Tehtud tööd

Tehtud tööd

 • 26.07.2021

  Nõustasime Merko Ehitus Eestit 35% osaluse omandamisel ettevõttes Connecto Eesti

  TGS Baltic nõustas Eesti suurimat ehituse ja kinnisvaraarenduse ettevõtet Merko Ehitus Eesti ASi 35% osaluse omandamisel ettevõttes Connecto Eesti AS.

  Rohkem
 • 05.01.2021

  TGS Baltic aitas investeerimisühingut De Maria Project Energate'i omandamisel

  TGS Baltic aitas investeerimisühingut De Maria Project maagaasivõrkude arenduse, maagaasi jaotuse ja müügiga tegeleva äriühingu Energate omandamisel erainvestoritelt, keda juhtis investeerimisühing Capital Mill.

  Rohkem
 • 30.08.2018

  Eleringi nõustamine 60 miljoni euro suuruste lepingute sõlmimisel Balticconnectori kompressorjaamade rajamiseks

  Büroo nõustas Eesti elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldurit Eleringi riigihankemenetluses, mille tulemusena sõlmiti Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnector Paldiski ja Eesti-Läti ühenduse Puiatu kompressorjaamade ehitus- ja projekteerimislepingud väärtusega 60 miljonit eurot.

  Rohkem
 • 01.03.2014

  Vahekohtuvaidlused Vene gaasigigandiga Gazprom

  Tark Grunte Sutkienė koos teiste nõustajaga esindab Leedu Vabariigi energiaministeeriumi Stockholmi Kaubanduskoja vahekohtus OAO Gazprom vastu algatatud vaidluses, mis on seotud OAO Gazprom poolt Leedu Vabariigi suhtes rakendatava ebaõiglase maagaasi hinnaga. Kaasus on Leedu Vabariigi jaoks olulise tähtsusega vaidluse iseloomu ja vaidlusaluse summa (1,29 miljardit eurot) tõttu.

  Rohkem
 • 01.07.2013

  Lietuvos Dujose äritegevusega seotud uurimine

  Tark Grunte Sutkienė esindas Leedu energiaministeeriumi kõigis kohtuastmetes vaidluses, mis puudutas gaasihindu, mida Gazpromi kontrolli all olev riiklik gaasiettevõtja Lietuvos Dujos rakendas gaasi müümisel Leetu.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Ühe Leedu suurema ja olulisema energiaprojekti – veeldatud maagaasi projekti elluviimine

  Tark Grunte Sutkienė oli AB Klaipedos Nafta peamine õigusnõustaja 700 miljoni eurose maksumusega veeldatud maagaasi terminali ning mereinfrastruktuuri ja gaasitoru arendusprojektis, mis kokku kujutasid endast kõigi aegade ulatuslikumat strateegiliste investeeringute projekti Leedus.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Riigihankevaidluse lahendamine

  Tark Grunte Sutkienė lahendas edukalt riigihankevaidlused väärtusega 29 miljonit eurot veeldatud maagaasi terminali operaatori Klaipedos nafta ja konkureerivate ehitusettevõtjate UAB Kauno dujotiekio statyba ja PPS Pipeline Systems GmbH vahel, mis võimaldas strateegiliste investeeringute projekti ilma oluliste viivitusteta lõpule viia.

 • 01.01.2013

  Litgrid – keerukate vaidluste lahendamine

  Tark Grunte Sutkienė esindas elektri põhivõrguettevõtjat Litgrid paljudes keerukates vaidlustes, mis puudutasid üldsusele huvi pakkuvatelt teenustelt (PIS) teenitavat tulu ja Rootsi-Leedu merekaablit Nordbalt; samuti esindati klienti vaidlustes maaomanikega, kelle maale seati servituudid.

 • 01.01.2013

  Ignalina tuumaelektrijaam – riigihankevaidluse edukas lahendamine

  Tark Grunte Sutkienė lõi uut kohtupraktikat riigihangete valdkonnas, kaitstes edukalt Ignalina tuumaelektrijaama riigikohtus vaidluses töövõtjaga, kes nõudis, et klient maksaks hinda, mis oli algse lepinguga võrreldes 9000 korda kõrgem.

