Riigihanked

Regulatsioon ja konkurents Riigihanked

Oleme riigihangetega seotud küsimustes nõustajateks juhtivatele infrastruktuuriettevõtjatele ja investoritele.

Kui soovite korraldada riigihanget, aitame Teil koostada hanketeadet, valmistada ette hankedokumente ning saavutada parimaid tingimusi läbirääkimistel pakkujatega. Kui soovite olla riigihankes edukas, võime üle vaadata ning aidata vaidlustada ebaausaid hanketingimusi, valmistada ette pakkumusi ning läbi rääkida lõplikke tingimusi.

Pakume õigusabi avaliku sektori asutustele ning erasektoris tegutsejatele kõigis riigihankeid puudutavates küsimustes. Meeskond on lisaks siseriikliku riigihankeõiguse spetsiifikale kogenud ka ELi vastavas õiguslikus raamistikus ja praktikas.

 • „Paistab silma riigihangete, konkurentsiõiguse ning ühinemiste ja omandamiste alastes vaidlustes” ning „esindab väga aktiivselt kliente vaidlustes riigiorganitega”. (Chambers Europe)
 • „TGS Balticu poole tasub pöörduda keeruliste tsiviil- ja haldusvaidluste puhul”. (Legal 500)

Olulisemad tööd

 • 30.08.2018

  Eleringi nõustamine 60 miljoni euro suuruste lepingute sõlmimisel Balticconnectori kompressorjaamade rajamiseks

  Büroo nõustas Eesti elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldurit Eleringi riigihankemenetluses, mille tulemusena sõlmiti Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnector Paldiski ja Eesti-Läti ühenduse Puiatu kompressorjaamade ehitus- ja projekteerimislepingud väärtusega 60 miljonit eurot.

  Rohkem
 • 01.01.2014

  Veeldatud maagaasi terminaliga seotud riigihanked

  Tark Grunte Sutkienė on peamine õigusnõustaja kõigis AB Klaipedos Nafta poolt arendatava veeldatud maagaasi terminali projektiga seotud õigusküsimustes, sealhulgas riigihangetega seotud küsimustes.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Uurimis- ja arendustöö projekt IBM-iga

  Tark Grunte Sutkienė nõustas majandusministeeriumi haldusalas olevat Leedu uurimiskeskust IBM-i arendusosakonnaga koostöös läbiviidavas projektis ühiselt välja töötatud toodete tootmisega alustamisel ja toodetega seotud intellektuaalomandi kaitsmisel. Büroo nõustas majandusministeeriumi ja klienti erinevates lepingute, riigihangete ja EL-i rahastusega seotud asjades ning uurimis- ja arendustööga seotud küsimustes.

 • 01.01.2013

  Riigihankevaidluse lahendamine

  Tark Grunte Sutkienė lahendas edukalt riigihankevaidlused väärtusega 29 miljonit eurot veeldatud maagaasi terminali operaatori Klaipedos nafta ja konkureerivate ehitusettevõtjate UAB Kauno dujotiekio statyba ja PPS Pipeline Systems GmbH vahel, mis võimaldas strateegiliste investeeringute projekti ilma oluliste viivitusteta lõpule viia.

 • 01.01.2013

  Litgrid – keerukate vaidluste lahendamine

  Tark Grunte Sutkienė esindas elektri põhivõrguettevõtjat Litgrid paljudes keerukates vaidlustes, mis puudutasid üldsusele huvi pakkuvatelt teenustelt (PIS) teenitavat tulu ja Rootsi-Leedu merekaablit Nordbalt; samuti esindati klienti vaidlustes maaomanikega, kelle maale seati servituudid.

 • 01.01.2013

  Ignalina tuumaelektrijaam – riigihankevaidluse edukas lahendamine

  Tark Grunte Sutkienė lõi uut kohtupraktikat riigihangete valdkonnas, kaitstes edukalt Ignalina tuumaelektrijaama riigikohtus vaidluses töövõtjaga, kes nõudis, et klient maksaks hinda, mis oli algse lepinguga võrreldes 9000 korda kõrgem.