Tehtud tööd

Tehtud tööd

 • 01.07.2021

  Nõustasime BaltCapi väljumisel jäätmekäitlusettevõttest AS Eesti Keskkonnateenused.

  Nõustasime Baltimaade suurimat erakapitali investeerimisfirmat BaltCapi väljumisel Eesti juhtivast jäätmekäitlusettevõttest AS Eesti Keskkonnateenused.

  Rohkem
 • 01.04.2013

  Nn hea panga eraldamine Ūkio pangast ja selle üleandmine Šiaulių pangale

  Tark Grunte Sutkienė nõustas riiklikku hoiuste ja investeeringute kindlustusfondi seoses pankrotistunud AB Ūkio bankas varade, õiguste ja kohustuste üleandmisega AB-le Šiaulių bankas.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  BaltCap Private Equity Fund II loomine

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Baltcapi seoses Baltcap Private Equity Fund II asutamisega. Fondi eesmärgiks on koguda investoritelt 100 miljonit eurot.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Lennuki müük

  Tark Grunte Sutkienė nõustas lennundusettevõtjat Volito Aviation Services ja HSH Nordbank AG panka lennuki müümisel Euroopa tšarterlennufirmale Small Planet Airlines.

 • 01.01.2013

  Putoksnise osanike vaheline vahekohtuvaidlus

  Tark Grunte Sutkienė esindas erakapitalifondi LitCapital I

  Rohkem
 • 01.01.2013

  AB AviaAM Leasingu aktsiate avalik esmapakkumine

  Tark Grunte Sutkienė nõustas emissiooni korraldajat ING Securities S.A. ja nõustajat Rubicon Partners Corporate Finance S.A. AB AviaAM Leasing (üleilmne lennundusvaldkonnas tegutsev valdusettevõtja) aktsiate avalikul esmapakkumisel Poolas asuvatele investoritele ning äriühingu aktsiate kauplemisele võtmisel Poola reguleeritud turul – Varssavi börsil.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Orion Securities Groupi sisemine õigusaudit

  Tark Grunte Sutkienė viis läbi Leedu suurima pangateenuseid mitte pakkuva finantskontserni Orion Securities Group õigusauditi, et teha kindlaks tegevusega seotud võimalikud riskid ning kontrollida, kas äriühingu tegevus ja dokumendid vastavad kehtivatele õigusaktidele.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Alternatiivse investeerimisfondi loomine

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Leedu suurimat pangateenuseid mitte pakkuvat finantskontserni Orion Securities Group, mis pakub finantsvahendusteenuseid, alternatiivse investeerimisfondi nimega Algorithmic Trading Portfolio loomisel. Tegu on esimese investeerimisfondiga Baltikumis, kus ostu- või müügiotsuseid teeb spetsiaalne tarkvara. Projekti unikaalsus ja keerukus seisnes selles, et tuli tagada, et esimene algoritmil põhinev kauplemisfond tegutseks kooskõlas kehtivate seadustega, mis sellise fondi tegevust täpselt ei reguleeri.

 • 01.01.2013

  Grigiškėsi aktsiate teisene avalik pakkumine

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Baltikumi suurimat paberitootjat AB Grigiškės, mille aktsiad on noteeritud AB NASDAQ OMX Vilniuse börsil, teisese aktsiaemissiooni edukal läbiviimisel. Aktsiaid pakuti nii olemasolevatele aktsionäridele kui ka uutele investoritele.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Company Group Alita AB laenu restruktureerimine

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Company Group Alita AB (oluline alkoholitootja Leedus) omandamist Swedbanki tütarettevõtja FR&R Invest IGA S.A poolt, mis on Leedu suuruselt teine väliskapitalil põhinev pank.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  UAB Orion Asset Management – investoritele esitatava põhiteabe dokumendid

  Tark Grunte Sutkienė vaatas üle vastavat tegevusluba omava varahaldusettevõtja UAB Orion Asset Management poolt hallatavate investeerimisfondide ja erineva kapitaliga investeerimisühingute asutamisdokumente, et kontrollida nende vastavust UCITS IV direktiivile

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Leedu Keskkonnaministeeriumi alla kuuluva Vilniuse piirkondliku keskkonnakaitseameti ametnike algatatud vaidlused

  TGS Baltic esindas UAB Golf Development juhatust paljudes haldus-, tsiviil- ja kriminaalasjades.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  AB Klaipėdos Nafta aktsiate teisene avalik pakkumine

  Tark Grunte Sutkienė tegutses AB Klaipėdos Nafta (üks suuremaid terminale Baltikumis ja üks kaasaegsemaid terminale Euroopas) õigusnõustajana, korraldades emiteeritud uute aktsiate pakkumise äriühingu aktsionäridele ja nende kauplemisele võtmise AB NASDAQ OMX Vilniuse börsil.

  Rohkem
 • 01.01.2011

  AB Avia Solutions Group aktsiate avalik esmapakkumine – Leedu äriühingu aktsiate esmakordne noteerimine välismaisel reguleeritud turul

  Tark Grunte Sutkienė nõustas maakler Dom Maklerski BZ WBK S.A.-d ja nõustaja Rubicon Partners Dom Maklerski S.A.-d AB Avia Solutions Group aktsiate avalikul esmapakkumisel Poolas asuvatele investoritele ning äriühingu aktsiate kauplemisele võtmisel Poola reguleeritud turul – Varssavi börsil.

  Rohkem