Eravara

Tegevusvaldkonnad Eravara

TGS Baltic eravara töörühm ühendab erinevate õigusvaldkondade eksperte, tagamaks üksikisikute ja pereettevõtete väärtuspõhine ning paindlik nõustamine ka privaatsetel teemadel, nagu seda on perekondade varade investeerimine, varahalduse põlvkondadeülene planeerimine ning muud üksikisiku varade ja kohustustega seotud õiguslikud küsimused.

Eravara töörühma teenused

 • Maksuplaneerimisega seotud õigusnõustamine hõlmab endas nii siseriiklike kui ka piiriüleste maksulahenduste nõustamise pädevust, sh abi ja praktilisi nõuandeid sobivaima vara- ja abieluvara- ning maksurežiim valmimisel; esindamist nii suhtluses vastava ametkonnaga (maksuhaldur) kui ka kohtus.

 • Varade planeerimise ja haldamisega seotud nõustamine sisaldab laia spektriga tehingute nõustamist, nagu näiteks pereettevõtete loomine, äritegevuse struktureerimine, varade ümberkujundamine, osanike/aktsionäride lepingute koostamine jne. Samas ei piirdu see vaid eeltooduga, vaid sisaldab endas ka strateegilist nõustamist ehk põhiväärtuste välja selgitamist ning vajalike eesmärkide püstitamist. Töörühmal on pikaajaline praktiline kogemus, mis hõlmab nõustamist abieluvaralepingute sõlmimisel ja muutmisel, pärandvara valitsemisega seotud küsimuste lahendamisel, testamentide ja pärimislepingute koostamisel, järjestikustes põlvkondades pärijate väljaselgitamisel, samuti pärimismenetlustes ning testamentide ja pärimislepingute koostamisel ning klientide esindamist eeltoodud küsimustes nii läbirääkimistel kui ka vajadusel kohtuvaidlustes.

 • Vara ja maksudega seotud küsimustes nõustamine hõlmab endas efektiivset ja praktilist õigusnõu nii elukohaga kui ka residentsuse, sh maksuresidentsusega seotud küsimustes. Samuti on eravara töörühmal laialdane kogemus nõustamisel immigratsiooniõiguse valdkonda kuuluvates küsimustes, mis võivad esile kerkida perekondlikest suhtest (elamisõigused ning elamisload).

 • Heategevus, kunst ja toetuste andmine. Meie töörühm aitab Teid heategevusorganisatsioonide ja -fondide asutamisega, tegevuse planeerimise ja sellega seotud maksuküsimustega. Oleme nõustanud kliente erinevate toetuslepingute sõlmimisel, kunstiteoste importimisel ja eksportimisel. Lisaks oleme kliente nõustanud ja esindanud erinevates menetlustes autori- ja intellektuaalomandiõiguse küsimustes.

Muu hulgas saame aidata Teil teha järgmisi toiminguid:

 • Ühingute asutamine ja edaspidise tegevuse tagamine: arvelduskontode avamine, seltsingulepingute sõlmimine, investeerimisfondide loomine, sihtasutuste asutamine, usaldusfondide asutamine, heategevusorganisatsioonide loomine ja muude vajaminevate üksusete loomine.

 • Maksud: maksude planeerimine, maksude struktureerimine, maksuresidentsus, rahvusvaheline maksustamine, üksikisiku ja ettevõtte tulumaks, kapitalikasumi maks, kinnisvaramaks, kinke- ja pärandimaks, sotsiaalkindlustusmaksed, maksukontroll, maksuvaidlused.

 • Perekond: abieluvaralepingud, hooldusõiguse kokkulepped, eestkostja määramine ja eestkoste teostamisega seotud küsimused.

 • Töötamine: töölepingud, immigratsioon, rahvusvahelised lähetused, aktsiaoptsioonid.

 • Kinnisvara: isikliku vara omandamine, müük või sellele hüpoteegi seadmine, elukoha üürile andmine, rahvusvahelised äri- või elamukinnisvara investeeringud.

 • Investeeringud: investeeringute struktureerimine, investeeringute haldamise lepingud, elu- ja ravikindlustus.

 • Pärandi planeerimine: varade ja äritegevuse kontrolli üleandmine, testamendid, valdusstruktuurid, usaldusfondide asutamine, kodused ja notariaalsed testamendid, vastastikused testamendid.

 • Vaidluste lahendamine: pärandvaraga seotud vaidlused, lahutus, ühisvara jagamine, ühise hooldusõiguse lõpetamine, suhtluskorra sõlmimine, elatis, alaealisi ja piiratud teovõimega täisealisi isikuid puudutavad kohtulikud nõusolekud, füüsilise isiku maksejõuetusmenetlused.

 • Heategevus: juhtimisülevaated, heategevuslikud investeeringud, toetuslepingud, sponsorluskokkulepped.