Silvia Urgas

Silvia Urgas

Nõunik, Vandeadvokaat
IP/IT töörühma kaasjuht
Tallinn, Eesti

Silvia Urgas TGS Baltic nõunik, vandeadvokaat ning IP/IT töörühma kaasjuht. Silvia on vaidluste lahendamise töögrupi liige, kes on esindanud kliente mitmetes tsiviilasjades. Lisaks on Silvia spetsialiseerinud intellektuaalsele omandile ning muuhulgas esindanud kliente mitmetes kaubamärgivaidlustes ning nõustanud erinevates autoriõiguse küsimustes.

 • Tutvustus

  Silvia on esindanud ja nõustanud kliente mitmetes mahukates tsiviilasjades, sealhulgas välismaiste otsuste tunnustamise ja jõustamise menetlustes ning vahekohtumenetluses, samuti täitemenetlustes. Silvia on nõustanud kliente erinevates intellektuaalse omandi ja IT valdkonna vaidlustes ja küsimustes. Samuti omab ta kogemusi maksejõuetuse vallas, sealhulgas seoses võlgniku kohustustest vabastamise ja saneerimismenetlustega.

  2017. a kaitses Silvia Tartu Ülikoolis oma magistritöö (cum laude). Silvia võistkond võitis Eesti Harjutuskohtu Seltsi korraldatud harjutusseltsi võistlusel parima kirjaliku töö auhinna.

  2020. aastal viibis Silvia praktikal ühes Taani suurimas intellektuaalse omandi konsultatsioonibüroos Plougmann Vingtoft, tegeldes põhjalikult kaubamärkide ja patentidega. Silvia on õetanud külalislektorina intellektuaalse omandi õigust Estonian Business Schooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kultuurikorralduse ühisõppekava magistritudengitele. 

  2016. aastal võitis Silvia oma debüütraamatu „Siht/koht“ eest Betti Alveri kirjandusauhinna.
 • Olulisemad tööd
  • 29.05.2024

   TGS Baltic nõustas Põhjamaade Investeerimispanka (NIB) 16,1 miljoni euro suuruse investeerimislaenu andmisel TKM Kinnisvara AS-le logistikakeskuse rajamise rahastamiseks.

   TGS Baltic nõustas Põhjamaade Investeerimispanka (NIB) 16,1 miljoni euro suuruse investeerimislaenu andmisel TKM (Tallinna Kaubamaja) Gruppi kuuluvale TKM Kinnisvara AS-le logistikakeskuse rajamise rahastamiseks. 

   Rohkem
  • 21.02.2024

   Strateegiline omandamine: TGS Baltic nõustas IFCO SYSTEMSi 100% BEPCO OÜ aktsiate omandamisel

   Advokaadibüroo TGS Baltic nõustas klienti IFCO SYSTEMS GmbH tehingu läbiviimises, millega omandati Bepco OÜ ja OÜ Logistics Equipment Production.

   Rohkem
  • 12.10.2023

   TGS Baltic nõustas Paul-Techi 1,4 miljoni suuruse investeeringu kaasamisel juhtivatelt Eesti riskikapitali investoritelt

   TGS Baltic nõustas klienti kogu tehingu vältel alates Eesti tehingudokumentide läbirääkimistest ja koostamisest kuni tehingu lõpule viimiseni. Investeerimisvooru juhtis Eesti riskikapitalifond Superangel, kus osalesid SmartCap, Honey Badger Capital, Estonian Business Angels Network (EstBAN), Tatoli AS, Overkill VC ja äriinglid Rootsist.

   Rohkem
  • 29.09.2023

   Partner Chirag Mody ja vandeadvokaat Silvia Urgas esindasid klienti edukalt kolmes kohtuasjas

   Harju Maakohus jättis meie kliendi vastu esitatud kõik kolm hagi kogusummas 2 500 000 eurot läbi vaatamata. Üle kahe aasta kestnud kolmes kohtuasjas vaieldi selle üle, kas meie klient on rikkunud oma ametikohustust ja jätnud pankrotimenetluses äriühingust võlgniku huvid kaitseta.

