Tehtud tööd

Tehtud tööd

 • 01.01.2013

  Ühe Leedu suurema ja olulisema energiaprojekti – veeldatud maagaasi projekti elluviimine

  Tark Grunte Sutkienė oli AB Klaipedos Nafta peamine õigusnõustaja 700 miljoni eurose maksumusega veeldatud maagaasi terminali ning mereinfrastruktuuri ja gaasitoru arendusprojektis, mis kokku kujutasid endast kõigi aegade ulatuslikumat strateegiliste investeeringute projekti Leedus.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Lennuki müük

  Tark Grunte Sutkienė nõustas lennundusettevõtjat Volito Aviation Services ja HSH Nordbank AG panka lennuki müümisel Euroopa tšarterlennufirmale Small Planet Airlines.

 • 01.01.2013

  Uurimis- ja arendustöö projekt IBM-iga

  Tark Grunte Sutkienė nõustas majandusministeeriumi haldusalas olevat Leedu uurimiskeskust IBM-i arendusosakonnaga koostöös läbiviidavas projektis ühiselt välja töötatud toodete tootmisega alustamisel ja toodetega seotud intellektuaalomandi kaitsmisel. Büroo nõustas majandusministeeriumi ja klienti erinevates lepingute, riigihangete ja EL-i rahastusega seotud asjades ning uurimis- ja arendustööga seotud küsimustes.

 • 01.01.2013

  Eesistumisega seotud sündmuste ülekandmise leping

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Euroopa Komisjoni seoses lepinguga, mille komisjon sõlmis Leedu meediakanalitega EL-i nõukogu eesistuja kohtumiste ja eesistumisega seotud sündmuste piiriüleseks ülekandmiseks.

 • 01.01.2013

  Intellektuaalomandiõiguste kaitsmine ja portfelli haldamine

  Tark Grunte Sutkienė nõustas ja esindas ravimainete ja meditsiiniseadmete levitamise ja turustamisega tegelevat kontserni Laifarma küsimustes, mis olid seotud intellektuaalomandi õiguste kaitse, kaubamärkide registreerimise, Laifarma vastu esitatud nõuete ning intellektuaalse vara portfelli haldamisega.

 • 01.01.2013

  Nõustamine suure riigile kuuluva logistikakeskuse ehituses ja käitamises osalemisel

  Tark Grunte Sutkienė nõustas äriühingut VPA Real Estate ühe Klaipeda meresadama piirkonna suurema logistikakeskuse arendusprojektis.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Tuumakütuse hoidlate dekomisjoneerimine

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Ignalina tuumaelektrijaama seoses selle sulgemisprotsessiga, mille maksumuseks hinnati 2,9 miljardit eurot. Büroo esindas klienti kõrgeima taseme läbirääkimistel Ignalina tuumaelektrijaama, töövõtjate, Euroopa Komisjoni ja tuumajaama sulgemise toetusfondi administreerija EBRD vahel.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Investeering uutesse ruumidesse Žalgirio hallis

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Leedu suurimat spordiklubiketti IMPULS LT Leedu suurimas mitmeotstarbelises sisehallis Kaunas Žalgirio Arena ruumide omandamisel ja sisseseadmisel.

 • 01.01.2012

  Ravimaine väljatöötamisega seotud teenuste osutamise leping

  Tark Grunte Sutkienė nõustas klienti ja abistas teda ainuõigusliku ravimaine väljatöötamisega seotud teenuste osutamise lepingu sõlmimisel ühe suurema biotehnoloogia keskusega Hispaanias. Büroo nõustas klienti lepingu sõlmimisega seotud läbirääkimistes.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Ühine uurimis- ja arendustöö uute tehnoloogiate väljatöötamisel

  Tark Grunte Sutkienė nõustas mitmeid Leedu Vabariigi ministeeriume seoses ühise uurimis- ja arendustöö alase koostöö lepingutega nanotehnoloogia ja tervishoiu valdkonnas.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Ühine uute tehnoloogiate arendamine – AB Pieno Zvaigzdes

  Tark Grunte Sutkienė nõustas ühte Leedu suuremat piimatootjat AB Pieno zvaigzdes uute piimatoodete tootmismeetodite väljatöötamisel.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  UAB G4S Lietuva – tsiviilvaidlused kindlustusseltside, kohtutäituri ja ametiühinguga

  Tark Grunte Sutkienė esindas suurima üleilmse turvalahenduste pakkuja G4S tütarettevõtjat UAB G4S Lietuva, esindades edukalt kliendi huve paljudes erinevates tsiviilvaidlustes.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  AB Klaipėdos Nafta – lepingu lõpetamisest tulenev kahjunõue

  Tark Grunte Sutkienė esindas ühte Euroopa kaasaegseimat terminaliettevõtjat AB Klaipėdos Nafta tsiviilvaidluses naftatoodete ekspedeerijaga UAB Naftos Grupė; vaidlus oli seotud teenuste osutamise lepingu lõpetamisega põhjustatud kahju hüvitamisega.

 • 01.01.2012

  LNG ujuvlao (FSRU) üürimine

  Tark Grunte Sutkienė tegutses kliendi peamise õigusnõustajana seoses uue ujuvlao üürimiseks vajaliku prahilepingu sõlmimisega. Ujuvladu kasutatakse veeldatud maagaasi transpordiks Leetu.

  Rohkem
 • 01.01.2012

  Naftatoodete käitlemise lepinguvormi koostamine

  Tark Grunte Sutkienė oli Klaipėda sadamas asuva naftaterminali operaatori AB Klaipėdos nafta peamine õigusnõustaja terminali klientide naftatoodete käitlemise lepingu vormi ning naftatoodete ülejäägi tagastamise kokkulepete ja muude vajalike, terminali põhitegevusega seotud dokumentide ülevaatamisel.