ESG

Tegevusvaldkonnad ESG

Panustame jätkusuutlikkuse ning ESG valdkonda ning aitame oma klientidel saavutada vastutustundliku ettevõtlusega seotud kohustuste ja ambitsioonidega seotud eesmärke.

Näitame eeskuju – TGS Baltic vastab rahvusvaheliselt kokkulepitud keskkonnajuhtimissüsteemi standarditele (ISO 14001:2015) ja on tunnustatud Legal 500 väljaande „Green Guide“ poolt kui üks parimaid advokaadibüroosid maailmas.

TEENUSED

TGS Baltic meeskond saab aidata maandada ESG riske ja toetada ESG-ga seotud ärivõimaluste laiendamisel:

RISKIJUHTIMINE JA STRATEEGILINE NÕUSTAMINE 

 • Abistamine ESG tegevuspõhimõtete ja tavade väljatöötamisel ning koostamisel
 • Nõustamine lepinguliste suhete reguleerimisel ja kujundamisel ning vaidluste lahendamise kokkulepete sõlmimisel
 • Õigusnõustamine ja kohtuvaidluste riskide hindamine
 • ESG-ga seotud teatamiskohustuste kavandamine ja tõhususe hindamine
 • Koolitamine ESG põhimõtete, õiguskeskkonna, probleemide ja ellurakendamise osas

AUDITID JA HOOLSUSKOHUSTUSE TÄITMINE

 • Hindame tarneahelaid ja tehinguid, et tuvastada võimalikke ESG mõjusid ja riske
 • Viime läbi ESG hoolsuskohustuse auditeid projektide, tehingute ja finantseerimistehingute käigus
 • Nõustame ESG riskide maandamise võimalusi ühinemiste ja omandamiste tehingutes

JÄTKUSUUTLIK RAHASTAMINE 

 • Nõustame kõikides jätkusuutlikku rahastamist puudutavates küsimustes, sealhulgas ettevõtete keskkonnasäästlikele toodetele antavad laenud või rohelised võlakirjad, jätkusuutlikkusega seotud võlakirjad, rohelised fondid, jätkusuutlike tarneahelate rahastamine
 • Nõustame taastuvenergiaprojektide finantseerimist ja kavandamist puudutavates küsimustes
 • Nõustame ja hindame taristuprojektide, kliimamuutuse mõjusid vähendavate muude uuenduste ja projektide rahastamist ning nende vastavust riigiabi reeglitele

VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

 • Kohtuvaidluste riskide hindamine ja läbirääkimisprotsesside nõustamine
 • Klientide esindamine kohtueelses menetluses ja kohtutes keskkonnaalaste kaebuste menetlemisel

LÄBIPAISTVAD JA KAASAVAD TÖÖKOHAD 

 • Tööõigusalane nõustamine ja töösuhete reguleerimine
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane nõustamine
 • Mitmekesisuse, kaasatuse ja tasustamispõhimõtete koostamine ja sellega seotud nõustamine

TARNEAHELAD 

 • Nõustamine keskkonnahoidlike riigihangetega seotud küsimustes
 • Tarneahelate ja hankeprotsesside hindamine, et tagada ESG kohustuste nõuetekohane käsitlemine
 • Nõustamine toodete märgistamise ja turustamise alal
 • Nõustamine seoses sanktsioonide järgimise ja rakendamisega
 • Nõustamine seoses konkurentsieeskirjade järgimisega koostöö tegemisel teiste turuosalistega ESG kohustuste ja eesmärkide tagamiseks ning asjakohaste lepinguliste kokkulepete kujundamine

TÕHUSAD KINNISVARA- JA TARISTUPROJEKTID 

 • Keskkonnalubadega seotud nõustamine
 • Hoonete ja ehitiste tõhususnõuded

 

 

Olulisemad tööd

 • 10.04.2022

  TGS Baltic nõustas LHV pensionifondi Eesti esimese Green Building kontseptsiooniga büroomaja ostutehingus

  TGS Balticu eksperdid nõustasid LHV pensionifondide haldamisega tegelevat LHV Varahaldust varasemalt OÜ-le Sõpruse 157 kuulunud Tallinnas Sõpruse puiestee 157 asuva kinnistu ostutehingus ja koondumismenetluses.

  Rohkem
 • 19.12.2021

  Eleringi nõustamine ja esindamine

  Rohelise energia riiklike toetuste väljastamise üle järelevalvet teostava Eleringi nõustamine ja esindamine selle tagamisel, et rohelise energia toetused oleks kooskõlas kõigi EL-i riigiabi reeglitega.

  Rohkem
 • 04.10.2021

  Keskkonnaministeeriumi nõustamine

  Keskkonnaministeeriumi nõustamine mitmesugustes juriidilistes küsimustes, mis on seotud ministeeriumi, selle allasutuste ja Eesti Loodusmuuseumi uue keskkonnasõbraliku büroohoone ehituse planeerimise ja rahastamisega.

  Rohkem
 • 20.04.2020

  Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindamine 50 miljoni euro suuruse toetussüsteemi väljatöötamisel ja kujundamisel, et soodustada vesiniku tootmise ja kasutamise arengut Eestis

  Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindamine 50 miljoni euro suuruse toetussüsteemi väljatöötamisel ja kujundamisel, et soodustada vesiniku tootmise ja kasutamise arengut Eestis.

  Rohkem
 • 03.04.2020

  Eesti ühe suurima kütuse jaemüügiettevõtte Circle K nõustamine

  Eesti ühe suurima kütuse jaemüügiettevõtte Circle K nõustamine kaebuse esitamisel Euroopa Komisjonile seoses Eesti vedelkütuse seadusega kehtestatud statistikaga kauplemise süsteemist tuleneva võimaliku ebaseadusliku riigiabiga.

  Rohkem
 • 19.02.2020

  Metsamüügi korra õigusliku regulatsiooni analüüsi koostamine Riigimetsa Majandamise Keskusele

  See kaasus oli eriti oluline keskkonnaeesmärkide seisukohalt, kuna analüüsil oli väga oluline mõju sellele, kuidas Riigimetsa Majandamise Keskus suurt hulka riigi omandis olevaid metsi majandab ja nende parima majandamise tagab.

  Rohkem

Meeskond

Peamised kontaktisikud