Vaidluste lahendamine

Kohtuvaidlused ja arbitraaž Vaidluste lahendamine

Meie vaidluste lahendamise meeskonda kuuluvad Eesti kõige kogenumad kohtuvaidlejad. Meie vaidluste lahendamise meeskond annab kõrgelt kvalifitseeritud nõu äriliste ja avalik-õiguslike vaidluste lahendamisel ja kaitseme klientide huve ka kriminaalmenetluses. Meil on kogemus vaidluste lahendamisel kõigis vaidlusi lahendavates organites, sealhulgas tavakohtutes, Euroopa Liidu Kohtus, Eesti ja rahvusvahelistes vahekohtutes ning vahendusmenetluses.

Meie lähenemisviis vaidlustele ja vaidluste lahendamisele põhineb Teie individuaalsetel vajadustel ja konkreetsel olukorral. See tähendab, et me hindame Teiega koostöös alati vaidluste võimalikke ärilisi tagajärgi ja alternatiive kohtu- või vahekohtumenetlusele. Aitame Teid vaidluste lahendamisel võimalikult kiiresti ja kulutõhusalt eesmärgiga hoida ära konfliktide tekkimist ja eskaleerumist.

Peame oluliseks vaidluste lahendamiseks vajaliku meeskonna koostamist, et tagada alati õigete spetsialistide ja vajaliku ressursi eraldamine. Meie vaidluste lahendamise meeskond on väga spetsialiseerunud ja me oleme võimelised Teid abistama kvalifitseeritud nõustamisega kõigis meie büroo valdkondades. Spetsialiseerumise ja valdkonnaekspertide kaasamise tulemusel suudame pakkuda pühendunud ja professionaalset nõu vaidluste lahendamiseks, lähtudes teie konkreetsest tegevusalast ja vaidluse eripärast. Nii saame paremini hinnata riske ja võimalikke lahendusi, lähtudes nii professionaalsetest kui ka ärilistest kaalutlustest.

Me teeme tihedat koostööd finantsekspertidega ning omame keeruliste finantsanalüüside tegemise kogemust, millel võib olla määrav tähtsus keerulistes ärivaidlustes.

Meil on tugev rahvusvaheline kohtuvaidluste ekspertide võrgustik. See tähendab, et me suudame anda Teile parimat võimalikku nõu ka siis, kui vaidlus on rahvusvahelise iseloomuga või see tuleb läbi viia välismaal.

Olulisemad tööd

 • 09.11.2023

  Vandeadvokaat Carel Kivimaa esindas klienti edukalt Harju Maakohtus

  Vaidlus puudutas üüriesemele põhjustatud kahju hüvitamist. Kostjad põhjustasid meie kliendilt üüritud sõidukiga liiklusõnnetuse, mille tõttu sõiduk majanduslikus mõttes hävis.

  Rohkem
 • 29.09.2023

  Partner Chirag Mody ja vandeadvokaat Silvia Urgas esindasid klienti edukalt kolmes kohtuasjas

  Harju Maakohus jättis meie kliendi vastu esitatud kõik kolm hagi kogusummas 2 500 000 eurot läbi vaatamata. Üle kahe aasta kestnud kolmes kohtuasjas vaieldi selle üle, kas meie klient on rikkunud oma ametikohustust ja jätnud pankrotimenetluses äriühingust võlgniku huvid kaitseta.

  Rohkem
 • 27.09.2023

  Partnerid Chirag Mody ja Peeter Viirsalu esindasid edukalt klienti Harju Maakohtus

  Harju Maakohus rahuldas täielikult meie kliendi nõude anda talle tagasi tema väärtuslik kinnisasi. Üle kuue aasta kestnud vaidlus keskendus sellele, kas meie äriühingust kliendi 1 600 000 eurot maksev kinnisasi anti õigusvastaselt üle kolmandale isikule.

  Rohkem
 • 28.06.2023

  Partner Chirag Mody ja advokaat Kaija Märtin esindasid edukalt klienti Harju Maakohtus

  Harju Maakohus jättis 26. juuni 2023. aasta otsusega meie kliendi vastu esitatud nõude täielikult rahuldamata. Vaidlus keskendus sellele, kas ärinõustamisega tegelev ettevõte täitis lepinguga võetud kohustusi ja kas tal oli õigus saada tasu.

  Rohkem
 • 21.06.2023

  Partner Martin Tamme ja vandeadvokaat Silvia Urgas esindasid edukalt Swedbanki

  TGS Baltic esindas edukalt Swedbanki seoses 1,75 miljoni euro suuruse nõudega, mille esitas Swedbanki vastu Swedbanki endise kliendi Alberta Trade OÜ pankrotihaldur.

  Rohkem
 • 06.06.2023

  Partner Chirag Mody ja vandeadvokaat Silvia Urgas esindasid kliente edukalt Tallinna Ringkonnakohtus

  Tallinna Ringkonnakohus jättis 12. mai 2023 otsusega täielikult rahuldamata meie klientide vastu esitatud süüdistused, sh juhatuse liikme vastutuse, töölepingu rikkumise ja nendest tulenevate kahjunõuete osas tähelepanuväärses ja keerulises kohtuasjas.

  Rohkem