Triinu Järviste

Triinu Järviste

Assotsieerunud partner
Konkurentsi ja riigiabi töörühma juht
Energia ja taristu töörühma kaasjuht
Tallinn, Eesti

Chambers Europe sõnul on Triinu Järvistel märkimisväärne oskus näha konkurentsiõiguse küsimusi suuremas majanduslikus plaanis ja leida kliendi probleemidele lahendused.

Rising Star Martti Anu Kedli Triinu J. Elina   Jaerviste Triinuchambers europe 44 v2     

 • Tutvustus

  Triinu Järviste on kogemustega konkurentsiõiguse spetsialist, kes on nõustanud ja esindanud kliente kõikides konkurentsiõiguse valdkondades. Tal on pikaajaline klientide esindamise kogemus konkurentsivastaste tegevustega seotud kriminaalmenetlustes, konkurentsirikkumistega seotud menetlustes Konkurentsiametis ja kohtutes, nii ühinemise kontrolli menetlustes kui ka konkurentsiõigusest tulenevate nõuete menetlustes tsiviilkohtutes. Lisaks on Triinu Järvistel laialdased kogemused, et abistada äriühinguid nende igapäevase majandustegevuse konkurentsiõiguse nõuetega vastavusse viimisel.

  Triinu Järviste on eriti kogenud küsimustes, mis puudutavad riigiabi, olles nõustanud paljusid riigiabi andjaid ja saajaid ning esindanud neid riigiabi menetlustes Euroopa Komisjonis ja siseriiklikes kohtutes. Tema varasem edukogemus hõlmab mitmete avalik-õiguslike üksuste abistamist seoses riigiabi audititega ja riigiabieeskirjade täitmisega.

  Kogu oma karjääri vältel on Triinu Järviste nõustanud arvukalt regulatiivsektori, nt elektrienergia, gaasi-, posti-, veemajanduse, elektroonilise side ja transpordiettevõtjaid. Tema kogemus regulatiivsektoris hõlmab klientide nõustamist ja esindamist küsimustes, mis on seotud hinnaregulatsiooniga, taastuvenergia tugisüsteemiga, võrguküsimustega ja kohtuvaidlustega.

  Triinu Järviste on ka Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni liige ja konkurentsiõiguse alaste süütegude lektor Tartu Ülikoolis.

 • Olulisemad tööd
  • 21.02.2024

   Strateegiline omandamine: TGS Baltic nõustas IFCO SYSTEMSi 100% BEPCO OÜ aktsiate omandamisel

   Advokaadibüroo TGS Baltic nõustas klienti IFCO SYSTEMS GmbH tehingu läbiviimises, millega omandati Bepco OÜ ja OÜ Logistics Equipment Production.

   Rohkem
  • 16.01.2024

   TGS Baltic nõustas AS SmartCap Rohefondi investeeringu tegemisel Eesti süvatehnoloogia idufirmasse Up Catalyst

   TGS Baltic nõustas AS SmartCap Rohefondi investeeringu tegemisel Eesti süvatehnoloogia idufirmasse Up Catalyst, kes tegi 4 miljoni euro suuruse rahastusringi. Vooru juhtis Saksa kliimatehnoloogiale keskendunud riskifond Extantia ning oma panuse andis ka SmartCap, lisaks osalesid varasemad investorid Sunly, Little Green Fund, Scottish Baltic Invest ja UniTartu Ventures.

   Rohkem
  • 22.11.2023

   TGS Baltic nõustas Keskkonnainvesteeringute Keskust ligi 49 miljoni eurose vesinikumeetme väljatöötamisel

   TGS Balticu meeskond nõustas Keskkonnainvesteeringute Keskust (KIK), et töötada välja uus toetus kogueelarvega 49,49 miljonit eurot rohevesiniku kasutuselevõtuks transpordi- ja tööstussektoris. KIKi rohevesiniku taotlusvooru eesmärk on testida Eesti oludes rohevesiniku kasutuselevõttu tootmisest lõpptarbimiseni.

   Rohkem
  • 24.10.2023

   TGS Baltic nõustas erakapitalifondi BaltCap VKG Elektrivõrkude omandamisel

   TGS Balticu meeskond nõustas Baltikumi juhtivat erakapitalifondi BaltCap Viru Keemia Grupi Elektrivõrkude omandamise lepingu sõlmimisel. VKG Elektrivõrgud on riigi omanduses oleva Elektrilevi järel suuruselt teine reguleeritud elektrijaotusvõrk Eestis.

