Triinu Järviste

Triinu Järviste

Vandeadvokaat
Tallinn, Eesti

Chambers Europe sõnul on Triinu Järvistel märkimisväärne oskus näha konkurentsiõiguse küsimusi suuremas majanduslikus plaanis ja leida kliendi probleemidele lahendused.

chambers europe 44 v2     legal 44 v4

 • Tutvustus

  Triinu Järviste on kogemustega konkurentsiõiguse spetsialist, kes on nõustanud ja esindanud kliente kõikides konkurentsiõiguse valdkondades. Tal on pikaajaline klientide esindamise kogemus konkurentsivastaste tegevustega seotud kriminaalmenetlustes, konkurentsirikkumistega seotud menetlustes Konkurentsiametis ja kohtutes, nii ühinemise kontrolli menetlustes kui ka konkurentsiõigusest tulenevate nõuete menetlustes tsiviilkohtutes. Lisaks on Triinu Järvistel laialdased kogemused, et abistada äriühinguid nende igapäevase majandustegevuse konkurentsiõiguse nõuetega vastavusse viimisel.

  Triinu Järviste on eriti kogenud küsimustes, mis puudutavad riigiabi, olles nõustanud paljusid riigiabi andjaid ja saajaid ning esindanud neid riigiabi menetlustes Euroopa Komisjonis ja siseriiklikes kohtutes. Tema varasem edukogemus hõlmab mitmete avalik-õiguslike üksuste abistamist seoses riigiabi audititega ja riigiabieeskirjade täitmisega.

  Kogu oma karjääri vältel on Triinu Järviste nõustanud arvukalt regulatiivsektori, nt elektrienergia, gaasi-, posti-, veemajanduse, elektroonilise side ja transpordiettevõtjaid. Tema kogemus regulatiivsektoris hõlmab klientide nõustamist ja esindamist küsimustes, mis on seotud hinnaregulatsiooniga, taastuvenergia tugisüsteemiga, võrguküsimustega ja kohtuvaidlustega.

  Triinu Järviste on ka Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni liige ja konkurentsiõiguse alaste süütegude lektor Tartu Ülikoolis.

 • Olulisemad tööd
  • 05.02.2020

   Nõustasime USA Nasdaqi börsil noteeritud Opera gruppi finantstehnoloogiafirma Pocosys omandamisel

   TGS Baltic nõustas USA Nasdaqi börsil noteeritud Opera gruppi ostulepingu sõlmimisel finantstehnoloogiafirma Pocosysi ja tema sõsarettevõtte, litsentseeritud makseasutuse Pocopay omandamiseks Indrek Neivelti suurosalusega Poco Holdingult.

   Rohkem
  • 09.12.2019

   TGS Baltic nõustas kinnisvaraettevõtet Danske panga maja ostmisel

   TGS Baltic ühinemiste ja omandamiste meeskond nõustas partnerite Sander Kärsoni ja Leonid Tolstovi juhtimisel ja advokaat Indrek Kanguri osavõtul klienti KEK Arendus OÜ-d Tallinna kesklinnas asuva Danske Bank A/S filiaali kontorihoone ostmisel ja senise hoone kasutaja Danske Bank A/S filiaaliga üürilepingu sõlmimisel. Tehing viidi läbi tihendas koostöös TGS Baltic konkurentsiõiguse spetsialistidega eesotsas Triinu Järvistega, kes abistas ostjat Konkurentsiameti koondumismetluse sujuvas läbiviimises.

   Rohkem
  • 07.07.2016

   KredEx saavutas võidu elektriautode toetuste saajate üle

   Vandeadvokaadid Helmut Pikmets ja Triinu Järviste esindasid edukalt KredeXit kohtuvaidluses MTÜ Pirita EV ja OÜ Keskkonnaauto vastu, kes said KredeExilt elektriautode ostutoetuse, kuid ei järginud toetuse kasutamise reegleid.

   Rohkem
  • 22.10.2015

   Tallink Grupi esindamine Euroopa Komisjonis seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsioonist tuleneva väidetava riigiabiga

   Büroo konkurentsi- ja maksuõiguse advokaadid esindasid partner Helmut Pikmetsa juhtimisel Tallink Gruppi Euroopa Komisjoni menetluses seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsioonist tuleneva võimaliku ebaseadusliku riigiabiga.

