Tööõigus

Ühinguõigus ning ühinemised ja omandamised Tööõigus

Nõustame kõigis küsimustes, mis on seotud töötajate värbamise, töötasu- ja motivatsiooniskeemide väljatöötamise, töölepingute ülesütlemise ning kollektiivlepingute läbirääkimistega.

Meie advokaadid nõustavad äriühinguid ja juhtorganite liikmeid kõigis tööõiguse küsimustes, kaasa arvatud töö- ja kohtuvaidlustes. Meie prioriteediks on ennetustöö, et vältida töövaidlusi ja sellega kaasnevat tööandja vastutust. Meie klientideks on mitmed rahvusvahelised kontsernid ning oleme hästi kursis nende standardite ja ootustega.

Nõustame ka välismaalaste õiguse küsimuses (erinevad Eestis viibimise alused). Samuti aitame kliente töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse õiguslike küsimustega.

Meie advokaadid osalevad aktiivselt akadeemilistes uuringutes tööõiguse teemal ning aitavad kaasa tööõiguse valdkonna õigusaktide arendamisele.

Meeskond on võitnud mitmeid olulisi ja pretsedenti loovaid töövaidlusi.

 • „Kliendid kiidavad meeskonda suurepärase reageerimiskiiruse eest ning toovad esile nende laia kliendibaasi, kuhu kuuluvad olulised Baltimaade ja rahvusvahelised ettevõtted. […] Positiivne, ajakohane ja produktiivne. Nad teevad tõesti töö ära”. (Chambers Europe)
 • „Bürood kiidetakse suure töökuse ja loovuse eest.” (Legal 500)

Olulisemad tööd

 • 01.01.2013

  CMA CGM-i vaidluste lahendamine ja nõustamine äritegevusega seotud küsimustes

  Tark Grunte Sutkienė nõustas maailma suuruselt kolmandat konteinerveokontserni CMA CGM äritegevusega seotud küsimustes ja tööõigusega seotud vaidluste lahendamisel.

 • 01.01.2012

  Töötajate üleminek

  Tark Grunte Sutkienė nõustas ühte Leedu suuremat energiaettevõtjat seoses töötajate üleminekuga vastavalt nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivile 2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

 • 01.01.2012

  UAB G4S Lietuva – tsiviilvaidlused kindlustusseltside, kohtutäituri ja ametiühinguga

  Tark Grunte Sutkienė esindas suurima üleilmse turvalahenduste pakkuja G4S tütarettevõtjat UAB G4S Lietuva, esindades edukalt kliendi huve paljudes erinevates tsiviilvaidlustes.

  Rohkem