Vitali Šipilov

Vitali Šipilov

Vandeadvokaat
Tallinn, Eesti

Vitali Šipilovil on märkimisväärne kogemus avaliku õiguse ja haldusõiguse alases nõustamises. Ta on esindanud nii eraettevõtteid kui ka ametivõime ehitust, kinnisvara, makse, energiat ja keskkonda puudutavates keerulistes haldusvaidlustes. Samuti on Vitali tegelenud keerukate põhiseaduslike küsimustega. Alates 2020. aastast on Vitali Šipilov Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige.

 • Tutvustus

  Vitali Šipilovil on märkimisväärne kogemus avaliku õiguse ja haldusõiguse alases nõustamises, samuti klientide tsiviilvaidlustes esindamise kogemus. Ta on esindanud nii eraettevõtteid kui ka ametivõime ehitust, kinnisvara, makse, energiat ja keskkonda puudutavates keerulistes haldusvaidlustes. Muude projektide hulgas on Vitali 2023. aastal edukalt esindanud Riigikogu kahes obstruktsiooni puudutavas vaidluses Riigikohtus. Samuti on Vitali 2023. aastal edukalt esindanud Eleringi Euroopa Kohtus seoses taastuvenergia toetustega.

  Lisaks on Vitali andnud õigusabi mitmesugustes tsiviilõigust puudutavates vaidlustes ja on koostanud ehitus-, müügi- ja üürilepinguid. Muude projektide hulgas on ta osalenud Swedbanki edukas esindamises piiriüleses pankrotivaidluses ja sellega seotud kohtuvaidluses Venemaal, mis puudutas väärismetallide, mille väärtuseks hinnati 19,5 miljonit dollarit, omandiõigust.

  Vitali Šipilov on olnud praktikal mitmes riigiasutuses ja töötanud mitmeid aastaid Õiguskantsleri Kantseleis, omandades seeläbi põhjalikud teadmised põhiseaduslikest õigustest ja põhiõigustest ning sellest, kuidas avalik sektor töötab. Ta on koostanud analüüse ja nõustanud keerulistes ja mitmekülgset lähenemist nõudvates põhiseaduslikes küsimustes, sealhulgas Euroopa Inimõiguste Kohustusse edasikaebamisel. Samuti on Vitali nõustanud ettevõtjaid menetlustes Eesti parlamendis ja teiste ametivõimude juures. Üheks tema olulisemaks projektiks on olnud 23 kohaliku omavalitsuse esindamine Riigikohtus haldusreformi vaidlustes, kus ta vaidlustas nii õigusakti enda kui ka selle omavalitsusüksuste sunniviisilise ühendamise kujul ellurakendamise põhiseaduslikkuse. Samuti on Vitali analüüsinud Rahandusministeeriumi jaoks pensionireformi põhiseaduspärasust.

 • Olulisemad tööd
  • 13.06.2024

   TGS Baltic vandeadvokaadid esindasid Riigikohtus edukalt Riigikogu

   Riigikohus jättis läbi vaatamata riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni liikmete kaebuse Riigikogu otsusele, millega ei võimaldatud vaheaegade võtmist enne eelnõu muudatusettepanekute hääletamist.

   Rohkem
  • 03.11.2023

   TGS Baltic vandeadvokaadid esindasid Riigikogu edukalt Riigikohtus obstruktsiooni puudutavas vaidluses

   Riigikohus tegi 2. novembril Riigikogule positiivse lahendi obstruktsioonist kantud vaidlusele ehk jättis EKRE fraktsiooni liikmete kaebuse rahuldamata.

   Rohkem
  • 24.10.2023

   TGS Baltic nõustas erakapitalifondi BaltCap VKG Elektrivõrkude omandamisel

   TGS Balticu meeskond nõustas Baltikumi juhtivat erakapitalifondi BaltCap Viru Keemia Grupi Elektrivõrkude omandamise lepingu sõlmimisel. VKG Elektrivõrgud on riigi omanduses oleva Elektrilevi järel suuruselt teine reguleeritud elektrijaotusvõrk Eestis.

   Rohkem
  • 22.06.2023

   TGS Baltic vandeadvokaadid esindasid Riigikogu edukalt Riigikohtus obstruktsiooni küsimuses

   Paul Varul, Triin Kaurov ja Vitali Šipilov esindasid Riigikogu põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses Riigikohtus. Riigikohus lahendas opositsiooni saadikute kaebust küsimuses, kas Riigikogu sai piirata küsimuste esitamist päevakorra kohta ning eelnõude ja arupärimiste üleandmist.

    

   Rohkem
  • 19.12.2021

   Eleringi nõustamine ja esindamine

   Rohelise energia riiklike toetuste väljastamise üle järelevalvet teostava Eleringi nõustamine ja esindamine selle tagamisel, et rohelise energia toetused oleks kooskõlas kõigi EL-i riigiabi reeglitega.