   Rohkem
  • 20.02.2015

   Tallink Grupi esindamine Riigikohtus seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsiooniga

   Büroo maksu- ja konkurentsiõiguse advokaadid nõustasid partner Helmut Pikmetsa juhtimisel Tallink Gruppi Riigikohtus seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsioonist tuleneva võimaliku ebaseadusliku riigiabiga.

   Rohkem
  • 05.06.2014

   Cinamoni kinoketi müügi nõustamine

   Büroo ühinemiste ja omandamiste meeskond nõustas GILD Arbitrage riskikapitalifondi Cinamoni Grupi äriühingute aktsiate müügis DLT Capitalile.

   Rohkem
  • Tartu Agro esindamine Euroopa Komisjonis riigiabiga seotud menetluses

   Eesti ühe suurima põllumajandustootja Tartu Agro esindamine Euroopa Komisjonis riigiabiga seotud menetluses.

  • KredExi nõustamine seoses elektriautode toetuste tagasinõudmisega

   KredExi nõustamine seoses elektriautode toetuste tagasinõudmisega.

  • Ravimitootja PharmaEstica Manufacturing nõustamine ja esindamine EAS-i ja Euroopa Komisjoni menetlustes

   Ravimitootja PharmaEstica Manufacturing (endise nimega Vitale-XD) nõustamine ja esindamine EAS-i ja Euroopa Komisjoni menetlustes seoses väidetavalt ebaseadusliku riigiabi tagasinõudmisega.

  • Eleringi nõustamine riigiabi küsimustes

   Eleringi nõustamine riigiabi küsimustes seoses Elektrituruseaduse alusel makstava taastuvenergia toetusega.

  • Ühe Balti riikide suurima jaemüügikontserni esindamine konkurentsiõigusega seotud kriminaalmenetluses

   Ühe Balti riikide suurima jaemüügikontserni esindamine suurt tähelepanu äratanud kriminaalmenetluses, mis oli seotud konkurentsiõigusega.

  • Bauhof Groupi esindamine kriminaalmenetluses seoses väidetavalt konkurentsivastaste kokkulepete sõlmimisega

   Ühe suurima ehitustarvikute jaeketi Bauhof Groupi esindamine kriminaalmenetluses Eesti Konkurentsiametis ja prokuratuuris seoses väidetavalt konkurentsivastaste kokkulepete sõlmimisega.

  • Tallink Grupi esindamine Euroopa Komisjonis seoses võimaliku ebaseadusliku riigiabiga

   Baltikumi suurima reisijateveo ettevõtte Tallink Grupi esindamine Euroopa Komisjonis ja halduskohtus seoses võimaliku ebaseadusliku riigiabiga tulenevalt pakendiaktsiisi ning pakenditagatise regulatsioonist.

  • Starmani esindamine kahju hüvitamise nõudes

   Starmani esindamine kahju hüvitamise nõudes, mis tuleneb turgu valitseva seisundi kuritarvitamisest (ebaõiglased hinnad) Eesti suurima telekommunikatsiooniettevõtte Elioni poolt.

  • Eesti Apteekide Ühenduse esindamine Euroopa Komisjoni riigiabi menetluses väidetava ebaseadusliku riigiabiga

   Eesti Apteekide Ühenduse esindamine Euroopa Komisjoni riigiabi menetluses seonduvalt Soome Vabariigi poolt Yliopiston Apteekki OY-le antud väidetava ebaseadusliku riigiabiga ning apellatsioonimenetluses Euroopa Üldkohtus.

 • CV

  Liikmesus

  2015
  Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjon
  2012
  Eesti Advokatuur
  2010
  Eesti Harjutuskohtu Seltsi tegevliige

  Karjäär

  Alates 2014
  vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega Varul)
  2014–2017
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Varul
  Alates 2012
  majanduskaristusõiguse aine konkurentsiõiguse süütegude õppejõud, Tartu Ülikool
  2012–2014
  advokaat, advokaadibüroo Varul
  2011–2012
  jurist, advokaadibüroo Varul
  2010
  praktikant, Konkurentsiamet
  2009
  praktikant, advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius
  2008
  praktikant, advokaadibüroo Lepik ja Luhaäär Lawin
  2008
  praktikant, advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius

  Haridus

  2012
  London School of Economics and Political Science, konkurentsiõiguse ja poliitika kursus
  2011
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA (cum laude)
  2010
  Helsingi Ülikool, õigusteaduskond (üliõpilasvahetusprogramm)
  2009
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA (cum laude)
  2008
  Salzburgi Ülikool, õigusteaduskond „European Private Law” (suveülikool)
 • Publikatsioonid