   Rohkem
  • 13.10.2023

   TGS Baltic nõustas Haweskot strateegilise partnerluse sõlmimisel Dunker Groupiga.

   TGS Baltic esindas börsil noteeritud kvaliteetveinide kaubanduskontserni Haweskot, et sõlmida strateegiline partnerlus ning omandada 50% osalus Dunker Group OÜ-s. 

   Rohkem
  • 02.06.2023

   TGS Baltic nõustas Eesti riiklikku postiteenuse pakkujat Eesti Posti (Omniva) teatud varade ostmisel Parcelsealt

   TGS Baltic nõustas Eesti riiklikku postiteenuse pakkujat Eesti Posti (Omniva) teatud varade (nutipostkastide võrgustik ja sellega seotud intellektuaalse omandi õigused) ostmisel Parcelsealt (Eestis asuv uudsete kättetoimetamislahenduste arendamisele keskenduv idufirma). TGS Baltic nõustas klienti kogu tehingu vältel, alates kliendi abistamisest hoolsuskontrolli käigus, kuni tehingudokumentide läbirääkimiste ja koostamiseni.

   Rohkem
  • 18.04.2023

   TGS Baltic nõustas MTÜ-d Eesti Muuseumiühing muuseumikaardi teenuse väljatöötamisel

   11. aprillil 2023 alustas tegevust Sihtasutus Muuseumikaart, mille kaudu pakutakse kultuurihuvilistele senisest lihtsamat võimalust erinevaid Eestis asuvaid muuseume külastada. Uudse muuseumikaardi soetajatel on võimalik väisata aasta jooksul piiramatu arv kordi rohkem kui 100 muuseumi ja 500 näitust.

   Rohkem
  • 12.09.2022

   TGS Baltic nõustas Eestis hinnatud ettevõtete omavahelist aktsiate müügitehingut

   TGS Baltic meeskond nõustas Eesti ühe vanima IT riistvara valdkonna ettevõtte Ordi AS-i enamusosanikku Sulev Sisaskit aktsiate müügis Klick Eesti AS-ile, kaks kuud kestnud protsessi vedas TGS Baltic juhtivpartner Sander Kärson.

   Rohkem
  • 27.04.2022

   Esindasime AS-i Tartu Agro edukalt Riigikohtus

   TGS Balticu vandeadvokaadid Triin Kaurov ja Triinu Järviste esindasid AS-i Tartu Agro Riigikohtus, mille tulemusena peab Maaeluministeerium välja andma õigusarvamuse seoses Euroopa Komisjoni poolt aktsiaseltsi Tartu Agro suhtes tehtud ebaseadusliku riigiabi otsusega. Meeskonda kuulusid ka vandeadvokaat Mari-Liis Orav ja advokaat Robin Luts.

   Rohkem
  • 10.04.2022

   TGS Baltic nõustas LHV pensionifondi Eesti esimese Green Building kontseptsiooniga büroomaja ostutehingus

   TGS Balticu eksperdid nõustasid LHV pensionifondide haldamisega tegelevat LHV Varahaldust varasemalt OÜ-le Sõpruse 157 kuulunud Tallinnas Sõpruse puiestee 157 asuva kinnistu ostutehingus ja koondumismenetluses.

   Rohkem
  • 21.03.2022

   Nõustasime AS-i Eesti Post perioodika kojukande teenust pakkuva AS Express Posti ostutehingus

   Advokaadibüroo TGS Baltic eksperdid koosseisus Triinu Järviste, Kadri Kallas ja Mari Anne Valberg nõustasid AS-i Eesti Post tehingus, mille raames AS Ekspress Grupp ja AS Postimees Grupp müüvad suuremates linnades ajalehtede kojukande teenust pakkuva ASi Express Post aktsiad Omnivale.

