Arbitraaž

Kohtuvaidlused ja arbitraaž Arbitraaž

Büroo juhib organisatsiooni Chartered Institute of Arbitrators Baltikumi osa ning „neil on tohutu kogemustepagas vahekohtuvaidlustes”. (Legal 500)

TGS Baltic esindab era- ja avaliku sektori kliente kohalikes ning rahvusvahelistes vahekohtuvaidlustes, sealhulgas rahvusvahelises investeeringute kaitse vahekohtus ICSID. Meie advokaate valitakse tihti vahekohtunikeks ja lepitajateks. Bürool on sidemed kohtu- ja vahekohtuvaidluste ekspertidega üle maailma.

Praktikagrupis on nüüdseks 35 advokaati, neist 4 on organisatsiooni Chartered Institute of Arbitrators liikmed.

 • Hetkel nõustame kliente vahekohtumenetlustes, mille koguväärtus on üle 1,4 miljardi euro.
 • „Kliendid ei ole kitsid kiitusega selle praktikagrupi suhtes, kes lahendab järjepidevalt kohtu- ja vahekohtuvaidlusi. Vaatlejatele avaldavad eriti muljet tugevad argumendid, mida meeskond kohtus esitab”. (Chambers Europe)
 • „Laia haardega kohtuvaidluste praktikagrupp, kes esindab kliente konkurentsi- ja tööõiguse, ehituse ja ametialaste kuritegudega seotud asjades”. (Chambers Europe)
 • TGS Baltic on Leedus kahel korral väljaannete Acquisition International ja Lawyer Monthly poolt nimetatud „Aasta vahekohtu advokaadibürooks”.

Olulisemad tööd

 • 24.08.2020

  TGS Baltic esindas edukalt Kanada börsiühingu Soome tütarettevõtet Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtus

  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohus jättis rahuldamata kõik nõuded, mis olid esitatud TGS Balticu esindatava äriühingu vastu.

  Rohkem
 • 01.03.2014

  Vahekohtuvaidlused Vene gaasigigandiga Gazprom

  Tark Grunte Sutkienė koos teiste nõustajaga esindab Leedu Vabariigi energiaministeeriumi Stockholmi Kaubanduskoja vahekohtus OAO Gazprom vastu algatatud vaidluses, mis on seotud OAO Gazprom poolt Leedu Vabariigi suhtes rakendatava ebaõiglase maagaasi hinnaga. Kaasus on Leedu Vabariigi jaoks olulise tähtsusega vaidluse iseloomu ja vaidlusaluse summa (1,29 miljardit eurot) tõttu.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Putoksnise osanike vaheline vahekohtuvaidlus

  Tark Grunte Sutkienė esindas erakapitalifondi LitCapital I

  Rohkem
 • 01.01.2012

  EL-i gaasi ja elektri siseturgu käsitleva kolmanda õigusaktide paketi rakendamine Leedus

  Tark Grunte Sutkienė abistas Leedu Vabariigi energiaministeeriumi kõigis küsimustes, mis olid seotud kolmanda energiapaketi direktiivide rakendamisega Leedu õigussüsteemis (elektri- ja maagaasisektoris).

  Rohkem