   Rohkem
  • 21.06.2023

   Partner Martin Tamme ja vandeadvokaat Silvia Urgas esindasid edukalt Swedbanki

   TGS Baltic esindas edukalt Swedbanki seoses 1,75 miljoni euro suuruse nõudega, mille esitas Swedbanki vastu Swedbanki endise kliendi Alberta Trade OÜ pankrotihaldur.

   Rohkem
  • 06.06.2023

   Partner Chirag Mody ja vandeadvokaat Silvia Urgas esindasid kliente edukalt Tallinna Ringkonnakohtus

   Tallinna Ringkonnakohus jättis 12. mai 2023 otsusega täielikult rahuldamata meie klientide vastu esitatud süüdistused, sh juhatuse liikme vastutuse, töölepingu rikkumise ja nendest tulenevate kahjunõuete osas tähelepanuväärses ja keerulises kohtuasjas.

   Rohkem
  • 02.06.2023

   TGS Baltic nõustas Eesti riiklikku postiteenuse pakkujat Eesti Posti (Omniva) teatud varade ostmisel Parcelsealt

   TGS Baltic nõustas Eesti riiklikku postiteenuse pakkujat Eesti Posti (Omniva) teatud varade (nutipostkastide võrgustik ja sellega seotud intellektuaalse omandi õigused) ostmisel Parcelsealt (Eestis asuv uudsete kättetoimetamislahenduste arendamisele keskenduv idufirma). TGS Baltic nõustas klienti kogu tehingu vältel, alates kliendi abistamisest hoolsuskontrolli käigus, kuni tehingudokumentide läbirääkimiste ja koostamiseni.

   Rohkem
  • 30.04.2023

   TGS Baltic nõustas LiTechi 500 000 euro suuruse investeeringu kaasamisel Eesti riskikapitali investoritelt

   TGS Baltic nõustas andmete jälgitavuse tarkvara arendavat LiTech OÜ-d 500 000 euro suuruse investeeringu kaasamisel mitmetelt Eesti riskikapitali investoritelt. TGS Balticu vandeadvokaadid Mirko Kikkamägi ja Silvia Urgas nõustasid klienti kogu tehingu vältel alates tehingudokumentide läbirääkimistest ja koostamisest, kuni tehingu lõpule viimiseni.

   Rohkem
  • 18.04.2023

   TGS Baltic nõustas MTÜ-d Eesti Muuseumiühing muuseumikaardi teenuse väljatöötamisel

   11. aprillil 2023 alustas tegevust Sihtasutus Muuseumikaart, mille kaudu pakutakse kultuurihuvilistele senisest lihtsamat võimalust erinevaid Eestis asuvaid muuseume külastada. Uudse muuseumikaardi soetajatel on võimalik väisata aasta jooksul piiramatu arv kordi rohkem kui 100 muuseumi ja 500 näitust.

   Rohkem
  • 10.02.2023

   TGS Baltic nõustas riskikapitali fondi NFT.VC investeeringu tegemisel FoodTech idufirmasse äio tech OÜ

   TGS Baltic nõustas klienti kogu tehingu vältel alates äio tech OÜ suhtes juriidilise auditi läbiviimisest kuni tehingudokumentide läbirääkimiste ja koostamiseni ning investeeringu lõpule viimiseni.

   Rohkem
  • 08.11.2022

   TGS Baltic nõustas küberkaitseteenuste pakkuja SpiderFoot asutajat

   TGS Baltic nõustas SpiderFooti müüki ettevõttele Intel 471 Inc., mis on juhtiv küberkuritegevuse jälitusteenuse pakkuja maailma juhtivatele turva- ja uurimismeeskondadele ning pettustega tegelevatele töörühmadele.

   Rohkem
  • 23.11.2021

   TGS Baltic esindas edukalt kliente ebaausa konkurentsi vaidluses

   Pärast enam kui aasta kestnud kohtuvaidlust võttis vastaspool tagasi kahe TGS Balticu kliendi vastu esitatud nõuded. Mõlema kliendi vastu esitatud solidaarsed nõuded ületasid veerand miljonit eurot. Harju Maakohus jättis nõuded läbi vaatamata 15.11.2021 määrusega. Kliente esindasid vandeadvokaadid Chirag Mody ja Silvia Urgas.

   Rohkem
  • 01.07.2021

   TGS Balticu vandeadvokaadid Martti Peetsalu ja Silvia Urgas saavutasid Riigikohtus olulise võidu Eesti ravimitootjale AS KEVELT.

