Ravimid ja tervishoid

Regulatsioon ja konkurents Ravimid ja tervishoid

„Sellel praktikagrupil on jätkuvalt suurepärane maine,” pakkudes „kvaliteetset õigusabi ühingu- ja äriõiguse vallas” ning „ulatuslikku pädevust intellektuaalomandiküsimustes”. (Chambers Europe)

Pakume õigusabi ravimitööstuse ja tervishoiu sektoris tegutsevatele organisatsioonidele, samuti tootjatele, kes puutuvad kokku tervishoiualase regulatsiooni ja vastutusega. Meie advokaadid hoiavad kliente kursis jõustuvate õigusaktide ja nõuetega, otsides alati võimalusi pakkuda kliendile lisaväärtust strateegiliste otsuste langetamisel.

TGS Balticu ravimitööstuse ja tervishoiu praktikagrupil on ainulaadne kogemus riikliku ja rahvusvahelise tervishoiuregulatsiooni valdkonnas. Meeskond on aidanud klientidel juurutada ja ellu viia rahvusvahelisi tervishoiuteenuste osutamise standardeid Baltimaades, Suurbritannias ning Põhja-Euroopa riikides.

 • Pakume õigusteenuseid maailma suurimatele ja kõige innovaatilisematele ravimifirmadele, mis kuuluvad Forbes'i pingerea tippu.
 • Esindame 8 suurimat toidulisandite tootjat Baltimaades, Ida-Euroopas ja Põhjamaades.
 • Pakume õigusabiteenuseid 4 suurimale haiglale ja tervishoiukeskusele Baltimaades.

Olulisemad tööd

 • 16.03.2023

  TGS Baltic pikaajaline klienti, Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutust (EADSE) saavutas võidu CASis ja Šveitsi föderaalses ülemkohtus

  TGS Baltic Eesti tervishoiu ja bioteaduste valdkonna juht Ingeri Luik-Tamme esindas koostöös Dr. Stephan Netzlega (Times Attorneys, Šveits) EADSE-i apellatsioonimenetluses Šveitsis Lausanne’is asuvas spordiarbitraažikohtus CAS. Meeskonda kuulus ka endine TGSBaltic advokaat Robin Luts, kes on täna asunud Sunly õigusnõunikuks.

  Rohkem
 • 02.06.2020

  TGS Baltic nõustas rahvusvahelist ettevõtet Iron Mountain Inc., mis pakub ülemaailmseid andmete ja dokumentide haldamise teenuseid.

  TGS Balticu Eesti meeskond koostas ülevaate dokumentide säilitamise tähtaegadest ja aktiivsetest kohustustest seoses dokumentide esitamisega avalikule võimule.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Intellektuaalomandiõiguste kaitsmine ja portfelli haldamine

  Tark Grunte Sutkienė nõustas ja esindas ravimainete ja meditsiiniseadmete levitamise ja turustamisega tegelevat kontserni Laifarma küsimustes, mis olid seotud intellektuaalomandi õiguste kaitse, kaubamärkide registreerimise, Laifarma vastu esitatud nõuete ning intellektuaalse vara portfelli haldamisega.

 • 01.01.2013

  Kavandatud seadusemuudatuste võimalik vastuolu Euroopa Liidu õigusega

  Tark Grunte Sutkienė esindas mitmeid tervishoiuasutuste ühendusi, saavutades selle, et Euroopa Komisjon alustas kohtuasja seoses Leedu Vabariigi ravikindlustuse seaduse kavandatud muudatuste võimaliku vastuoluga Euroopa Liidu õigusega.

 • 01.01.2012

  SICOR BIOTECH – arendamine ja pikaajaline õigusnõustamine

  Aastatel 1999–2012 nõustas Tark Grunte Sutkienė klienti Leedu hetkel suurima bioloogiliste ravimite tehase Sicor Biotech UAB arendamisel ning on olnud nimetatud äriühingu pikaajaline õigusnõustaja regulatsiooniga seotud küsimustes ja on esindanud äriühingut tervishoiuministeeriumis, riiklikus ravimite järelevalveametis ja muudes riigiasutustes. TGS Baltic on andnud oma panuse ka Sicor Biotechi hea ravimite tootmise tava väljaarendamisse ja rakendamisse.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Ravimaine väljatöötamisega seotud teenuste osutamise leping

  Tark Grunte Sutkienė nõustas klienti ja abistas teda ainuõigusliku ravimaine väljatöötamisega seotud teenuste osutamise lepingu sõlmimisel ühe suurema biotehnoloogia keskusega Hispaanias. Büroo nõustas klienti lepingu sõlmimisega seotud läbirääkimistes.

  Rohkem