Küpsised ja privaatsustingimused

Küpsised ja privaatsustingimused

Käesolevad privaatsustingimused kirjeldavad, kuidas advokaadibüroo TGS Baltic kaitseb oma klientide ja veebisaidi külastajate privaatsust ja isikuandmeid.

Teie isikuandmete vastutavad töötlejad on advokaadibüroo TGS Baltic Eesti, Läti ja Leedu kontorid (ühiselt TGS Baltic), välja arvatud seoses kliendi- ja värbamisandmetega ning muude juhtumitega, kus andmeid kontrollivad Eesti, Läti ja Leedu kontorid eraldi. Meie kontaktid on leitavad järgnevalt lingilt: http://tgsbaltic.com/kontakt.

Kui Teil on käesolevate tingimuste kohta küsimusi või isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võtke palun meiega ühendust e-posti aadressil estonia@tgsbaltic.com.

Käesolevaid tingimusi võidakse uuendada ja muuta. TGS Baltic teavitab veebisaidi külastajaid värskendustest, seades privaatsustingimuste uue versiooni koos muudatuste tegemise kuupäevaga üles oma veebisaidile.

Me töötleme Teie isikuandmeid järgmistel alustel:

 • Teie nõusoleku alusel, mida väljendab Teie aktiivne tegevus, st meiega kontakteerumine ja isikuandmete esitamine või muud aktiivsed tegevused;

 • meie õigustatud huvide (nt veebisaidi haldamine, klientide teavitamine pakutavatest teenustest jne) järgimiseks;

 • selleks, et täita seadusega kehtestatud kohustusi.

I. KLIENTIDE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

TGS Baltic püüab tagada, et isikuandmeid töödeldaks täpselt, õiglaselt ja seaduslikult ning ainult eesmärgil, milleks neid koguti, kooskõlas õigusaktides kehtestatud isikuandmete töötlemise põhimõtete ja nõuetega. Nende põhimõtete alusel saame töödelda järgmiseid kliendiandmeid:

 • isikuandmed (eesnimi, perekonnanimi, esindatav ettevõte, ametikoht);

 • kontaktandmed (e-posti aadress, elukoha aadress, telefoninumbrid);

 • muud andmed, mida esitate meiega õigusteenuste lepingu sõlmimise ja täitmise käigus;

 • isikuandmed, mida advokaadibüroo peab töötlema kehtivate juriidiliste kohustuste täitmiseks;

 • muud andmed, mida kogume seaduslikest allikatest õigusteenuste osutamisel.

Sõltumata sellest, kuidas me andmeid kogume, töödeldakse neid ainult niivõrd, kuivõrd on see vajalik õigusteenuste nõuetekohaseks osutamiseks, sellega seotud eesmärkideks ning meie jaoks siduvate õiguslike kohustuste täitmiseks.

II. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE OTSETURUNDUSLIKEL EESMÄRKIDEL

TGS Baltic töötleb Teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil järgmistel juhtudel:

 • saades selliseks töötlemiseks selgesõnalise nõusoleku (andmete töötlemise aluseks on Teie nõusolek);

 • kui Te olete TGS Balticu klient ega ole otseselt esitanud vastuväiteid oma andmete töötlemiseks turunduslikel eesmärkidel (andmete töötlemise aluseks on TGS Balticu õigustatud huvi teavitada kliente pakutavatest teenustest).

Otseturunduse eesmärgil töötleme järgmiseid isikuandmeid: Teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber.

Teie isikuandmeid saab otseturunduse eesmärgil töödelda järgmistel viisidel:

 • võite saada e-posti teel uudiskirja meie pakkumiste ja uudistega õigusvaldkonnas

 • võite saada kutseid kliendiüritustele, sealhulgas koolitustele ja seminaridele.

 • selleks, et kutsuda Teid huvi pakkuvale sündmusele, võtame teiega ühendust telefoni teel.

Võite meie uudiskirjade tellimisest igal ajal loobuda. Selleks võtke palun meiega ühendust aadressil estonia@tgsbaltic.com.

Kogume statistilist teavet saadetud uudiskirjade kohta: jälgime, kas uudiskirja on loetud, millal ja kui mitu korda on seda loetud või avatud, kas seda on edastatud teistele isikutele, millist operatsioonisüsteemi ja e-posti serverit (selle asukoht) kasutatakse.