   Rohkem
  • 05.01.2021

   TGS Baltic aitas investeerimisühingut De Maria Project Energate'i omandamisel

   TGS Baltic aitas investeerimisühingut De Maria Project maagaasivõrkude arenduse, maagaasi jaotuse ja müügiga tegeleva äriühingu Energate omandamisel erainvestoritelt, keda juhtis investeerimisühing Capital Mill.

   Rohkem
  • 22.12.2020

   Esindasime edukalt ühte Ida-Virumaa suurimat vee- ja kanalisatsiooni ehitusettevõtet Pipes Building OÜ kohtuvaidluses Narva Vesi AS-iga

   Esindasime Pipes Building OÜ-d vaidluses Narva Vesi AS-iga, kes on Narva linnale kuuluv munitsipaalettevõte ning piirkonna suurimaid tööde tellijaid. Vaidlus puudutas tasu kahe ehituslepingu alusel ja kahju hüvitamist.

   Rohkem
  • 02.06.2020

   TGS Baltic nõustas rahvusvahelist ettevõtet Iron Mountain Inc., mis pakub ülemaailmseid andmete ja dokumentide haldamise teenuseid.

   TGS Balticu Eesti meeskond koostas ülevaate dokumentide säilitamise tähtaegadest ja aktiivsetest kohustustest seoses dokumentide esitamisega avalikule võimule.

   Rohkem
  • 20.04.2020

   Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindamine 50 miljoni euro suuruse toetussüsteemi väljatöötamisel ja kujundamisel, et soodustada vesiniku tootmise ja kasutamise arengut Eestis

   Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindamine 50 miljoni euro suuruse toetussüsteemi väljatöötamisel ja kujundamisel, et soodustada vesiniku tootmise ja kasutamise arengut Eestis.

   Rohkem
  • 10.11.2019

   TGS Baltic nõustas OÜ Eesti Digiraamatute Keskus osanikke enamusosaluse müümisel Venemaa juhtivale kirjastajale OOO „LITRES“

   TGS Baltic nõustas OÜ Eesti Digiraamatute Keskus osanikke OÜ Eesti Digiraamatute Keskus enamusosaluse müümisel Venemaa juhtivale kirjastajale ning e-raamatute levitajale ja müüjale OOO „LITRES“.

   Rohkem
  • 16.11.2017

   TGS Baltic abistas Hiiumaa avamere tuuleparki rohelise tule saamisel

   TGS Baltic esindas edukalt Hiiu Maavalitsust halduskohtus kolmes vaidluses seoses tuuleparkide rajamise üldtingimusi käsitlevate planeeringutega. Hiiumaa avamere tuulepark on esimene omataoline Eestis ja üks suuremaid Euroopas. Selle võimsus on 700 kuni 1100 MW, eeldatav aastakäive 170-250 miljonit eurot ning investeeringud kümme korda nii palju.

   Rohkem
  • 11.07.2017

   Loksa linn, Nõo vald ja Luunja vald pääsesid sundühendamisest

   Advokaadibüroo TGS Baltic esindas vandeadvokaat Triin Raudsepa juhtimisel edukalt Nõo valda, Luunja valda ja Loksa linna suhtlemisel valitsusega seoses valitsuse poolt tehtud sundühendamise ettepanekuga.Valitsus otsustas 6. juulil, et Nõo vald ja Luunja vald jätkavad iseseisva haldusüksusena. Loksa linnale tehti erand juba 15. juunil.

   Rohkem
  • 21.12.2016

   Riigikohus tegi haldusreformi seadust puudutavas põhiküsimuses väga soodsa otsuse

   Vandeadvokaat ja vanempartner Paul Varul juhtis meeskonda, kes esindas kahtekümmend kolme Eesti omavalitsust Riigikohtus haldusreformi küsimuses, leides, et reform rikub mitmes punktis liialt omavalitsuste põhiseaduslikke õigusi.

   Rohkem
  • 08.12.2016

   23 Eesti omavalitsuse esindamine Riigikohtus valdade sundliitmise asjas

   Büroo esindab Paul Varuli juhtimisel kahtekümmend kolme Eesti omavalitsust Riigikohtus haldusreformi küsimuses, leides, et reform rikub mitmes punktis liialt omavalitsuste põhiseaduslikke õigusi.

   Rohkem
  • 22.10.2015

   Tallink Grupi esindamine Euroopa Komisjonis seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsioonist tuleneva väidetava riigiabiga

   Büroo konkurentsi- ja maksuõiguse advokaadid esindasid partner Helmut Pikmetsa juhtimisel Tallink Gruppi Euroopa Komisjoni menetluses seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsioonist tuleneva võimaliku ebaseadusliku riigiabiga.

