki hagi ning leides, et ansamblist Vanemõde lahkunud Kerstenbeckil ei ole õigust takistada teistel liikmetel Vanemõe kaubamärgi registreerimist.

   Rohkem
  • 09.04.2020

   Nõustasime betoonvalmistoodete tootjat AS Framm samas valdkonnas tegutseva ettevõtte AS Lasbet Tootmine omandamisel

   TGS Baltic meeskonna kaasabil sõlmis betoon- ja betoonvalmistoodete tootja AS Framm tehingu, millega omandas samas valdkonnas tegutseva AS-i Lasbet Tootmine, seades seeläbi AS-i Framm Eesti suurimaks betoon- ja betoontoodete tootjaks.

   Rohkem
  • 11.08.2016

   Riigikohus keeldus menetlusse võtmast Nordcom Invest kassatsiooni BLRT endiste aktsionäride vastu

   Partner ja vandeadvokaat Leonid Tolstov ja vandeadvokaat Peeter Viirsalu esindasid BLRT endisi aktsionäre suures kahjunõude vaidluses. 04.08.2016 keeldus Riigikohus menetlusse võtmast Nordcom Invest kassatsiooni, millega jõustus kliendile positiivne alama astme kohtu otsus.

   Rohkem
  • Luminor (Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal) nõustamine pankrotimenetluses võlausaldajana

   Baltikumi juhtiva sõltumatu finantsteenuste osutaja Luminor (Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal) nõustamine pankrotimenetluses võlausaldajana.

  • Eesti ühe vanima ja suurima kirjastuse, TEA Kirjastuse saneerimismenetluse nõustamine

   Eesti ühe vanima ja suurima kirjastuse, TEA Kirjastuse saneerimismenetluse nõustamine.

  • NASDAQ Tallinna börsil noteeritud ehituskontserni Merko Ehitus kuuluva äriühingu Merko Ehitus Eesti nõustamine aktsionäride olulises vaidluses

   Balti riikide suurimasse ja NASDAQ Tallinna börsil noteeritud ehituskontserni Merko Ehitus kuuluva äriühingu Merko Ehitus Eesti nõustamine aktsionäride olulises vaidluses, mis oli seotud tütarettevõtjaga, sealhulgas kompleksse tegevuskava koostamisel ja elluviimisel, mis võimaldas võtta äriühingu juhtimise vähemusaktsionärilt üle.

  • BLRT endiste vähemusaktsionäride esindamine aktsiate müüki puudutavas vaidluses.

   Eesti ühe suurima tööstusettevõtte BLRT endiste vähemusaktsionäride ja finantsnõustaja Keystone’i esindamine aktsiate müüki puudutavas vaidluses.

  • Tallinna endise linnapea Edgar Savisaare kriminaalasjaga seonduva õigusliku auditi koostamine

   Tallinna endise linnapea Edgar Savisaare kriminaalasjaga seonduva õigusliku auditi koostamine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Linnavolikogule, milles anti hinnang Tallinna linna tegevuse õiguspärasusele haldus- ja tsiviilõiguslikus mõttes.

  • Tallinna Sadama nõukogule olulise õigus- ja ehitusliku analüüsi koostamine

   Tallinna Sadama nõukogule olulise õigus- ja ehitusliku analüüsi koostamine eesmärgiga kontrollida Riigikontrolli asjakohases aruandes Tallinna Sadama juhatusele tehtud etteheiteid seoses Muuga sadama konteineriterminali kai nr 17 ehitamisega.

  • Eesti Energia nõukogule Enefit280 õlitehase kallinemist ja juhatuse vastutust puudutava auditi koostamine

   Eesti Energia nõukogule Enefit280 õlitehase kallinemist ja juhatuse vastutust puudutava auditi koostamine, mis hõlmas ka kümnete mahukate ning tehniliselt keeruliste seadmete hankimise lepingute süvaanalüüsi, et hinnata nende lepingute põhjendatust.

 • CV

  Liikmesus

  2014
  INSOL Europe
  2007
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  Alates 2020
  partner, advokaadibüroo TGS Baltic
  2018-2020
  assotsieerunud partner, advokaadibüroo TGS Baltic
  2017–2018
  vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega Varul)
  2011–2017
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Varul
  2007–2011
  advokaat, advokaadibüroo Varul
  2006–2007
  jurist, advokaadibüroo Varul

  Haridus

  2007
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA
  2005
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
 • Publikatsioonid