Tehtud tööd

Tehtud tööd

 • 27.06.2024

  Riigikohus jõudis olulise lahendini haridusvõrgu korrastamist puudutavas vaidluses

  Riigikohus leidis, et Lääneranna vallas oli haridusvõrgu korrastamine kantud ülekaalukast avalikust huvist.

  Rohkem
 • 26.06.2024

  TGS Baltic advokaadid esindasid klienti pretsedenti loovas kohtuasjas

  Riigikohus selgitas esmakordselt dividendi jaotamise reegleid ning seda, millistel tingimustel on võimalik dividendi osanike vahel ebaproportsionaalselt jaotada.

  Rohkem
 • 25.06.2024

  TGS Baltic esindas edukalt Tallinna Tehnikaülikooli vaidluses AS Tallinna Vesi vastu

  TGS Balticu advokaadid esindasid Riigikohtus Tallinna Tehnikaülikooli AS Tallinna Vesi vastu, kelle määratud veehinnad võisid aastatel 2011–2019 olla seadusega lubatust kallimad.

  Rohkem
 • 25.06.2024

  TGS Baltic nõustas Salva Kindlustust pretsedenti loovas vaidluses Viimsi Keevitus AS-iga

  TGS Baltic nõustas Salva Kindlustust (kindlustusselts) pretsedenti loovas vaidluses Viimsi Keevitus AS-iga, kes on kindlustusvõtja, kusjuures kindlustatu on AS Tallinna Vesi.

  Rohkem
 • 25.06.2024

  TGS Baltic nõustas ERGO kindlustust

  TGS Baltic nõustas Ergo Kindlustust juriidiliselt keerulises vaidluses akude maaletoojaga, kelle akud põhjustasid põlemise tõttu tulekahju laos.

  Rohkem
 • 19.06.2024

  TGS Baltic advokaadid esindasid edukalt Tallinna Sadama tütarettevõtteid

  Riigikohus otsustas jätta Saaremaa Laevakompanii pankrotihaldurite (SLK) ja Väinamere Liinid kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata. Sellega jõustus Harju Maakohtu 31. märtsi 2023 otsus, millega jäeti SLK ja Väinamere Liinid hagiavaldus Tallinna Sadama tütarettevõtete vastu rahuldamata.

  Rohkem
 • 13.06.2024

  TGS Baltic vandeadvokaadid esindasid Riigikohtus edukalt Riigikogu

  Riigikohus jättis läbi vaatamata riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni liikmete kaebuse Riigikogu otsusele, millega ei võimaldatud vaheaegade võtmist enne eelnõu muudatusettepanekute hääletamist.

  Rohkem
 • 29.05.2024

  TGS Baltic nõustas Põhjamaade Investeerimispanka (NIB) 16,1 miljoni euro suuruse investeerimislaenu andmisel TKM Kinnisvara AS-le logistikakeskuse rajamise rahastamiseks.

  TGS Baltic nõustas Põhjamaade Investeerimispanka (NIB) 16,1 miljoni euro suuruse investeerimislaenu andmisel TKM (Tallinna Kaubamaja) Gruppi kuuluvale TKM Kinnisvara AS-le logistikakeskuse rajamise rahastamiseks. 

  Rohkem
 • 20.03.2024

  Nõustasime päritolutunnistuse haldamise platvormi Soldera turuletulekut

  TGS Baltic nõustas Eesti ettevõtet Soldera ning aitas turule tuua Eestis esimese taastuvenergia päritolutunnistuste haldamise platvormi. 

  Rohkem
 • 21.02.2024

  Strateegiline omandamine: TGS Baltic nõustas IFCO SYSTEMSi 100% BEPCO OÜ aktsiate omandamisel

  Advokaadibüroo TGS Baltic nõustas klienti IFCO SYSTEMS GmbH tehingu läbiviimises, millega omandati Bepco OÜ ja OÜ Logistics Equipment Production.

