Kapitaliturud

Finantsõigus ja kapitaliturud Kapitaliturud

Meil on konkurentsitu positsioon – oleme nõustanud Baltikumis 80% esmasest avalikust aktsiaemissioonist, samuti oleme nõustanud pea kõiki Baltikumi ettevõtete aktsiate noteerimisi välisbörsidel.

Kapitaliturud on muutumas üha olulisemaks rahastusallikaks Baltikumi ettevõtete jaoks. Otsides alternatiive pankade finantseerimisele, noteerivad ettevõtted oma aktsiaid või võlakirju Baltikumi, Skandinaavia ja Ida-Euroopa börsidel.

TGS Baltic on juhtiv nõustaja Baltimaades kapitaliturgude valdkonnas. Tänu ulatuslikule kogemusele mõistame järelevalveasutuste tegevuse spetsiifikat. Meid kaasatakse regulaarselt innovaatilistesse projektidesse ning toome Baltimaadesse rahvusvahelist kogemust.

 • Büroo „paistab silma oma kapitaliturgude alase pädevusega” (Legal 500) ja „on tuntud oma töö poolest väärtpaberite esmaste ja teiseste avalike pakkumiste ning suunatud pakkumiste vallas“. (Chambers Europe)
 • „Avaldab klientidele muljet suutlikkusega pakkuda täisteenust ning tugevusega just mitmeid riike hõlmavate tehingute nõustamisel […]”.(Chambers Europe)
 • „Büroo tugevusteks on professionaalne teenindus, pühendumus, kättesaadavus ja loovus”. (Legal 500)

Olulisemad tööd

 • 20.06.2017

  UPP & CO KAUNO 53 nõustamine Nasdaq Balti First North võlakirjaturule sisenemisel

  Büroo pangandus-ja finantsõiguse meeskond nõustas Eesti varahaldusettevõtte United Partners Property poolt loodud ärihühingut UPP & CO KAUNO 53 OÜ-d Nasdaq Balti First North Tallinna võlakirjaturule kauplemisele võtmisel.

  Rohkem
 • 01.04.2013

  Nn hea panga eraldamine Ūkio pangast ja selle üleandmine Šiaulių pangale

  Tark Grunte Sutkienė nõustas riiklikku hoiuste ja investeeringute kindlustusfondi seoses pankrotistunud AB Ūkio bankas varade, õiguste ja kohustuste üleandmisega AB-le Šiaulių bankas.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  AB AviaAM Leasingu aktsiate avalik esmapakkumine

  Tark Grunte Sutkienė nõustas emissiooni korraldajat ING Securities S.A. ja nõustajat Rubicon Partners Corporate Finance S.A. AB AviaAM Leasing (üleilmne lennundusvaldkonnas tegutsev valdusettevõtja) aktsiate avalikul esmapakkumisel Poolas asuvatele investoritele ning äriühingu aktsiate kauplemisele võtmisel Poola reguleeritud turul – Varssavi börsil.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Sanitase vähemusaktsionäridele kuulunud aktsiate ülevõtmine

  Tark Grunte Sutkienė nõustas ühte suuremat Kanada farmaatsiaettevõtjat Valeant Pharmaceuticals International Inc. Sanitase vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmisel ja kõigi Sanitase aktsiate edukal omandamisel. Ülevõtmise tulemusena omandas Valeant kontrolli Sanitase üle, lõpetas selle noteerimise NASDAQ OMX börsil ning vabastas Sanitase ulatuslikest aruande- ja teatamiskohustustest, mis tulenesid aktsiate börsil noteerimisest.

 • 01.01.2013

  Orion Securities Groupi sisemine õigusaudit

  Tark Grunte Sutkienė viis läbi Leedu suurima pangateenuseid mitte pakkuva finantskontserni Orion Securities Group õigusauditi, et teha kindlaks tegevusega seotud võimalikud riskid ning kontrollida, kas äriühingu tegevus ja dokumendid vastavad kehtivatele õigusaktidele.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Alternatiivse investeerimisfondi loomine

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Leedu suurimat pangateenuseid mitte pakkuvat finantskontserni Orion Securities Group, mis pakub finantsvahendusteenuseid, alternatiivse investeerimisfondi nimega Algorithmic Trading Portfolio loomisel. Tegu on esimese investeerimisfondiga Baltikumis, kus ostu- või müügiotsuseid teeb spetsiaalne tarkvara. Projekti unikaalsus ja keerukus seisnes selles, et tuli tagada, et esimene algoritmil põhinev kauplemisfond tegutseks kooskõlas kehtivate seadustega, mis sellise fondi tegevust täpselt ei reguleeri.