Isikuandmete kaitse ja privaatsus

Regulatsioon ja konkurents Isikuandmete kaitse ja privaatsus

Isikuandmete kaitse ja privaatsuse alal nõustame nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi kliente, sealhulgas eraisikuid ning iga suurusega ettevõtteid. Meie advokaatidel on laialdane kogemus klientide nõustamisel mitmesugustes andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevates õigusküsimustes.

Büroo andmekaitseekspertidel on põhjalikud teadmised ja oskused nii Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (ingl General Data Protection Regulation, GDPR) kui ka Eesti-sisese andmekaitseraamistiku nõuetekohaseks käsitlemiseks ja rakendamiseks.

Meie pühendunud meeskond teeb isikuandmete kaitse vastavuse analüüse, mille eesmärk on tuvastada seniste andmekaitsenõuete võimalik mittevastavus isikuandmete kaitse üldmäärusele. Aruannete alusel koostame klientidele ka tegevuskavasid, milles anname praktilisi juhiseid, kuidas need puudused kõrvaldada. Meie andmekaitse meeskond pakub tegevuskavade rakendamiseks põhjalikku õigusabi. See tähendab nõutavate dokumentide koostamist, klientide äriprotsesside ja protseduuride hindamist, nende abistamist andmekaitsealase mõjuhinnangu tegemisel ning igapäevast nõustamist andmekaitse ja privaatsuse küsimustes.

Olulisemad tööd

 • 13.06.2023

  Riigikohus otsustas, et endise tipp-poliitiku Ain Seppiku kinnipidamine oli õigusvastane

  Riigikohus leidis 9.juunil avaldatud määruses, et endise tipp-poliitiku Ain Seppiku kuriteos kahtlustatavana kinnipidamine mullu 4. jaanuaril ja sel ajal käeraudade kasutamine oli õigusvastane.
  Riigikohtu kriminaalkolleegium rõhutas, et põhiseaduse järgi on igaühel õigus vabadusele ja isikupuutumatusele.

  Rohkem
 • 18.04.2023

  TGS Baltic nõustas MTÜ-d Eesti Muuseumiühing muuseumikaardi teenuse väljatöötamisel

  11. aprillil 2023 alustas tegevust Sihtasutus Muuseumikaart, mille kaudu pakutakse kultuurihuvilistele senisest lihtsamat võimalust erinevaid Eestis asuvaid muuseume külastada. Uudse muuseumikaardi soetajatel on võimalik väisata aasta jooksul piiramatu arv kordi rohkem kui 100 muuseumi ja 500 näitust.

  Rohkem
 • 27.03.2023

  Pärnu Maakohtus kaitsesid vandeadvokaadid Chirag Mody ja Anet Jaks edukalt klienti laimuväidetega seotud hagis

  Pärnu Maakohtus esindasid TGS Baltic vandeadvokaadid Chirag Mody ja Anet Jaks edukalt klienti, kellelt nõuti väidetavalt ebaõigete väidete ümberlükkamist ning varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist. Kohus nõustus lepinguliste esindajate selgitustega ning jättis kliendi vastu esitatud hagi rahuldamata.

  Rohkem
 • 15.06.2020

  TGS Baltic nõustab igapäevaselt Fujitsu Eestit

  TGS Baltic nõustab Fujitsu Eestit igapäevaselt erinevates IT lepinguid, intellektuaalomandit ja andmekaitset puudutavates küsimustes.

  Rohkem
 • 10.06.2020

  Esindasime edukalt klienti Riigikohtus seoses äriühingu registreerimise keeldumisega

  Esindasime edukalt klienti Riigikohtus seoses äriühingu registreerimisest keeldumisega põhjendusel, et selle nimes sisalduv sõna "ehitus" on kaubamärgina kaitstud.

  Rohkem
 • 05.02.2020

  Nõustasime USA Nasdaqi börsil noteeritud Opera gruppi finantstehnoloogiafirma Pocosys omandamisel

  TGS Baltic nõustas USA Nasdaqi börsil noteeritud Opera gruppi ostulepingu sõlmimisel finantstehnoloogiafirma Pocosysi ja tema sõsarettevõtte, litsentseeritud makseasutuse Pocopay omandamiseks Indrek Neivelti suurosalusega Poco Holdingult.

  Rohkem