Triin Kaurov

Triin Kaurov

Assotsieerunud partner
Regulatiivi töögrupi juht
Tartu, Eesti

"Triin Kaurov pöörab tähelepanu detailidele, on fokusseritud ja ületab ootusi, soovitan teda kõrgelt,“ kiidab klient Chambers Europe vahendusel. Chambers Europe’is on Triin äramärkimist leidnud hinnatud vaidlejana nii kohtus kui ka kohtuvälistelt. Chambers Europe sõnul tulevad ka tööõiguse valdkonnas kasuks Triin Kaurovi teadmised avalikust õigusest ja vaidluste lahendamisest.

chambers europe 44 v2
 • Tutvustus

  Triin Kaurovil on pikaajaline ja märkimisväärne klientide nõustamise ja esindamise kogemus haldus- ja tsiviilasjades ning seotud vaidlustes. Kliendid hindavad kõrgelt tema asjatundlikkust nii igapäevast majandustegevust puudutavates küsimustes kui ka strateegiliselt tähtsate otsuste tegemisel. Triinul on suurepärased teadmised sellest, kuidas erinevad sektorid funktsioneerivad, olles nõustanud ja esindanud haldusjuhtimise vallas nii ettevõtjaid kui ametivõime. Ta on andnud õiguslikku nõu mitmetes keerulistes ja mitmekülgsetes seadusandlikes asjades seoses lubade, litsentsimise nõuete ja jõustamisküsimustega.

  Triin on esindanud kliente spetsiaalsetes regulatiivvaldkondades nagu elektroonilist sidet, elektrienergiat, postiteenuseid ja vett puudutavad määrused ning jäätmehooldus. Samuti on tal märkimisväärne õigusliku nõu andmise kogemus riigihangete vallas.

  Ta on koostanud mitmeid juriidilisi analüüse, sealhulgas seaduse muudatusettepanekute projekti, Euroopa Komisjoni direktiivi sätete Eesti õigusaktidesse ülevõtmise ja haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse analüüsi. Ta esindas 24 Eesti kohaliku omavalitsuse üksust Riigikohtus haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse järelevalve asjas ja üheksat kohaliku omavalitsuse üksust Eesti valitsuse tehtud sunniviisiliste ühendamiste otsuste vaidlustamisel.

  Triinul on laialdased kogemused ka tööõiguse vallas. Ta on töötanud personalihalduse juristina ja teab, millega personalijuhid tegelevad ning kuidas personaliga seotud riske õiguslikult lahendada või ära hoida. Triinul on laialdased töölepingute ja juhtimislepingute, konfidentsiaalsuslepingute ja konkurentsi keelavate kokkulepete koostamise ja seotud vaidlustes klientide esindamise kogemused. Ta on nõustanud küsimustes, mis puudutavad renditööd, lähetamist välisriiki, kollektiivlepinguid, samuti nõustanud ja esindanud kliente töötervishoidu- ja tööohutust puudutavates keerulistes vaidlustes.

 • Olulisemad tööd
  • 10.01.2022

   TGS Baltic nõustas Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kultuuriprogrammi toetuste andmisel Tartu linna ja Tartu 2024 Sihtasutust

   TGS Baltic teatab uhkusega, et nõustas Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kultuuriprogrammi korraldamisel Tartu linna ja Tartu 2024 Sihtasutust. TGS Balticu meeskond koosseisus Triinu Järviste, Triin Kaurov, Mari-Liis Orav, Peeter Viirsalu ja Katri Paas-Mohando nõustas Tartu 2024 Sihtasutust ja Tartu linna Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 projektitoetuse ettevalmistamisel ja elluviimisel.

   Rohkem
  • 04.10.2018

   TGS Baltic nõustas Postit Eesti õiguse aspektides Transvali omandamisel

   TGS Balticu ühinemiste ja omandamiste meeskond nõustas partner Kadri Kallase juhtimisel Soome juhtivat posti- ja logistikateenuseid pakkuvat ettevõtet Postit Eesti lepinguõiguse ja tööõiguse aspektides seoses siselogistika ettevõtte Suomen Transval Grupi omandamisega. Tehing jõustub pärast Soome Konkurentsi- ja Tarbijakaitseameti heakskiitu.

   Rohkem
  • 30.08.2018

   Eleringi nõustamine 60 miljoni euro suuruste lepingute sõlmimisel Balticconnectori kompressorjaamade rajamiseks

   Büroo nõustas Eesti elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldurit Eleringi riigihankemenetluses, mille tulemusena sõlmiti Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnector Paldiski ja Eesti-Läti ühenduse Puiatu kompressorjaamade ehitus- ja projekteerimislepingud väärtusega 60 miljonit eurot.

