Euroopa Liidu õigus

Regulatsioon ja konkurents Euroopa Liidu õigus

TGS Balticul on silmapaistvalt tugev Euroopa Liidu õiguse meeskond, kellel on kogemus Euroopa Liidu õiguse kohaldamisel nii avalikus kui ka erasektoris.

Meie Euroopa Liidu õiguse meeskond on lahendanud arvukalt riigiabi- ja muid konkurentsiõiguse küsimusi. Samuti nõustame kliente regulaarselt siseturu küsimustes, mis on ELi õigusega reguleeritud panganduse ja finantseerimise, energia, ravimite, telekommunikatsiooni, transpordi, tolli ja muudes valdkondades.

Büroo osaleb aktiivselt erinevates siseriiklikes ja Euroopa Liidu projektides. Meie advokaadid on osalenud ELi õiguse harmoneerimisel ja siseriiklikku õigusesse ülevõtmisel ning piiriüleste lepingute ja muude dokumentide läbirääkimisel ja koostamisel. Nõustame Euroopa Liidu õiguse küsimustes mitte üksnes kohalikke ja välismaiseid äriühinguid vaid ka valitsusasutusi.

 • Klient kommenteerib meie tööd järgmiselt: „Meeskonna töö oli suurepärane; olen tulemustega väga rahul. Nõuanded ja soovitused olid asjakohased, praktilised ja konkreetsed.“ (Chambers Europe)
 • Oleme esindanud kliente mitmel korral Euroopa Komisjoni poolt läbi viidud uurimistes.
 • Abistasime Euroopa Investeerimispanka 227 miljoni eurose JESSICA haldusfondi asutamisel.
 • Nõustasime Leedu Vabariigi Energiaministeeriumi ELi gaasi ja elektri siseturgu käsitleva kolmanda õigusaktide paketi rakendamisel Leedus.

Olulisemad tööd

 • 13.06.2023

  Riigikohus otsustas, et endise tipp-poliitiku Ain Seppiku kinnipidamine oli õigusvastane

  Riigikohus leidis 9.juunil avaldatud määruses, et endise tipp-poliitiku Ain Seppiku kuriteos kahtlustatavana kinnipidamine mullu 4. jaanuaril ja sel ajal käeraudade kasutamine oli õigusvastane.
  Riigikohtu kriminaalkolleegium rõhutas, et põhiseaduse järgi on igaühel õigus vabadusele ja isikupuutumatusele.

  Rohkem