Esindasime edukalt Rimi Eesti Food As keerulises altkäemaksu võtmise kohtuasjas Tiit Eliase vastu.

26.03.2021 Esindasime edukalt Rimi Eesti Food As keerulises altkäemaksu võtmise kohtuasjas Tiit Eliase vastu.

Selliseid juhtumeid on küll raske, kuid mitte võimatu paljastada. Varem või hiljem avastatakse need nagunii. Nende juhtumite avastamisele järgneb aga nii karistusõiguslik kui ka tsiviilõiguslik vastutus, rääkimata kahtlustatavate kulutatud närvidest. See peaks panema inimesi mõistma, et altkäemaks ei sobi eduka Eesti majandusruumi ja ei tasu ennast kunagi ära,“ sõnas vandeadvokaat Dmitri Teplõhh.

Otsus, millega mõisteti Tiit Elias altkäemaksu võtmises süüdi, jõustus kolmapäeval 24.03.2021, kui Riigikohus ei võtnud Tiit Eliase kaitsja kassatsioonkaebust menetlusse.

Tiit Elias töötas aastatel 1998–2013 Rimis projektijuhina, saades oma ametiajal hankijatelt 530 868 eurot altkäemaksu. Eliase tööülesanneteks olid hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine ning hindamiskomisjoni töös osalemine.

Rimi Eesti Food AS-i esindava advokaadibüroo TGS Balticu vandeadvokaadi Dmitri Teplõhhi sõnul on tegemist erakordselt suure altkäemaksu kriminaalasjaga erasektoris, mis kokkuvõttes lõppes süüdimõistva kohtuotsusega. Kriminaalasi käis ainuüksi kohtueelses menetluses kaks korda Riigikohtus, mille tulemusel nõustus Riigikohus meie seisukohaga, et Elias rikkus Rimi Eesti Food AS-i õigust sellele, et töötaja toimiks oma töökohustusi täites tööandja suhtes lojaalselt, mistõttu sai Rimi Eesti Food AS antud kriminaalasjas kannatanu staatuse. See võimaldas Rimi Eesti Food AS-il esitada kahjunõuded muuhulgas ka hankijate vastu, keda süüdistati Eliasele altkäemaksu andmises. Kannatanu staatus võimaldas meil ka jõulisemalt seista Rimi Eesti Food AS-i õiguste eest nii eeluurimisel kui ka kohtumenetluses.

Paralleelselt kriminaalmenetlusega esitas Rimi Eesti Food AS ka kahju hüvitamise nõude Tiit Eliase vastu tsiviilasju lahendavale kohtule. Kohtumenetluse tulemusel rahuldati Rimi Eesti Food AS-i kahju hüvitamise nõue summas ca 350 000 eurot, millele lisandub viivis ja tuvastati, et Tiit Elias tekitas Rimi Eesti Food AS-ile kahju tahtlikult. Rimi Eesti Food AS-i esindava advokaadibüroo TGS Balticu vandeadvokaadi Martti Peetsalu sõnul oli vaidlus erakordselt mahukas just tõenduslikust aspektist, sest altkäemaksu andmist üritati varjata konsultatsiooniteenuste arvete esitamisega erinevatele äriühingutele, et jätta mulje reaalsest teenuse osutamisest. Tänaseks jõustunud kohtuotsusega nõustus kohus ka Eestis uudse, kuid välisriikide õiguspraktikas tunnustatud käsitlusega, et kannatanule tekkinud varalise kahjuna saab käsitleda ka altkäemaksu summast. See lihtsustab oluliselt sarnastes kaasustes kahju suuruse tõendamist.

Tänaseks on välja kuulutatud Tiit Eliase pankrot, kuid Rimi Eesti Food AS-i pankrotimenetluses esindava vandeadvokaadi Silvia Urgase sõnul ei ole Tiit Eliasel võimalik vabaneda pankroti kaudu kohustustest, kuna jõustunud kohtuotsusega on tuvastatud, et Tiit Elias tekitas Rimi Eesti Food AS-ile kahju tahtliku õigusvastase tegevuse tulemusel.

Hea tulemuse Rimi Eesti Food AS-i esindamisel saavutasime tänu suurepärasele koostööle Rimi Eesti Food AS-iga ja täpsele ülesannete jaotusele büroosiseselt erinevate advokaatide vahel.