Samuti võite Te igal ajal loobuda sündmuste kohta teabe saamisest. Selleks võtke palun meiega ühendust aadressil estonia@tgsbaltic.com.

III. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE KUI ESITATE MEILE KÜSIMUSI VÕI MUUD TEAVET

TGS Baltic töötleb Teie andmeid ka juhul, kui võtate meiega ühendust e-posti teel, esitate päringu või küsimusi või saadate teavet meie veebisaidil või sotsiaalvõrgustikes toodud kontaktide kaudu.

Palun järgige oma isikuandmete kaitsmiseks vähemalt järgmisi miinimumnõudeid: ärge märkige isikuandmeid (nt eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, isikukood, sünniaeg, pangakonto number, auto numbrimärk, kinnisvaraandmed, tervisandmed, muud erilised (tundlikud) andmed jne) kirja või päringu teemareale ega lisatud failide nimedesse; ärge märkige enda ega teise isiku isikukoodi, tervise- ja muid erilisi (tundlikke) andmeid, finantsandmeid ega muid liigseid või mittevajalikke andmeid e-kirja, päringu või faili (manuse) teksti ning märkige muud isiklikud andmed ainult sellises ulatuses, mis on vajalik kirja või päringu saatmise eesmärgil.

TGS Baltic töötleb Teie andmeid sellistel juhtudel päringute ja kaebuste haldamiseks, tagamaks pakutavate teenuste kvaliteeti ning kaitsmaks oma õigusi ja õigustatud huve. Aktiivsete toimingutega, st meiega kontakteerudes, annate meile nõusoleku oma andmete töötlemiseks.

IV. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE VÄRBAMISE EESMÄRGIL

Liitumaks TGS Balticu meeskonnaga, võite oma andmed esitada meie veebisaidi kaudu siin: http://tgsbaltic.com/karjaeaer/karjaeaerivoimalused/.

Palun järgige isikuandmete kaitse nõudeid ja ärge saatke meile liigset teavet.

Pidage meeles, et töötleme Teie isikuandmeid, mille olete edastanud värbamise eesmärgil, Teie nõusolekul, mida väljendasite meile nende andmete esitamisel.

Pidage meeles, et Teie kandidatuuri sobivuse hindamiseks võime pöörduda Teie endiste tööandjate poole, kelle Te olete märkinud oma soovitajateks, ning paluda neilt ülevaadet Teie kvalifikatsiooni, ametialaste oskuste ja omaduste kohta. Me võime seda teavet Teie praeguselt tööandjalt nõuda ainult juhul, kui selleks on Teie eraldi nõusolek.

Kui valituks osutub teine kandidaat, võime paluda Teie eraldi nõusolekut talletamaks värbamisperioodi jooksul kogutud andmeid.

Kui annate meile oma nõusoleku, säilitame Teie isikuandmed eespool kirjeldatud viisil kahe aasta jooksul alates nõusoleku andmise kuupäevast. Kui olete oma nõusoleku andnud, on Teil õigus see igal ajal tagasi võtta, ilma et see piiraks sellisel nõusolekul põhineva andmetöötluse seaduslikkust kuni nõusoleku tühistamiseni. Kui Te teostate seda õigust, võtame koheselt käsile meetmed Teie isikuandmete kustutamiseks oma andmebaasist.

Anname teada, et kui saadate oma CV või muid isikuandmeid meie büroo üldisele e-posti aadressile perioodil, mil aktiivset värbamist ei toimu, on meil õigus salvestada ja kasutada neid andmeid hilisema värbamisprotsessi tarbeks kuni üheks aastaks.

Kui märkate büroo või tööotsingu veebisaitidel endale huvipakkuvat töökohta, kutsume Teid kandideerima, kirjutades otse kuulutuses viidatud meiliaadressile.

