23 Eesti omavalitsuse esindamine Riigikohtus valdade sundliitmise asjas

08.12.2016 23 Eesti omavalitsuse esindamine Riigikohtus valdade sundliitmise asjas

Büroo esindab Paul Varuli juhtimisel kahtekümmend kolme Eesti omavalitsust Riigikohtus haldusreformi küsimuses, leides, et reform rikub mitmes punktis liialt omavalitsuste põhiseaduslikke õigusi.

Büroo advokaatide poolt koostatud analüüsis leitakse, et liigne põhiseaduse riive ei kaasne mitte ainult 5000 elaniku alampiiri ja valdade sundliitmisega, vaid ka ebavõrdsete ühinemistoetuste maksmise ja kiirustamisest tekkinud liialt lühikeste tähtaegadega.

Vandeadvokaat Paul Varul esines 15. septembril riigikogus toimunud haldusreformi arutelul ettekandega, kus avaldas arvamust, et sundühendamine ei ole haldusreformi eesmärgi saavutamiseks sobilik, vajalik ega mõõdukas, on ebaproportsionaalne ja rikub põhiseadust.

Samal teemal

Postimees (video): Kas riigikohus võib haldusreformi karile ajada?
Postimees: Varul: Me ei taotle reformi seiskamist
Pealinn: Haldusreform rikub omavalitsuste põhiseaduslikke õigusi
ERR: Haldusreformi seaduse vastased ja pooldajad esitasid riigikohtule oma argumendid
ERR: Paul Varul riigikogus: valdade sundliitmine rikub põhiseadust