Konkurentsiõigus

Regulatsioon ja konkurents Konkurentsiõigus

TGS Baltic konkurentsiõiguse meeskond „lahendab olulisi kohalikke ja rahvusvahelisi asju ning kliendid kiidavad neid taevani”. (Chambers Europe)

Konkurentsijärelevalve muutub järjest rangemaks ning seetõttu on konkurentsiseadus saanud oluliseks kõigile ettevõtjatele, näiteks seoses koondumiste kontrolli, kõlvatu konkurentsi, riigiabi, hindade kindlaksmääramise ning teiste sarnaste konkurentsipiirangutega.

Soovime koolitada oma kliente, et nad rakendaksid ennetavaid abinõusid, mis on parim viis riskide maandamiseks. Pakume konkurentsiseaduse alast koolitust ning aitame klientidel välja töötada konkurentsiõiguse nõuete järgimise juhiseid. Samuti on meil laialdane kogemus klientide kaitsmisel konkurentsiasutuste läbiotsimistes, juurdlustes ja kohtuvaidlustes.

Büroo on organisatsiooni Antitrust Alliance liige, mis ühendab konkurentsieksperte erinevatest advokaadibüroodest 21 Euroopa riigis.

 • „Suurepärane konkurentsiõiguse praktikagrupp andekate advokaatidega, kes suudavad anda väärtuslikku õigusabi” ja kellel on „märkimisväärsed saavutused siseriiklike konkurentsiasjade lahendamisel”. (Legal 500)
 • „See Baltikumi büroo on väga aktiivselt esindanud kliente vaidlustes riigiorganitega”. […] Vaatlejatele avaldavad eriti muljet tugevad argumendid, mida meeskond esitab kohtus ning konkurentsiasutustele”. (Chambers Europe)
 • Büroo tegeles 35+ Baltikumi konkurentsiasutuste poolt algatatud konkurentsi kahjustava kokkuleppe ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamise asjaga aastatel 2011–2015.

Olulisemad tööd

 • 22.11.2023

  TGS Baltic nõustas Keskkonnainvesteeringute Keskust ligi 49 miljoni eurose vesinikumeetme väljatöötamisel

  TGS Balticu meeskond nõustas Keskkonnainvesteeringute Keskust (KIK), et töötada välja uus toetus kogueelarvega 49,49 miljonit eurot rohevesiniku kasutuselevõtuks transpordi- ja tööstussektoris. KIKi rohevesiniku taotlusvooru eesmärk on testida Eesti oludes rohevesiniku kasutuselevõttu tootmisest lõpptarbimiseni.

  Rohkem
 • 15.06.2023

  Partner Chirag Mody esindas edukalt klienti Harju Maakohtus

  Harju Maakohus jättis 2. juuni 2023. a otsusega meie kliendi vastu esitatud nõude täielikult rahuldamata. Nõue põhines ema- ja tütarettevõtja vahel sõlmitud lepingul, mis andis tütarettevõtjale õiguse kasutada kontserni pangakontot.

  Rohkem
 • 06.04.2023

  Kohus jättis rahuldamata Saaremaa Laevakompanii ja Väinamere Liinide hagiavalduse Tallinna Sadama tütarettevõtete vastu

  Harju Maakohtu 31. märtsi 2023 otsusega jäeti ASi Saaremaa Laevakompanii (SLK) (pankrotis) pankrotihalduri ja Väinamere Liinid OÜ esitatud hagiavaldus ASi Tallinna Sadam tütarettevõtete vastu rahuldamata.

  Rohkem
 • 21.03.2023

  TGS Baltic nõustas Operaili vagunite müügile kohalduvate piirangute osas

  Eesti riigile kuuluva raudtee-ettevõtete kontserni tütarettevõte AS Operail Leasing müüs vahemikus 2022. a detsembrist kuni 2023. a märtsini kõik ettevõttele kuulunud raudteevagunid.

  Rohkem
 • 10.01.2022

  TGS Baltic nõustas Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kultuuriprogrammi toetuste andmisel Tartu linna ja Tartu 2024 Sihtasutust

  TGS Baltic teatab uhkusega, et nõustas Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kultuuriprogrammi korraldamisel Tartu linna ja Tartu 2024 Sihtasutust. TGS Balticu meeskond koosseisus Triinu Järviste, Triin Kaurov, Mari-Liis Orav, Peeter Viirsalu ja Katri Paas-Mohando nõustas Tartu 2024 Sihtasutust ja Tartu linna Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 projektitoetuse ettevalmistamisel ja elluviimisel.

  Rohkem
 • 20.09.2021

  Nõustasime LHV pensionifonde Ensko Ensek AS-ilt tootmishoone omandamisel Tallinnas

  Tehingu eesmärgiks oli LHV Varahalduse poolt hallatavatele LHV pensionifondidele kuuluva üürikinnisvaraportfelli kasvatamine, sh kasvatada just lao- ja tööstuspindade osakaalu senises kinnisvaraportfellis. 

  Rohkem

Meeskond

Peamised kontaktisikud