Eesti võttis vastu uue seaduse, mis muudab Eesti lipu all sõitmise kaubalaevadele atraktiivseks

22.10.2020 Eesti võttis vastu uue seaduse, mis muudab Eesti lipu all sõitmise kaubalaevadele atraktiivseks

Seadusmuudatuste pakett, mis jõustus 01.07.2020, tõi kaasa tonnaažikorra alusel maksustamise ja erikorra meremeeste tööjõumaksude osas laevandussektori äriühingutele ning viis selle kooskõlla EL-i riigiabi eeskirjadega (SA.53469).

Tonnaažikorra alusel maksustamine kehtestati laevandusettevõtjatele alternatiivina tavapärasele ettevõtte tulumaksule Eestis. Tavapärane ettevõtte tulumaksuga maksustamise kord on edasilükatud maksustamine - kui kasumit ei jaotata, siis maksukohustust ei teki.

Meremeeste tööjõumaksude korra eesmärk on vähendada laevandusettevõtjate ja meremeeste eelarvekulusid. Erimaksukorra tingimustele vastavatel laevadel töötavate meremeeste tulumaksukohustus on 0% ja tööandja poolt tasutav sotsiaalmaks 20% ning seda vaid 750 euro suuruselt maksubaasilt, mitte tegelikult sissetulekult.

Reformijärgselt loodi eraldi laevapereta prahitud laevade register äriühingutele, millel ei ole Eestis tegevuskohta.

Erikorrad julgustavad registreerima laevu Eestis, et lõigata kasu kõrgel tasemel e-teenustelt nagu elektrooniline laevaregister, digitaalallkirjastamine ja e-residentsuse programm.