Energiaõigus

Regulatsioon ja konkurents Energiaõigus

TGS Baltic “on eriliselt hinnatud oma kogemuste poolest energia-, infrastruktuuri- ja transpordiprojektides”. (Chambers Europe)

Energia on strateegiline valdkond Balti riikide jaoks, mis on ajalooliselt olnud sõltuv idanaabritest. Balti riigid otsivad võimalusi, kuidas integreerida oma energiavõrgud Euroopa võrkudega, luua alternatiivseid energiaga varustamise võimalusi ja pöörata rohkem tähelepanu taastuvenergiale. Meil on olnud au võtta osa nõustajana kõige strateegilisematest energiaprojektidest meie regioonis ja viimaste aastate jooksul on energiasektor muutunud ka meie büroo üheks strateegiliseks valdkonnaks.

Meie baltikumi energia praktikagrupp pakub täisteenust energiasektori ettevõtete finantseerimise, kohtuvaidluste ja regulatsioonide küsimustes. Nõustame investoreid, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi, järelevalveasutusi ja teisi turuosalisi.

 • Oleme hetkel tegevad Baltikumi 5 strateegilises energiaprojektis.
 • “See praktikagrupp laiendas hiljuti oma põhiekspertiisi elektri-, tuuma- ja gaasivaldkonnas, et hõlmata taastuvenergiat ning olla osaline nende valdkondade märkimisväärses kasvus.” (Chambers Europe)
 • “Praktikagrupi juht Vilius Bernatonis on spetsialiseerunud energiasektorile. Allikad mainivad ära tema 'loovat juriidilist mõtlemist' ja põhjalikke teadmisi. Ta annab regulaarselt õigusabi Leedu Energiaministeeriumile.” (Chambers Europe)

Olulisemad tööd

 • 22.11.2023

  TGS Baltic nõustas Keskkonnainvesteeringute Keskust ligi 49 miljoni eurose vesinikumeetme väljatöötamisel

  TGS Balticu meeskond nõustas Keskkonnainvesteeringute Keskust (KIK), et töötada välja uus toetus kogueelarvega 49,49 miljonit eurot rohevesiniku kasutuselevõtuks transpordi- ja tööstussektoris. KIKi rohevesiniku taotlusvooru eesmärk on testida Eesti oludes rohevesiniku kasutuselevõttu tootmisest lõpptarbimiseni.

  Rohkem
 • 05.01.2021

  TGS Baltic aitas investeerimisühingut De Maria Project Energate'i omandamisel

  TGS Baltic aitas investeerimisühingut De Maria Project maagaasivõrkude arenduse, maagaasi jaotuse ja müügiga tegeleva äriühingu Energate omandamisel erainvestoritelt, keda juhtis investeerimisühing Capital Mill.

  Rohkem
 • 30.08.2018

  Eleringi nõustamine 60 miljoni euro suuruste lepingute sõlmimisel Balticconnectori kompressorjaamade rajamiseks

  Büroo nõustas Eesti elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldurit Eleringi riigihankemenetluses, mille tulemusena sõlmiti Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnector Paldiski ja Eesti-Läti ühenduse Puiatu kompressorjaamade ehitus- ja projekteerimislepingud väärtusega 60 miljonit eurot.

  Rohkem
 • 01.03.2014

  Vahekohtuvaidlused Vene gaasigigandiga Gazprom

  Tark Grunte Sutkienė koos teiste nõustajaga esindab Leedu Vabariigi energiaministeeriumi Stockholmi Kaubanduskoja vahekohtus OAO Gazprom vastu algatatud vaidluses, mis on seotud OAO Gazprom poolt Leedu Vabariigi suhtes rakendatava ebaõiglase maagaasi hinnaga. Kaasus on Leedu Vabariigi jaoks olulise tähtsusega vaidluse iseloomu ja vaidlusaluse summa (1,29 miljardit eurot) tõttu.

  Rohkem
 • 01.01.2014

  Veeldatud maagaasi terminaliga seotud riigihanked

  Tark Grunte Sutkienė on peamine õigusnõustaja kõigis AB Klaipedos Nafta poolt arendatava veeldatud maagaasi terminali projektiga seotud õigusküsimustes, sealhulgas riigihangetega seotud küsimustes.

  Rohkem
 • 01.07.2013

  Lietuvos Dujose äritegevusega seotud uurimine

  Tark Grunte Sutkienė esindas Leedu energiaministeeriumi kõigis kohtuastmetes vaidluses, mis puudutas gaasihindu, mida Gazpromi kontrolli all olev riiklik gaasiettevõtja Lietuvos Dujos rakendas gaasi müümisel Leetu.

  Rohkem

Meeskond

Peamised kontaktisikud