    

    

    

   Rohkem
  • 10.01.2022

   TGS Baltic nõustas Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kultuuriprogrammi toetuste andmisel Tartu linna ja Tartu 2024 Sihtasutust

   TGS Baltic teatab uhkusega, et nõustas Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kultuuriprogrammi korraldamisel Tartu linna ja Tartu 2024 Sihtasutust. TGS Balticu meeskond koosseisus Triinu Järviste, Triin Kaurov, Mari-Liis Orav, Peeter Viirsalu ja Katri Paas-Mohando nõustas Tartu 2024 Sihtasutust ja Tartu linna Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 projektitoetuse ettevalmistamisel ja elluviimisel.

   Rohkem
  • 19.12.2021

   Eleringi nõustamine ja esindamine

   Rohelise energia riiklike toetuste väljastamise üle järelevalvet teostava Eleringi nõustamine ja esindamine selle tagamisel, et rohelise energia toetused oleks kooskõlas kõigi EL-i riigiabi reeglitega.

   Rohkem
  • 04.10.2021

   Keskkonnaministeeriumi nõustamine

   Keskkonnaministeeriumi nõustamine mitmesugustes juriidilistes küsimustes, mis on seotud ministeeriumi, selle allasutuste ja Eesti Loodusmuuseumi uue keskkonnasõbraliku büroohoone ehituse planeerimise ja rahastamisega.

   Rohkem
  • 20.09.2021

   Nõustasime LHV pensionifonde Ensko Ensek AS-ilt tootmishoone omandamisel Tallinnas

   Tehingu eesmärgiks oli LHV Varahalduse poolt hallatavatele LHV pensionifondidele kuuluva üürikinnisvaraportfelli kasvatamine, sh kasvatada just lao- ja tööstuspindade osakaalu senises kinnisvaraportfellis. 

   Rohkem
  • 13.09.2021

   Esindasime Bigbanki tütarettevõtet koondumiste kontrolli menetluses

   Bigbanki tütarettevõte Rüütli Majad OÜ omandab kaks põllumajandusettevõtet: teraviljakasvatuse ja rohumaaviljelusega tegeleva Abja Põld OÜ ja Abja Farmid OÜ-le kuulunud piimakarjakasvatusega tegeleva ettevõtte.

   Rohkem
  • 02.03.2021

   TGS Baltic nõustas edukalt Eesti Posti Konkurentsiameti menetluses

   TGS Balticu konkurentsitöögrupi vandeadvokaadid Katri Paas-Mohando ja Triinu Järviste esindasid Eesti Posti Konkurentsiameti järelevalvemenetluses, mille aluseks oli otsepostiteenuste vahendamisega tegeleva Target Masteri kaebus.

   Rohkem
  • 26.01.2021

   TGS Baltic saavutas Coffee IN-ile olulise võidu Apollo Kino vastu

   TGS Balticu kohtuvaidluste ja konkurentsi meeskond koosseisus Martti Peetsalu, Triinu Järviste ja Silvia Urgas saavutas hiljutises kohtumenetluses olulise vaheotsuse, mis selgitab edasimüügilepingutes sisalduvate eksklusiivsusklauslite konkurentsiõiguslikku lubatavust ning kinnitab Coffee IN-ile positiivselt, et Apollo ei saa enda suurt turuosa kinoturul kasutada muudel turgudel konkurentsiõiguslike argumentidega lepingulistest kohustustest vabanemiseks.

   Rohkem
  • 22.01.2021

   Nõustasime üht Baltikumi suurimat kinnisvaraettevõtet Kapitel 50%-lise osaluse omandamisel logistikakinnisvaraettevõttes Nordassets

   Nordassetsi peamiseks tegevusalaks on tööstuskinnisvara arendamine, omandamine, haldamine ja üürile andmine. Ettevõttele kuuluvad ligikaudu 59 000 m² üüripinnaga logistikakeskused ja detailplaneeringuga kinnistu Harjumaal Rae vallas, mille ankurüürnikuks on Smarten Logistics. Tehingu jõustumine eeldab Konkurentsiameti luba.

   Rohkem
  • 05.01.2021

   TGS Baltic aitas investeerimisühingut De Maria Project Energate'i omandamisel

   TGS Baltic aitas investeerimisühingut De Maria Project maagaasivõrkude arenduse, maagaasi jaotuse ja müügiga tegeleva äriühingu Energate omandamisel erainvestoritelt, keda juhtis investeerimisühing Capital Mill.

