Kolm viga, mida idufirmana kapitali kaasates vältida

06.09.2022 Kolm viga, mida idufirmana kapitali kaasates vältida

Pole mingi üllatus, et piisavate rahaliste vahendite kaasamine on üks peamisi eeldusi selleks, et idufirma saaks ellu viia oma visiooni ja asjaomase idee ja/või tootega turule tulla. Ehkki kapitali kaasamisel ei tohi unustada peamist sihti, tuleb tähelepanu pöörata ka väiksematele üksikasjadele. Allpool toome välja kolm kergesti välditavat viga, mida oleme rahakaasamise praktikas täheldanud.

Keskendumine üksnes investeeringu summale, väärtuse määramisele ja omakapitali osakaalule

Asutajad kipuvad kapitali kaasamisel keskenduma investeeringu summale, väärtuse määramisele ja  investoritega jagatava osaluse suurusele. Need kolm punkti on kahtlemata olulised ja neile tulebki raha kaasamisel tähelepanu pöörata, aga seejuures ei maksa ära unustada teisi mitterahalisi investeerimistingimusi. Muud mitterahalised tingimused lepitakse sageli kokku protsessi alguses eraldi põhitingimuste kokkuleppes (ingl Term sheet) veel enne lõplike tehingudokumentide sõlmimist. Need tingimused võivad olla seotud iduettevõtet mõjutavate otsuste vastuvõtmise eeskirjade ja protseduuridega, piirangutega asutajate võimalusele müüa või muul viisil võõrandada oma aktsiaid/osasid (tähtajalised lock-up sätted), kokkuleppega ettevõtte olemasolevate varade jaotamise kohta teatavates olukordades (likvideerimise eelisjaotis (ingl Liquidation preference) ja muude küsimustega, mis võivad teatavatel juhtudel olla asutajate suhtes üsna piiravad.

Seepärast tuleb läbirääkimistel pidada silmas ka muid mitterahalisi tingimusi ja investorite nõudmisi, et mitte sattuda olukorda, kus vähemusosalusega investoritel on peaaegu täielik kontroll ettevõtte tegevuse üle. Esimese sammuna soovitame teil tungivalt omandada vähemalt baasarusaama vastavatest sätetest. Üks hea allikas vabalt kättesaadavate näidisdokumentide ja lisatud joonealuste selgitustega tutvumiseks on Startup Estonia mudeldokumentide sektsioon (https://startupestonia.ee/resources). Need materjalid peaksid aitama asutajatel paremini mõista, mis on investorite taotlustes esinevate erinevate terminite või mõistete taga. Õnneks on vähemalt Eesti turg juba üsna küps ja investoritel on enamasti suhteliselt mõistlikud nõudmised. Asutajad peaksid siiski alati meeles pidama, et investeeringu kaasamisega loovutatakse jäädavalt osa kontrollist ettevõtte üle (kas teatud veto- või blokeerimisõiguse andmisega investoritele) ja seda ei tohiks teha läbimõtlematult.

Omakapitaliga liialt heldelt ümber käimine

Teine mõnevõrra üllatav viga, mida oleme praktikas täheldanud, on see, et asutajad on kaasinvestoritele, esimestele töötajatele või investoritele osaluse jagamisel teinekord ülemäära helded. Ärge unustage, et osalus on lõppkokkuvõttes ainus vara, mis asutajatel idufirmas üldse on. See tähendab, et kui varajases etapis jagatakse osalust liiga heldelt, võivad asutajad hiljem avastada, et neil kas ei ole enam piisavalt osalust, mida uute töötajate motiveerimiseks jagada, või nende osalus on pärast täiendavaid teise või kolmanda ringi rahakaasamisi märksa enam lahjendatud kui teiste samas arengufaasis idufirmade puhul. See võib omakorda viia soovimatute tagajärgedeni ja peletada potentsiaalseid investoreid, kes tunnevad muret selle üle, kas asutajad (kes on enamasti hädavajalikud idufirma edu tagamiseks) on ikka piisavalt motiveeritud ja tasustatud.

Seega peaksid asutajad olema iseäranis ettevaatlikud varajases etapis värbamisvalikute tegemisel, osaluse optsioonidena jagamisel või osaluse andmisel varajastele investoritele. Samas ei maksa sellest järeldada, et asutajad peaksid osaluse töötajatega jagamist täielikult vältima. Eriti esimeste töötajate puhul on ettevõtte edu seisukohast erakordselt oluline, et töötajate huvid oleksid kooskõlas asutajate huvidega.

Abipalumisega viivitamine

Üks suuremaid vigasid, mida me praktikas näeme, on see, et idufirmad ei kasuta ära ökosüsteemis juba eksisteerivaid ressursse, teadmisi ja abi. Eestis on välja kujunenud vinge ja toetav idufirmade ökosüsteem, mida tunnustatakse kogu maailmas.

See ei puuduta üksnes professionaalse õigusnõustamise kasutamist, millele tasub küll enamasti juba varakult mõelda, vaid eelkõige laiemalt kättesaadava abi ja nõuannete rakendamist. Vähemalt meil Eestis on saadaval palju tasuta teavet ja suuniseid erinevatelt veebisaitidelt (nagu eespool mainitud Startup Estonia ressursid), aga ka idufirmade ökosüsteemi liikmetelt (erinevad inkubaatorid, mentorid jne), kes on üldjuhul meeleldi valmis jagama oma seisukohti ja nõuandeid. Kättesaadavate nõuannete õigeaegne kasutamine võib aidata vältida selliseid vigu nagu liigkoormavate tingimuste ja intressidega rahastamisega nõustumine, mille tulemusena võivad asutajad kaotada kontrolli oma intellektuaalse omandi üle, või mis võib viia olukorrani, kus eelmised aktsionärid/osanikud ja kaasasutajad, kellega puudub aktsionäride/osanike kokkulepe, hoiavad asutajaid n-ö pantvangis. Kahjuks on kõik need näited meile praktikas tuttavad ja enamikku neist oleks saanud vältida, kui asutajad oleksid pidanud nõu idufirmade inkubaatorite, õigusnõustajate, investorite, mentorite või sõprade ja tuttavatega, kes on idufirmadesse investeerimisega paremini kursis.