Tehtud tööd

Tehtud tööd

 • 15.12.2021

  TGS Baltic esindas edukalt klienti lepingulises vaidluses

  TGS Baltic esindas edukalt ettevõtet Ebeta AS nii maakohtus kui ka Tallinna Ringkonnakohtus veebilehe arendaja vastu.

  Rohkem
 • 23.11.2021

  TGS Baltic esindas edukalt kliente ebaausa konkurentsi vaidluses

  Pärast enam kui aasta kestnud kohtuvaidlust võttis vastaspool tagasi kahe TGS Balticu kliendi vastu esitatud nõuded. Mõlema kliendi vastu esitatud solidaarsed nõuded ületasid veerand miljonit eurot. Harju Maakohus jättis nõuded läbi vaatamata 15.11.2021 määrusega. Kliente esindasid vandeadvokaadid Chirag Mody ja Silvia Urgas.

  Rohkem
 • 26.10.2021

  TGS Baltic esindas edukalt klienti sõiduki restaureerimise töövõtulepingut puudutavas vaidluses

  19.10.2021 rahuldas maakohus vandeadvokaat Chirag Mody ja advokaat Kaija Klaaseni hagiavalduse.

  Rohkem
 • 01.07.2021

  TGS Balticu vandeadvokaadid Martti Peetsalu ja Silvia Urgas saavutasid Riigikohtus olulise võidu Eesti ravimitootjale AS KEVELT.

  Riigikohus tegi 16. juunil 2021 otsuse TGS Balticu kliendi AS KEVELT kasuks, leides, et temperatuuritundlike kaupade nagu ravimite saatja võib eeldada, et kauba vedajal on tegevuskava külmutusseadme rikke korral.

  Rohkem
 • 02.06.2021

  Assotsieerunud partner Chirag Mody esindas edukalt klienti Tallinna Ringkonnakohtus, kes nõustus tema selgitustega ja saatis vaidluse maakohtusse täiendavaks otsustamiseks

  Ringkonnakohus rahuldas 28.05.2021 vandeadvokaadi Chirag Mody apellatsioonkaebuse ja saatis vaidluse tagasi maakohtusse uuesti otsustamiseks.

  Rohkem
 • 09.04.2021

  Assotsieerunud partner Chirag Mody ja vandeadvokaat Silvia Urgas esindasid edukalt kinnisvara valdkonna klienti ringkonnakohtus.

  Tallinna Ringkonnakohus jättis 26.03.2021 otsusega kliendi vastu esitatud kulude hüvitamise, saamata jäänud tulu ja leppetrahvi nõuded täielikult rahuldamata.

  Rohkem
 • 09.02.2021

  Esindasime kohtus edukalt Kiviõli Keemiatööstuse endist omanikku

  Esindasime kohtus edukalt ettevõtjat ja Kiviõli Keemiatööstuse endist omanikku Toomas Tamme seoses OÜ AP-Terminaal (likvideerimisel) poolt väljastatud garantiikirjast tuleneva nõudega.

  Rohkem
 • 02.02.2021

  TGS Baltic esindas edukalt Dubai äriühingut La Campana General Trading vaidluses Cryotech Nordic vastu

  Esindasime edukalt Dubai äriühingut La Campana General Trading LLC vaidluses Cryotech Nordic AS-i vastu seoses ainuõiguslikust edasimüügilepingust tulenevate nõuetega.

  Rohkem
 • 28.01.2021

  TGS Baltic saavutas maakohtus ansamblile Vanemõde kaubamärgitülis võidu

  Harju Maakohus tegi 26. jaanuaril olulise otsuse Eesti muusikatööstusele, jättes rahuldamata kohtusse pöördunud Andrus Kerstenbecki hagi ning leides, et ansamblist Vanemõde lahkunud Kerstenbeckil ei ole õigust takistada teistel liikmetel Vanemõe kaubamärgi registreerimist.

  Rohkem
 • 26.01.2021

  TGS Baltic saavutas Coffee IN-ile olulise võidu Apollo Kino vastu

  TGS Balticu kohtuvaidluste ja konkurentsi meeskond koosseisus Martti Peetsalu, Triinu Järviste ja Silvia Urgas saavutas hiljutises kohtumenetluses olulise vaheotsuse, mis selgitab edasimüügilepingutes sisalduvate eksklusiivsusklauslite konkurentsiõiguslikku lubatavust ning kinnitab Coffee IN-ile positiivselt, et Apollo ei saa enda suurt turuosa kinoturul kasutada muudel turgudel konkurentsiõiguslike argumentidega lepingulistest kohustustest vabanemiseks.