   Rohkem
  • 11.07.2017

   Loksa linn, Nõo vald ja Luunja vald pääsesid sundühendamisest

   Advokaadibüroo TGS Baltic esindas vandeadvokaat Triin Raudsepa juhtimisel edukalt Nõo valda, Luunja valda ja Loksa linna suhtlemisel valitsusega seoses valitsuse poolt tehtud sundühendamise ettepanekuga.Valitsus otsustas 6. juulil, et Nõo vald ja Luunja vald jätkavad iseseisva haldusüksusena. Loksa linnale tehti erand juba 15. juunil.

   Rohkem
  • 21.12.2016

   Riigikohus tegi haldusreformi seadust puudutavas põhiküsimuses väga soodsa otsuse

   Vandeadvokaat ja vanempartner Paul Varul juhtis meeskonda, kes esindas kahtekümmend kolme Eesti omavalitsust Riigikohtus haldusreformi küsimuses, leides, et reform rikub mitmes punktis liialt omavalitsuste põhiseaduslikke õigusi.

   Rohkem
  • 08.12.2016

   23 Eesti omavalitsuse esindamine Riigikohtus valdade sundliitmise asjas

   Büroo esindab Paul Varuli juhtimisel kahtekümmend kolme Eesti omavalitsust Riigikohtus haldusreformi küsimuses, leides, et reform rikub mitmes punktis liialt omavalitsuste põhiseaduslikke õigusi.

   Rohkem
  • 29.11.2016

   Cybernetica nõustamine navigatsioonisüsteemide ärivaldkonna müümisel Kanada börsiettevõttele

   Büroo nõustas assotsieerunud partner Sander Kärsoni juhtimisel Cyberneticat navigatsioonisüsteemide ärivaldkonna, sealhulgas EKTA kaubamärgi alla kuuluva tooteportfelli ning kliendilepingute müümisel Kanada börsiettevõttele Carmanah.

   Rohkem
  • Eraisikute nõustamine riiklike toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse arengu toetuste taotlemisel ning tagasinõuete alal

   Eraisikute nõustamine riiklike toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Kalandusfondi toetuste ja turukorralduslike toetuste taotlemisel ning tagasinõuete alal, samuti selle valdkonna vaidlustes.

  • Eraisikute nõustamine ja esindamine vaidlustes looduskaitseala piirangute osas

   Eraisikute nõustamine ja esindamine vaidlustes looduskaitseala piirangute tühistamise, looduskaitseobjekti sisaldava maa vahetamise või riigile omandamise üle, näiteks osaühingu Lignotoc esindamine seoses kinnistu omandamisega riigi poolt.

  • Eesti Kalatootjate Keskühistu nõustamine mitmesugustes küsimustes

   Eesti Kalatootjate Keskühistu nõustamine mitmesugustes küsimustes.

  • Tartu Ülikooli nõustamine ja esindamine tööõigusküsimustes ja -vaidluses

   Tartu Ülikooli nõustamine ja esindamine tööõigusküsimustes ja -vaidluses.

  • Nii eraisikute kui ka kohaliku omavalitsuse üksuste esindamine planeerimis- ja ehitusõiguse vaidlustes

   Nii eraisikute kui ka kohaliku omavalitsuse üksuste esindamine planeerimis- ja ehitusõiguse vaidlustes, sealhulgas Ülenurme Vallavalitsuse esindamine vaidluses detailplaneeringu algatamata jätmise korralduse vaidlustamises ning osaühingu Albatrek esindamine Tartu kesklinna üldplaneeringu vaidlustamisel.

  • 23 valla ja Loksa linna esindamine Riigikohtus haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse järelevalve asjas

   23 valla ja Loksa linna esindamine Riigikohtus haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse järelevalve asjas ning hiljem üheksa valla esindamine nende valdade sundühendamist puudutavate Vabariigi Valitsuse määruste ja maavanemate valimise toimingute vaidlustamisel.

 • CV

  Liikmesus

  2017
  Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjon
  2005
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  Alates 02/2020
  assotsieerunud partner, advokaadibüroo TGS Baltic
  2017–2020
  vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega Varul)
  2016–2017
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Varul
  2008–2016
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Glimstedt (endine Glimstedt Straus & Partnerid)
  2007–2008
  advokaat, advokaadibüroo Glimstedt Straus & Partnerid
  2005–2007
  advokaat, advokaadibüroo Bachmann & Partnerid
  2005
  jurist, advokaadibüroo Bachmann & Partnerid
  1999–2005
  jurist personalitöö alal, Tartu Ülikool

  Haridus

  2014
  Tartu Ülikool, majandusteaduskond, finantsjuhtimise suund, MBA
  2015
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, mag. iur.
  1999
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA
 • Publikatsioonid