Katri Paas-Mohando kommenteerib uut tarbijakaitseseadust ning annab ülevaate olulisematest muudatustest

22.02.2017 Katri Paas-Mohando kommenteerib uut tarbijakaitseseadust ning annab ülevaate olulisematest muudatustest

Vandeadvokaat Katri Paas-Mohando kommenteerib Delovõje Vedomosti väljaandes Seadusandlus (Законодательство) 2016. aastal jõustunud uut tarbijakaitseseadust ning annab ülevaate olulisematest muudatustest.

1. märtsil 2016. aastal jõustus uus tarbijakaitseseadus, mis ei toonud kaasa põhimõttelisi muudatusi seni kehtinud tarbijaõiguste regulatsiooni, vaid pigem täpsustas mõningaid põhimõisteid ja kauplejate suhtes kehtivaid nõuded. Olulisimad muudatused seonduvad tarbijavaidluste lahendamise korraga, näiteks kehtestati kauplejatele kohustus teavitada tarbijaid kontaktandmetest, mille kaudu tarbija saab kauplejaga kaebuse lahendamise eesmärgil suhelda. Need muudatused on suures osas seotud Euroopa Liidu tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi ülevõtmisega Eesti õigusesse.

On oluline märkida, et tarbijakaitseseadus ei koonda endasse kõiki tarbijakaitse seisukohalt olulisi reegleid, väga palju tarbijaid kaitsvaid sätteid sisaldub võlaõigusseaduses, aga ka reklaamiseaduses ja elektroonilise side seaduses. Kuna paljud sellised erireeglid on Eesti seadustesse üle võetud erinevate Euroopa Liidu direktiivide alusel ning erinevad reeglid võivad mõnes aspektis omavahel isegi vastuolulised olla, ei ole tarbijakaitse reeglites orienteerumine sugugi lihtne.

Seaduse kommentaarides keskendub Katri Paas-Mohando tarbijakaitseseaduse olulisematele muudatustele. Muu hulgas tutvustab ta tarbija põhiõigusi, ebaausaid kauplemisvõtteid, tarbijakaitseameti rolli ja kohtuvälise lahendamise võimalusi.

Katri Paas-Mohando kommentaar on täismahus kättesaadav siin: http://dv.ee/assets/pdf/DV706216.PDF.