   Rohkem
  • 21.12.2020

   Nõustasime Eesti ühe kaasaegseima ning uuema kütuseterminali müüki

   TGS Baltic nõustas Eesti ühe kaasaegseima ning uuema kütuseterminali AS Kroodi Terminal ja kütuse hulgimüüja MK Kamion OÜ müüki Terminal Oil OÜ-le.

   Rohkem
  • 20.04.2020

   Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindamine 50 miljoni euro suuruse toetussüsteemi väljatöötamisel ja kujundamisel, et soodustada vesiniku tootmise ja kasutamise arengut Eestis

   Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindamine 50 miljoni euro suuruse toetussüsteemi väljatöötamisel ja kujundamisel, et soodustada vesiniku tootmise ja kasutamise arengut Eestis.

   Rohkem
  • 03.04.2020

   Eesti ühe suurima kütuse jaemüügiettevõtte Circle K nõustamine

   Eesti ühe suurima kütuse jaemüügiettevõtte Circle K nõustamine kaebuse esitamisel Euroopa Komisjonile seoses Eesti vedelkütuse seadusega kehtestatud statistikaga kauplemise süsteemist tuleneva võimaliku ebaseadusliku riigiabiga.

   Rohkem
  • 19.02.2020

   Metsamüügi korra õigusliku regulatsiooni analüüsi koostamine Riigimetsa Majandamise Keskusele

   See kaasus oli eriti oluline keskkonnaeesmärkide seisukohalt, kuna analüüsil oli väga oluline mõju sellele, kuidas Riigimetsa Majandamise Keskus suurt hulka riigi omandis olevaid metsi majandab ja nende parima majandamise tagab.

   Rohkem
  • 05.02.2020

   Nõustasime USA Nasdaqi börsil noteeritud Opera gruppi finantstehnoloogiafirma Pocosys omandamisel

   TGS Baltic nõustas USA Nasdaqi börsil noteeritud Opera gruppi ostulepingu sõlmimisel finantstehnoloogiafirma Pocosysi ja tema sõsarettevõtte, litsentseeritud makseasutuse Pocopay omandamiseks Indrek Neivelti suurosalusega Poco Holdingult.

   Rohkem
  • 09.12.2019

   TGS Baltic nõustas kinnisvaraettevõtet Danske panga maja ostmisel

   TGS Baltic ühinemiste ja omandamiste meeskond nõustas partnerite Sander Kärsoni ja Leonid Tolstovi juhtimisel ja advokaat Indrek Kanguri osavõtul klienti KEK Arendus OÜ-d Tallinna kesklinnas asuva Danske Bank A/S filiaali kontorihoone ostmisel ja senise hoone kasutaja Danske Bank A/S filiaaliga üürilepingu sõlmimisel. Tehing viidi läbi tihendas koostöös TGS Baltic konkurentsiõiguse spetsialistidega eesotsas Triinu Järvistega, kes abistas ostjat Konkurentsiameti koondumismetluse sujuvas läbiviimises.

   Rohkem
  • 07.07.2016

   KredEx saavutas võidu elektriautode toetuste saajate üle

   Vandeadvokaadid Helmut Pikmets ja Triinu Järviste esindasid edukalt KredeXit kohtuvaidluses MTÜ Pirita EV ja OÜ Keskkonnaauto vastu, kes said KredeExilt elektriautode ostutoetuse, kuid ei järginud toetuse kasutamise reegleid.

   Rohkem
  • 22.10.2015

   Tallink Grupi esindamine Euroopa Komisjonis seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsioonist tuleneva väidetava riigiabiga

   Büroo konkurentsi- ja maksuõiguse advokaadid esindasid partner Helmut Pikmetsa juhtimisel Tallink Gruppi Euroopa Komisjoni menetluses seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsioonist tuleneva võimaliku ebaseadusliku riigiabiga.

   Rohkem
  • 20.02.2015

   Tallink Grupi esindamine Riigikohtus seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsiooniga

   Büroo maksu- ja konkurentsiõiguse advokaadid nõustasid partner Helmut Pikmetsa juhtimisel Tallink Gruppi Riigikohtus seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsioonist tuleneva võimaliku ebaseadusliku riigiabiga.

   Rohkem
  • 05.06.2014

   Cinamoni kinoketi müügi nõustamine

   Büroo ühinemiste ja omandamiste meeskond nõustas GILD Arbitrage riskikapitalifondi Cinamoni Grupi äriühingute aktsiate müügis DLT Capitalile.