   Rohkem
  • 20.02.2015

   Tallink Grupi esindamine Riigikohtus seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsiooniga

   Büroo maksu- ja konkurentsiõiguse advokaadid nõustasid partner Helmut Pikmetsa juhtimisel Tallink Gruppi Riigikohtus seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsioonist tuleneva võimaliku ebaseadusliku riigiabiga.

   Rohkem
  • 30.01.2015

   Kohus tühistas umbusalduse avaldamise Viimsi vallavolikogus

   Büroo vanempartner ja vandeadvokaat Paul Varul koos advokaadi Vitali Šipiloviga nõustasid Viimsi juhtpoliitikuid vaidluses umbusalduse üle.

   Rohkem
  • 19.04.2014

   Nordea Bank Finland Plc edukas esindamine kohtuvaidluses maksuhalduriga

   Büroo maksumeeskond nõustas edukalt partner Helmut Pikmetsa juhtimisel Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali kohtus vaidluses Maksu- ja Tolliametiga. Kaasus puudutas välismaiste ettevõtete Eestis püsivalt tegutsevate filiaalide maksustamisega seotud õigusküsimusi ja 2010 aastal jõustunud vastavaid seadusemuudatusi.  

   Rohkem
  • Nelja Energia nõustamine tuuleparkide regulatsiooni ja rakendussätete muudatusettepanekute koostamisel Riigikogule

   Nelja Energia nõustamine tuuleparkide regulatsiooni ja rakendussätete muudatusettepanekute koostamisel Riigikogule, samuti välisõhu kaitse seadusega seoses.

  • Luminor (Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal) esindamine Riigikohtus

   Baltikumi juhtiva sõltumatu finantsteenuste osutaja Luminor (Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal) esindamine Riigikohtus ja õiguskantsleri juures emaühinguga tehtud tehingute tulumaksuga maksustamisega seoses.

  • Tallink Grupi esindamine Euroopa Komisjonis ja halduskohtus

   Baltikumi suurima reisijateveo ettevõtte Tallink Grupi esindamine Euroopa Komisjonis ja halduskohtus seoses võimaliku ebaseadusliku riigiabiga tulenevalt pakendiaktsiisi ning pakenditagatise regulatsioonist.

  • Lietuvos Energija esindamine tuulikute seadustamise menetluses

   Lietuvos Energija ja tema tütarühingu Tuuleenergia esindamine Tamba tuulikute seadustamise menetluses.

  • Swedbanki esindamine kolmanda osapoolena piiriüleses pankrotivaidluses

   Swedbanki esindamine kolmanda osapoolena Alberta Trade'i ja Buruktal Nickel Plant’i piiriüleses pankrotivaidluses ning sellega seotud kohtuvaidlustes Venemaal, mis puudutasid 19,5 miljonit dollari suurust nõuet. Büroo võitis kõigis kolmes kohtuastmes.

  • Hiiu Maavalitsuse ja Rahandusministeeriumi esindamine halduskohtus seoses tuuleparkide rajamisega

   Hiiu Maavalitsuse ja Rahandusministeeriumi esindamine halduskohtus kolmes vaidluses seoses tuuleparkide rajamise üldtingimusi käsitlevate planeeringutega.

  • 23 valla ja Loksa linna esindamine Riigikohtus haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse järelevalve asjas

   23 valla ja Loksa linna esindamine Riigikohtus haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse järelevalve asjas ning hiljem üheksa valla esindamine nende valdade sundühendamist puudutavate Vabariigi Valitsuse määruste ja maavanemate valimise toimingute vaidlustamisel.

 • CV

  Liikmesus

  Alates 2020
  Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige
  2013
  Eesti Advokatuur

  Karjäär

  Alates 2017
  vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega Varul)
  2015–2017
  vandeadvokaat, advokaadibüroo Varul
  2013–2015
  advokaat, advokaadibüroo Varul
  2010–2012
  nõunik, Õiguskantsleri Kantselei
  2010
  jurist, advokaadibüroo Aare Raig
  2009
  praktikant, Tartu Halduskohus
  2008
  praktikant, advokaadibüroo Baumeister Rechtsanwälte (Saksamaa)
  2007
  praktikant, advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius
  2007
  praktikant, Justiitsministeerium
  2006
  praktikant, advokaadibüroo Küllike Namm
  2006
  praktikant, advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous
  2006
  praktikant, Põhja Ringkonnaprokuratuur

  Haridus

  2010
  Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA (cum laude)
  2007–2008
  Westfälische Wilhelms-Universität Münster, õigusteaduskond (üliõpilasvahetusprogramm)
  2007
  Tartu Ülikooli õigusteaduskond, BA
 • Publikatsioonid