 • 01.01.2013

  Ventus-Nafta – vaidlus Gelvybėga

  Tark Grunte Sutkienė esindas PKN ORLEN-i tütarettevõtjat haruldases vaidluses, kus klienti – bensiinijaamade keti Ventus-Nafta frantsiisi uut omanikku – süüdistati frantsiisivõtja kaubamärgi kahjustamises seeläbi, et nad tõid pärast frantsiisi eelmise omaniku omandamist turule uued “Orleni” kaubamärgid.

 • 01.01.2013

  Tuuleparkide ehitamise vaidlustamine – UAB Naujoji Energija

  Tark Grunte Sutkienė esindas Leedus 40MW tuulepargi arendamisega tegelevat äriühingut UAB Naujoji Energija tsiviilvaidluses, mis oli seotud tuulepargi ehitamise seaduslikkusega.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Piiriüleseid käibemaksuküsimusi puudutav vaidlus

  Tark Grunte Sutkienė esindas kaasaegse naftaterminali haldajat ja 700 miljoni eurose veeldatud maagasi terminali arendusprojekti juhti Klaipedos nafta vaidluses kolmandast isikust teenusepakkujaga piiriülese käibemaksustamise küsimuste üle.

 • 01.01.2013

  Naftatoodete käibemaksu ja aktsiisiga maksustamisega seotud vaidlus

  Tark Grunte Sutkienė nõustas ühte Leedu suuremat naftatoodetega kauplevat äriühingut seoses maksuameti poolt esitatud üle 4,3 miljoni eurose maksu (aktsiisi ja käibemaksu) nõudega.

 • 01.01.2013

  Tuumakütuse hoidlate dekomisjoneerimine

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Ignalina tuumaelektrijaama seoses selle sulgemisprotsessiga, mille maksumuseks hinnati 2,9 miljardit eurot. Büroo esindas klienti kõrgeima taseme läbirääkimistel Ignalina tuumaelektrijaama, töövõtjate, Euroopa Komisjoni ja tuumajaama sulgemise toetusfondi administreerija EBRD vahel.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  LOTOS-e naftamaardla uuringud

  Tark Grunte Sutkienė on nõustanud ühe Poola suurema äriühingu Grupa LOTOS S.A. Leedu tütarettevõtjat AB LOTOS Geonafta territoriaalse planeerimise küsimustes seoses uue naftamaardla uurimisprojektiga Leedus. AB LOTOS Geonafta tegeleb toornafta kaevandamise ja töötlemisega ning naftatoodete hulgi- ja jaemüügiga.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  PKN Orleni Leedu tütarettevõtja jätkuv esindamine maatükkide ja ehitiste omandamisel äritegevuse arendamiseks

  Tark Grunte Sutkienė on nõustanud Ventus-Naftat ja selle aktsionäri PKN ORLEN-i arvukates kinnisvaraga seotud küsimustes seoses kliendi tanklavõrgu laiendamisega Leedus. Klienti abistati uute tanklate ehitamisel, sh maa omandamise ja regulatsiooniga seotud küsimustes, ning ohtlike objektide (nt tankla elamupiirkonna läheduses) rajamisel.

 • 01.01.2012

  EL-i gaasi ja elektri siseturgu käsitleva kolmanda õigusaktide paketi rakendamine Leedus

  Tark Grunte Sutkienė abistas Leedu Vabariigi energiaministeeriumi kõigis küsimustes, mis olid seotud kolmanda energiapaketi direktiivide rakendamisega Leedu õigussüsteemis (elektri- ja maagaasisektoris).

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Töötajate üleminek

  Tark Grunte Sutkienė nõustas ühte Leedu suuremat energiaettevõtjat seoses töötajate üleminekuga vastavalt nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivile 2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

 • 01.01.2012

  Ignalina tuumaelektrijaamas toimunud tehnilise vahejuhtumi põhjustatud kahju hüvitamine

  Arvukate vaidluste tõttu töövõtjaga jäädi Ignalina tuumaelektrijaama sulgemisega, mida rahastati Euroopa Liidu fondidest, ajakavast maha.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  AB Klaipėdos Nafta – lepingu lõpetamisest tulenev kahjunõue

  Tark Grunte Sutkienė esindas ühte Euroopa kaasaegseimat terminaliettevõtjat AB Klaipėdos Nafta tsiviilvaidluses naftatoodete ekspedeerijaga UAB Naftos Grupė; vaidlus oli seotud teenuste osutamise lepingu lõpetamisega põhjustatud kahju hüvitamisega.