   Riigikohus tegi 16. juunil 2021 otsuse TGS Balticu kliendi AS KEVELT kasuks, leides, et temperatuuritundlike kaupade nagu ravimite saatja võib eeldada, et kauba vedajal on tegevuskava külmutusseadme rikke korral.

   Rohkem
  • 09.04.2021

   Assotsieerunud partner Chirag Mody ja vandeadvokaat Silvia Urgas esindasid edukalt kinnisvara valdkonna klienti ringkonnakohtus.

   Tallinna Ringkonnakohus jättis 26.03.2021 otsusega kliendi vastu esitatud kulude hüvitamise, saamata jäänud tulu ja leppetrahvi nõuded täielikult rahuldamata.

   Rohkem
  • 28.01.2021

   TGS Baltic saavutas maakohtus ansamblile Vanemõde kaubamärgitülis võidu

   Harju Maakohus tegi 26. jaanuaril olulise otsuse Eesti muusikatööstusele, jättes rahuldamata kohtusse pöördunud Andrus Kerstenbecki hagi ning leides, et ansamblist Vanemõde lahkunud Kerstenbeckil ei ole õigust takistada teistel liikmetel Vanemõe kaubamärgi registreerimist.

   Rohkem
  • 26.01.2021

   TGS Baltic saavutas Coffee IN-ile olulise võidu Apollo Kino vastu

   TGS Balticu kohtuvaidluste ja konkurentsi meeskond koosseisus Martti Peetsalu, Triinu Järviste ja Silvia Urgas saavutas hiljutises kohtumenetluses olulise vaheotsuse, mis selgitab edasimüügilepingutes sisalduvate eksklusiivsusklauslite konkurentsiõiguslikku lubatavust ning kinnitab Coffee IN-ile positiivselt, et Apollo ei saa enda suurt turuosa kinoturul kasutada muudel turgudel konkurentsiõiguslike argumentidega lepingulistest kohustustest vabanemiseks.

   Rohkem
  • 21.01.2021

   Credit Suisse AG esindamine seoses laeva sundmüügiga

   Šveitsi rahvusvahelise investeerimispanga ja finantsteenuste pakkuja Credit Suisse AG esindamine piiriüleses vaidluses seoses ühele Palmali kontserni ettevõttele kuuluva laeva arestimise ja sundmüügi menetlusega.

   Rohkem
  • 24.08.2020

   TGS Baltic esindas edukalt Kanada börsiühingu Soome tütarettevõtet Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtus

   Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohus jättis rahuldamata kõik nõuded, mis olid esitatud TGS Balticu esindatava äriühingu vastu.

   Rohkem
  • Kinnisvaraarendaja Altenberg-Revali nõustamine kinnisvaraportfelli restruktureerimisel

   Kinnisvaraarendaja Altenberg-Revali nõustamine kinnisvaraportfelli restruktureerimisel, sealhulgas läbirääkimistel võlausaldajate ja pangaga.

  • Turkish Airlinesi nõustamine reisijateveo üldtingimuste tõlgendamisega seotud kohtumenetluses

   Turkish Airlinesi nõustamine reisijateveo üldtingimuste tõlgendamisega seotud kohtumenetluses.

  • Hellmann Worldwide Logisticsi nõustamine seoses suuremahuliste lastide rahvusvahelise veoga

   Hellmann Worldwide Logisticsi nõustamine seoses suuremahuliste lastide rahvusvahelise veoga ja sellele järgneva kahju hüvitamise nõudega tegeliku vedaja ning selle kindlustusseltsi vastu.

 • CV

  Liikmesus

  2017
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  Alates 2024
  nõunik, advokaadibüroo TGS Baltic
  Alates 2021
  vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic
  2017–2021
  advokaat, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega Varul)
  2016–2017
  jurist, advokaadibüroo Varul
  2016
  nõustaja, Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroo
  2015
  praktikant, advokaadibüroo Varul
  2014
  praktikant, Eesti Välisministeerium
  2013
  praktikant, advokaadibüroo Sorainen

  Haridus

  2017
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA (cum laude)
  2015
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
  2013–2014
  Zagrebi Ülikool (üliõpilasvahetusprogramm)
 • Publikatsioonid