Palun järgige oma isikuandmete kaitsmiseks vähemalt järgmisi miinimumnõudeid: ärge märkige isikuandmeid (nt eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, isikukood, sünniaeg, pangakonto number, auto numbrimärk, kinnisvaraandmed, tervisandmed, muud erilised (tundlikud) andmed jne) kirja või päringu teemareale või lisatud failide nimedesse; ärge märkige enda ega teise isiku isikukoodi, tervise- ja muid erilisi (tundlikke) andmeid, finantsandmeid ega muid liigseid või mittevajalikke andmeid e-kirja, päringu või faili (manuse) teksti ning märkige muud isiklikud andmed ainult sellises ulatuses, mis on vajalik kirja või päringu saatmise eesmärgil.

V. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE VEEBISAIDIL

Külastades TGS Balticu veebisaiti, võime töödelda külastaja IP-aadressi, võrgu ja asukoha andmeid, kui külastaja neid jagab. Andmete kogumine kasutaja nõusoleku alusel toimub küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate abil.

Küpsised on väikesed tekstifailid (kuni mõni KB), mille veebibrauser salvestab Teie arvutisse, tahvelarvutisse või muudesse nutiseadmetesse. Küpsised on loodud selleks, et tagada saidi tõhus ja ohutu toimimine ning analüüsida külastajate harjumusi, et muuta veebisaidi kasutamine mugavaks ja tõhusaks ning Teie vajadustele ja ootustele vastavaks.

Kogu teave TGS Balticu veebisaidil kasutatud küpsiste, nende otstarbe, kehtivuse ja kasutatavate andmete kohta on toodud allolevas tabelis. Need aitavad meil jälgida külastajate arvu ja nende perioodilisust veebilehe külastamisel.

Küpsise nimi

Kirjeldus/tüüp

Loomise hetk

Aegub

Kasutatud andmed

PHPSESSID

Standardseid küpsiseid kasutatakse kasutaja seansi toetamiseks. Nõutav küpsis.

Veebilehele sisenedes

Veebilehitseja akna sulgudes

Kordumatu tunnus

p_popup_uh

Küpsist kasutatakse kasutaja poolt vaadatud ja peidetud hüpikaknateabe säilitamiseks.

Veebilehele sisenedes

1 aasta pärast

Kordumatu tunnus

_ga

Seda küpsist kasutab Google Analytics, et hinnata kasutaja külastuse eesmärke, luua aruandeid veebisaidi haldajale saidi tegevuse kohta ja parandada kasutajakogemust saidi külastamisel.

Veebilehele sisenedes

2 aasta pärast

Kordumatu tunnus

_gat

Seda küpsist kasutab Google Analytics, et hinnata kasutaja külastuse eesmärke, luua aruandeid veebisaidi haldajale saidi tegevuse kohta ja parandada kasutajakogemust saidi külastamisel.

Veebilehele sisenedes

2 aasta pärast

Kordumatu tunnus

_gid

Seda küpsist kasutab Google Analytics, et hinnata kasutaja külastuse eesmärke, luua aruandeid veebisaidi haldajale saidi tegevuse kohta ja parandada kasutajakogemust saidi külastamisel.

Veebilehele sisenedes

2 aasta pärast

Kordumatu tunnus

Küpsiste kasutamist saate kontrollida, muutes oma brauseri seaded. Küpsiste eemaldamise ja muu küpsiste kasutamise kohta käiva teabe kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti: http://www.allaboutcookies.org/.

Kasutame saidi kasutamist puudutavate statistiliste andmete kogumiseks ja analüüsimiseks Google Analyticsi veebisaitide analüüsi teenust. Lisateavet Google Analyticsi ja teabe kohta, mida need tööriistad võimaldavad meil koguda, leiate siit: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=et. Kui Te ei soovi, et Google Analyticsi tööriistad salvestaks  teie veebilehitsemise kohta informatsiooni, võite kasutada Google Analyticsi brauseri lisandmoodulit.

Pange tähele, et olulised ja analüütilised küpsised on veebisaidi kasutamise eeltingimus. Kui loobute nendest küpsistest, ei saa me olla kindlad, kas ja kuidas meie veebisait toimib.