  Rohkem
 • 16.01.2024

  TGS Baltic nõustas AS SmartCap Rohefondi investeeringu tegemisel Eesti süvatehnoloogia idufirmasse Up Catalyst

  TGS Baltic nõustas AS SmartCap Rohefondi investeeringu tegemisel Eesti süvatehnoloogia idufirmasse Up Catalyst, kes tegi 4 miljoni euro suuruse rahastusringi. Vooru juhtis Saksa kliimatehnoloogiale keskendunud riskifond Extantia ning oma panuse andis ka SmartCap, lisaks osalesid varasemad investorid Sunly, Little Green Fund, Scottish Baltic Invest ja UniTartu Ventures.

  Rohkem
 • 10.01.2024

  TGS Baltic andis Eesti Haridustöötajate Liidule streikimise osas õigusliku arvamuse

  TGS Baltic andis õigusliku arvamuse Eesti Haridustöötajate Liidule (EHL) küsimuses, kas lasteaiaõpetajad ja kutseõppeasutuste õpetajad võivad streikida. 

  Rohkem
 • 22.11.2023

  TGS Baltic nõustas Keskkonnainvesteeringute Keskust ligi 49 miljoni eurose vesinikumeetme väljatöötamisel

  TGS Balticu meeskond nõustas Keskkonnainvesteeringute Keskust (KIK), et töötada välja uus toetus kogueelarvega 49,49 miljonit eurot rohevesiniku kasutuselevõtuks transpordi- ja tööstussektoris. KIKi rohevesiniku taotlusvooru eesmärk on testida Eesti oludes rohevesiniku kasutuselevõttu tootmisest lõpptarbimiseni.

  Rohkem
 • 09.11.2023

  Vandeadvokaat Carel Kivimaa esindas klienti edukalt Harju Maakohtus

  Vaidlus puudutas üüriesemele põhjustatud kahju hüvitamist. Kostjad põhjustasid meie kliendilt üüritud sõidukiga liiklusõnnetuse, mille tõttu sõiduk majanduslikus mõttes hävis.

  Rohkem
 • 03.11.2023

  TGS Baltic vandeadvokaadid esindasid Riigikogu edukalt Riigikohtus obstruktsiooni puudutavas vaidluses

  Riigikohus tegi 2. novembril Riigikogule positiivse lahendi obstruktsioonist kantud vaidlusele ehk jättis EKRE fraktsiooni liikmete kaebuse rahuldamata.

  Rohkem
 • 31.10.2023

  TGS Baltic nõustas TKM Finants AS-i krediidiandja tegevusloa saamisel

  Nõustasime Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarühingut TKM Finants AS Finantsinspektsioonilt krediidiandja tegevusloa taotlemisel ja tarbijakrediidi pakkumisel.

  Rohkem
 • 24.10.2023

  TGS Baltic nõustas erakapitalifondi BaltCap VKG Elektrivõrkude omandamisel

  TGS Balticu meeskond nõustas Baltikumi juhtivat erakapitalifondi BaltCap Viru Keemia Grupi Elektrivõrkude omandamise lepingu sõlmimisel. VKG Elektrivõrgud on riigi omanduses oleva Elektrilevi järel suuruselt teine reguleeritud elektrijaotusvõrk Eestis.

  Rohkem
 • 13.10.2023

  TGS Baltic nõustas Haweskot strateegilise partnerluse sõlmimisel Dunker Groupiga.

  TGS Baltic esindas börsil noteeritud kvaliteetveinide kaubanduskontserni Haweskot, et sõlmida strateegiline partnerlus ning omandada 50% osalus Dunker Group OÜ-s. 

  Rohkem
 • 13.10.2023

  TGS Baltic advised Hawesko on entering into a strategic partnership with Dunker Group

  TGS Baltic represented Hawesko, a trading group of quality wines listed on the stock exchange, to conclude a strategic partnership and acquire a 50% stake in Dunker Group OÜ.

  Rohkem
 • 12.10.2023

  TGS Baltic nõustas Paul-Techi 1,4 miljoni suuruse investeeringu kaasamisel juhtivatelt Eesti riskikapitali investoritelt

  TGS Baltic nõustas klienti kogu tehingu vältel alates Eesti tehingudokumentide läbirääkimistest ja koostamisest kuni tehingu lõpule viimiseni. Investeerimisvooru juhtis Eesti riskikapitalifond Superangel, kus osalesid SmartCap, Honey Badger Capital, Estonian Business Angels Network (EstBAN), Tatoli AS, Overkill VC ja äriinglid Rootsist.

  Rohkem