Leonid Tolstov uurib Juridicas juhatuse liikme deliktilist vastutust valeinfo esitamise korral

28.12.2016 Leonid Tolstov uurib Juridicas juhatuse liikme deliktilist vastutust valeinfo esitamise korral

Otsides mõistlikku tasakaalu võlausaldajate ja juhatuse liikme huvide kaitsel, analüüsib vandeadvokaat Leonid Tolstov juhatuse liikme deliktilise vastutuse võimalikkust olukordades, kui kahju on tekitatud valeinfo esitamisega.

Tänapäeval on oluline informatsiooni liikumise kiirus, kuid ka selle täpsus ja täielikkus. Mistahes majandusotsus põhineb asjakohasel infol ning selle info kvaliteedist sõltub omakorda majandusotsuse efektiivsus. Kui info on vale või ebatäielik, võivad sellega kaasneda kahjulikud tagajärjed. Isiku eksimus info analüüsimisel võib olla tingitud tema enda hooletusest, aga ka teise isiku eksitavast tegevusest info väljastamisel. Kui äriühing on tekitanud teisele poolele valeinfo esitamisega kahju, võib äriühing vastutada kahju tekitamise eest. Samas on ilmne, et äriühing kui õiguslik abstraktsioon ei saa ise vahetult infot väljastada ning füüsiliselt toimub see äriühingu taga seisvate füüsiliste isikute, sageli juhatuse liikme kaudu. Seetõttu pakub huvi küsimus, kas ja millistel tingimustel võiksid äriühingu juhatuse liikmed isiklikult vastutada valeinfo esitamise juhtumitel.

Loe edasi siit: https://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2016/8/270927.SUM.php.