VI. ANDMETE VOLITATUD TÖÖTLEJAD. ANDMETE VASTUVÕTJAD

TGS Baltic kasutab Teie isikuandmete töötlemiseks järgmiseid teenusepakkujaid (volitatud töötlejaid): andmekeskuse teenuse; veebisirvimise või interneti toimingute analüüsimise teenuse; reklaami- ja turundusteenuste; tarkvara loomise, pakkumise, arendamise ja tarkvaratoe; infotehnoloogia infrastruktuuri ning sideteenuste pakkujad ja muud teenusepakkujad, kellele Teie isikuandmeid avaldatakse ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik nende teenuste osutamiseks. Kasutame spetsiaalseid teenusepakkujaid uudiskirjade ja muu teabe saatmiseks.

Teavitame Teid, et teatud andmeid Teie külastuse kohta meie veebisaidil (IP-aadress, küpsised, Teie kasutatava brauseri tehniline teave, muu teave Teie brauseri toimingute ja veebisaidi sirvimise kohta) võib statistika eesmärgil, veebisaidi sirvimise analüüsimiseks ja sellega seotud eesmärkidel edastada või teha kättesaadavaks üksustele nii Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) kui väljaspool seda (nt Google Analyticsi teenust pakub Ameerika Ühendriikide ettevõte). Pange tähele, et EMP-välistes riikides võib isikuandmeid kaitsta vähem kui EMP riikides, kuid kaalume hoolikalt tingimusi, mille alusel pärast ülalnimetatud üksustele üleminekut selliseid andmeid töödeldakse ja säilitatakse.

VII. ANDMETE SÄILITAMINE

Teie otseturunduse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid hoitakse kahe aasta jooksul alates viimasest suhtlusest (kui olete andnud selleks eraldi nõusoleku) või lepingu täitmise/kehtivuse lõppemise kuupäevast.

Pange tähele, et hoiame isikuandmeid, mille olete esitanud personaliotsingu eesmärgil, kuni konkreetse otsingu lõpuni, välja arvatud juhul, kui oleme saanud eraldi nõusoleku pikemaajalise säilitamise jaoks.

Teie isikuandmeid, mis on seotud õigustatud huviga saadud taotlusi koguda, vastuseid teie taotlustele ja küsimustele, samuti ka ülevaadet pakutud teenustest ja suhtlusest säilitatakse, sõltuvalt andmete tüübist ja asjaoludest, kuni säilitamine on kooskõlas eesmärkidega, milleks need koguti.

Teie isikuandmete pikaajalisem salvestamine võib toimuda järgmistel juhtudel:

 • et saaksime end kaitsta pretensioonide ja nõuete eest ning kasutada oma õigusi;

 • esineb põhjendatud kahtlus, et uuritakse ebaseaduslikku tegevust;

 • Teie andmed on vajalikud vaidluse või kaebuse nõuetekohaseks lahendamiseks;

 • varukoopiate ja muude samalaadsete eesmärkide jaoks;

 • muudel seadusest tulenevatel põhjustel.

Teie isikuandmed hävitatakse mõistliku aja jooksul pärast ettenähtud tähtaega.

VIII. ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED

Teil on oma isikuandmete osas järgmised õigused:

 • tutvuda oma isikuandmetega ja nende töötlemisega;

 • nõuda ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike andmete korrigeerimist, oma isikuandmete kustutamist või nende töötlemise piiramist, kui isikuandmeid töödeldakse järgimata õiguslikke nõudeid või kui on olemas selleks teine ​​õiguslik alus;

 • nõuda oma isikuandmete edastamist teisele andmetöötlejale või edastada need otse Teile sobivas vormis (kohaldatakse Teie esitatud isikuandmete suhtes, mida töödeldakse automaatselt lepingu või nõusoleku alusel);

 • esitada oma isikuandmete töötlemise kohta vastuväiteid, kui neid töödeldakse õigustatud huvi alusel, välja arvatud juhul, kui selliseks töötlemiseks on õiguslikud põhjused või need andmed on vajalikud õiguslike nõuete esitamiseks, taotlemiseks või kaitsmiseks;

 • juhul kui Teie isikuandmeid töödeldakse eraldi nõusoleku alusel, on Teil igal ajal õigus oma nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta.

Juhul kui arvate, et Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult või  seoses andmete töötlemisega rikutakse Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole ja esitada kaebus.

TGS Baltic palub enne ametliku kaebuse esitamist meiega e-posti aadressil estonia@tgsbaltic.com ühendust võtta, et leida probleemile sobiv lahendus.