   Rohkem
  • Tartu Agro esindamine Euroopa Komisjonis riigiabiga seotud menetluses

   Eesti ühe suurima põllumajandustootja Tartu Agro esindamine Euroopa Komisjonis riigiabiga seotud menetluses.

  • KredExi nõustamine seoses elektriautode toetuste tagasinõudmisega

   KredExi nõustamine seoses elektriautode toetuste tagasinõudmisega.

  • Ravimitootja PharmaEstica Manufacturing nõustamine ja esindamine EAS-i ja Euroopa Komisjoni menetlustes

   Ravimitootja PharmaEstica Manufacturing (endise nimega Vitale-XD) nõustamine ja esindamine EAS-i ja Euroopa Komisjoni menetlustes seoses väidetavalt ebaseadusliku riigiabi tagasinõudmisega.

  • Eleringi nõustamine riigiabi küsimustes

   Eleringi nõustamine riigiabi küsimustes seoses Elektrituruseaduse alusel makstava taastuvenergia toetusega.

  • Ühe Balti riikide suurima jaemüügikontserni esindamine konkurentsiõigusega seotud kriminaalmenetluses

   Ühe Balti riikide suurima jaemüügikontserni esindamine suurt tähelepanu äratanud kriminaalmenetluses, mis oli seotud konkurentsiõigusega.

  • Bauhof Groupi esindamine kriminaalmenetluses seoses väidetavalt konkurentsivastaste kokkulepete sõlmimisega

   Ühe suurima ehitustarvikute jaeketi Bauhof Groupi esindamine kriminaalmenetluses Eesti Konkurentsiametis ja prokuratuuris seoses väidetavalt konkurentsivastaste kokkulepete sõlmimisega.

  • Tallink Grupi esindamine Euroopa Komisjonis seoses võimaliku ebaseadusliku riigiabiga

   Baltikumi suurima reisijateveo ettevõtte Tallink Grupi esindamine Euroopa Komisjonis ja halduskohtus seoses võimaliku ebaseadusliku riigiabiga tulenevalt pakendiaktsiisi ning pakenditagatise regulatsioonist.

  • Starmani esindamine kahju hüvitamise nõudes

   Starmani esindamine kahju hüvitamise nõudes, mis tuleneb turgu valitseva seisundi kuritarvitamisest (ebaõiglased hinnad) Eesti suurima telekommunikatsiooniettevõtte Elioni poolt.

  • Eesti Apteekide Ühenduse esindamine Euroopa Komisjoni riigiabi menetluses väidetava ebaseadusliku riigiabiga

   Eesti Apteekide Ühenduse esindamine Euroopa Komisjoni riigiabi menetluses seonduvalt Soome Vabariigi poolt Yliopiston Apteekki OY-le antud väidetava ebaseadusliku riigiabiga ning apellatsioonimenetluses Euroopa Üldkohtus.

 • CV

  Liikmesus

  2015
  Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjon
  2012
  Eesti Advokatuur
  2010
  Eesti Harjutuskohtu Seltsi tegevliige

  Karjäär

  Alates 2023
  Assotsieerunud Partner, advokaadibüroo TGS Baltic
  2021-2023
  vandeadvokaat, nõunik, advokaadibüroo TGS Baltic
  2014–2021
  vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega Varul)
  2014–2017
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Varul
  Alates 2012
  majanduskaristusõiguse aine konkurentsiõiguse süütegude õppejõud, Tartu Ülikool
  2012–2014
  advokaat, advokaadibüroo Varul
  2011–2012
  jurist, advokaadibüroo Varul
  2010
  praktikant, Konkurentsiamet
  2009
  praktikant, advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius
  2008
  praktikant, advokaadibüroo Lepik ja Luhaäär Lawin
  2008
  praktikant, advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius

  Haridus

  2012
  London School of Economics and Political Science, konkurentsiõiguse ja poliitika kursus
  2011
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA (cum laude)
  2010
  Helsingi Ülikool, õigusteaduskond (üliõpilasvahetusprogramm)
  2009
  Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA (cum laude)
  2008
  Salzburgi Ülikool, õigusteaduskond „European Private Law” (suveülikool)
 • Publikatsioonid