  Rohkem
 • 22.12.2020

  Esindasime edukalt ühte Ida-Virumaa suurimat vee- ja kanalisatsiooni ehitusettevõtet Pipes Building OÜ kohtuvaidluses Narva Vesi AS-iga

  Esindasime Pipes Building OÜ-d vaidluses Narva Vesi AS-iga, kes on Narva linnale kuuluv munitsipaalettevõte ning piirkonna suurimaid tööde tellijaid. Vaidlus puudutas tasu kahe ehituslepingu alusel ja kahju hüvitamist.

  Rohkem
 • 01.10.2020

  Saavutasime kliendile järjekordse kohtuvõidu

  Vandeadvokaat Chirag Mody esindas edukalt kinnisvaraarendajast klienti, kelle käest nõuti kulude hüvitamist ja saamata jäänud tulu kogusummas 700 000 eurot.

  Rohkem
 • 14.09.2020

  Esindasime edukalt kinnisvaraarendajast klienti keerulises ja mahukas kohtuvaidluses

  Vandeadvokaat Chirag Mody esindas edukalt kinnisvaraarendajast klienti keerulises ja mahukas kohtuvaidluses seoses korterelamu renoveerimisega Tallinna vanalinnas. 

  Rohkem
 • 10.06.2020

  Esindasime edukalt klienti Riigikohtus seoses äriühingu registreerimise keeldumisega

  Esindasime edukalt klienti Riigikohtus seoses äriühingu registreerimisest keeldumisega põhjendusel, et selle nimes sisalduv sõna "ehitus" on kaubamärgina kaitstud.

  Rohkem
 • 11.07.2017

  Loksa linn, Nõo vald ja Luunja vald pääsesid sundühendamisest

  Advokaadibüroo TGS Baltic esindas vandeadvokaat Triin Raudsepa juhtimisel edukalt Nõo valda, Luunja valda ja Loksa linna suhtlemisel valitsusega seoses valitsuse poolt tehtud sundühendamise ettepanekuga.Valitsus otsustas 6. juulil, et Nõo vald ja Luunja vald jätkavad iseseisva haldusüksusena. Loksa linnale tehti erand juba 15. juunil.

  Rohkem
 • 21.12.2016

  Riigikohus tegi haldusreformi seadust puudutavas põhiküsimuses väga soodsa otsuse

  Vandeadvokaat ja vanempartner Paul Varul juhtis meeskonda, kes esindas kahtekümmend kolme Eesti omavalitsust Riigikohtus haldusreformi küsimuses, leides, et reform rikub mitmes punktis liialt omavalitsuste põhiseaduslikke õigusi.

  Rohkem
 • 08.12.2016

  23 Eesti omavalitsuse esindamine Riigikohtus valdade sundliitmise asjas

  Büroo esindab Paul Varuli juhtimisel kahtekümmend kolme Eesti omavalitsust Riigikohtus haldusreformi küsimuses, leides, et reform rikub mitmes punktis liialt omavalitsuste põhiseaduslikke õigusi.

  Rohkem
 • 11.08.2016

  Riigikohus keeldus menetlusse võtmast Nordcom Invest kassatsiooni BLRT endiste aktsionäride vastu

  Partner ja vandeadvokaat Leonid Tolstov ja vandeadvokaat Peeter Viirsalu esindasid BLRT endisi aktsionäre suures kahjunõude vaidluses. 04.08.2016 keeldus Riigikohus menetlusse võtmast Nordcom Invest kassatsiooni, millega jõustus kliendile positiivne alama astme kohtu otsus.

  Rohkem
 • 30.01.2015

  Kohus tühistas umbusalduse avaldamise Viimsi vallavolikogus

  Büroo vanempartner ja vandeadvokaat Paul Varul koos advokaadi Vitali Šipiloviga nõustasid Viimsi juhtpoliitikuid vaidluses umbusalduse üle.

  Rohkem
 • 13.11.2013

  Kliendi esindamine teedrajavas ühisvara asjas Riigikohtus

  Vandeadvokaadid Paul Varul ja Karl Haavasalu esindasid klienti kohtuasjas, kus Riigikohus tegi üldisemat perekonna- ja asjaõiguslikku tähendust omava kohtulahendi, mis avaldab tõenäoliselt laiemat mõju perekonnaõiguse ühisvararegulatsioonile.

  Rohkem