Tehtud tööd

Tehtud tööd

 • 10.01.2022

  TGS Baltic nõustas Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kultuuriprogrammi toetuste andmisel Tartu linna ja Tartu 2024 Sihtasutust

  TGS Baltic teatab uhkusega, et nõustas Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kultuuriprogrammi korraldamisel Tartu linna ja Tartu 2024 Sihtasutust. TGS Balticu meeskond koosseisus Triinu Järviste, Triin Kaurov, Mari-Liis Orav, Peeter Viirsalu ja Katri Paas-Mohando nõustas Tartu 2024 Sihtasutust ja Tartu linna Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 projektitoetuse ettevalmistamisel ja elluviimisel.

  Rohkem
 • 20.09.2021

  Nõustasime LHV pensionifonde Ensko Ensek AS-ilt tootmishoone omandamisel Tallinnas

  Tehingu eesmärgiks oli LHV Varahalduse poolt hallatavatele LHV pensionifondidele kuuluva üürikinnisvaraportfelli kasvatamine, sh kasvatada just lao- ja tööstuspindade osakaalu senises kinnisvaraportfellis. 

  Rohkem
 • 13.09.2021

  Esindasime Bigbanki tütarettevõtet koondumiste kontrolli menetluses

  Bigbanki tütarettevõte Rüütli Majad OÜ omandab kaks põllumajandusettevõtet: teraviljakasvatuse ja rohumaaviljelusega tegeleva Abja Põld OÜ ja Abja Farmid OÜ-le kuulunud piimakarjakasvatusega tegeleva ettevõtte.

  Rohkem
 • 26.07.2021

  Nõustasime Merko Ehitus Eestit 35% osaluse omandamisel ettevõttes Connecto Eesti

  TGS Baltic nõustas Eesti suurimat ehituse ja kinnisvaraarenduse ettevõtet Merko Ehitus Eesti ASi 35% osaluse omandamisel ettevõttes Connecto Eesti AS.

  Rohkem
 • 02.03.2021

  TGS Baltic nõustas edukalt Eesti Posti Konkurentsiameti menetluses

  TGS Balticu konkurentsitöögrupi vandeadvokaadid Katri Paas-Mohando ja Triinu Järviste esindasid Eesti Posti Konkurentsiameti järelevalvemenetluses, mille aluseks oli otsepostiteenuste vahendamisega tegeleva Target Masteri kaebus.

  Rohkem
 • 26.01.2021

  TGS Baltic saavutas Coffee IN-ile olulise võidu Apollo Kino vastu

  TGS Balticu kohtuvaidluste ja konkurentsi meeskond koosseisus Martti Peetsalu, Triinu Järviste ja Silvia Urgas saavutas hiljutises kohtumenetluses olulise vaheotsuse, mis selgitab edasimüügilepingutes sisalduvate eksklusiivsusklauslite konkurentsiõiguslikku lubatavust ning kinnitab Coffee IN-ile positiivselt, et Apollo ei saa enda suurt turuosa kinoturul kasutada muudel turgudel konkurentsiõiguslike argumentidega lepingulistest kohustustest vabanemiseks.

  Rohkem
 • 22.01.2021

  Nõustasime üht Baltikumi suurimat kinnisvaraettevõtet Kapitel 50%-lise osaluse omandamisel logistikakinnisvaraettevõttes Nordassets

  Nordassetsi peamiseks tegevusalaks on tööstuskinnisvara arendamine, omandamine, haldamine ja üürile andmine. Ettevõttele kuuluvad ligikaudu 59 000 m² üüripinnaga logistikakeskused ja detailplaneeringuga kinnistu Harjumaal Rae vallas, mille ankurüürnikuks on Smarten Logistics. Tehingu jõustumine eeldab Konkurentsiameti luba.

  Rohkem
 • 05.01.2021

  TGS Baltic aitas investeerimisühingut De Maria Project Energate'i omandamisel

  TGS Baltic aitas investeerimisühingut De Maria Project maagaasivõrkude arenduse, maagaasi jaotuse ja müügiga tegeleva äriühingu Energate omandamisel erainvestoritelt, keda juhtis investeerimisühing Capital Mill.

  Rohkem
 • 21.12.2020

  Nõustasime Eesti ühe kaasaegseima ning uuema kütuseterminali müüki

  TGS Baltic nõustas Eesti ühe kaasaegseima ning uuema kütuseterminali AS Kroodi Terminal ja kütuse hulgimüüja MK Kamion OÜ müüki Terminal Oil OÜ-le.

  Rohkem
 • 05.02.2020

  Nõustasime USA Nasdaqi börsil noteeritud Opera gruppi finantstehnoloogiafirma Pocosys omandamisel

  TGS Baltic nõustas USA Nasdaqi börsil noteeritud Opera gruppi ostulepingu sõlmimisel finantstehnoloogiafirma Pocosysi ja tema sõsarettevõtte, litsentseeritud makseasutuse Pocopay omandamiseks Indrek Neivelti suurosalusega Poco Holdingult.

  Rohkem
 • 07.07.2016

  KredEx saavutas võidu elektriautode toetuste saajate üle

  Vandeadvokaadid Helmut Pikmets ja Triinu Järviste esindasid edukalt KredeXit kohtuvaidluses MTÜ Pirita EV ja OÜ Keskkonnaauto vastu, kes said KredeExilt elektriautode ostutoetuse, kuid ei järginud toetuse kasutamise reegleid.

  Rohkem
 • 22.10.2015

  Tallink Grupi esindamine Euroopa Komisjonis seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsioonist tuleneva väidetava riigiabiga

  Büroo konkurentsi- ja maksuõiguse advokaadid esindasid partner Helmut Pikmetsa juhtimisel Tallink Gruppi Euroopa Komisjoni menetluses seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsioonist tuleneva võimaliku ebaseadusliku riigiabiga.

  Rohkem
 • 20.02.2015

  Tallink Grupi esindamine Riigikohtus seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsiooniga

  Büroo maksu- ja konkurentsiõiguse advokaadid nõustasid partner Helmut Pikmetsa juhtimisel Tallink Gruppi Riigikohtus seoses pakendiaktsiisi ja pakendi tagatisraha regulatsioonist tuleneva võimaliku ebaseadusliku riigiabiga.

  Rohkem
 • 03.04.2013

  Tallink Grupi nõustamine Riigikogus meresõiduohutuse seaduse eelnõu menetlemisel

  Büroo maksu- ja konkurentsiõiguse advokaadid nõustasid partner Helmut Pikmetsa juhtimisel Tallink Gruppi meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu menetlemisel Riigikogus.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Veeldatud maagaasi terminaliga seotud riigiabiküsimused

  Tark Grunte Sutkienė nõustas AB-d Klaipedos seoses potentsiaalsete riigiabiküsimustega, mis võivad tekkida seoses viimase poolt arendatava veeldatud maagaasi terminali rahastamisega riigi poolt garanteeritud laenude, minimaalse ostukoguse kohustuse, gaasitariifide ja muude vahendite abil. Samuti esindati kliendi huve suhetes valitsusasutuste ja Euroopa Komisjoniga.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Kavandatud seadusemuudatuste võimalik vastuolu Euroopa Liidu õigusega

  Tark Grunte Sutkienė esindas mitmeid tervishoiuasutuste ühendusi, saavutades selle, et Euroopa Komisjon alustas kohtuasja seoses Leedu Vabariigi ravikindlustuse seaduse kavandatud muudatuste võimaliku vastuoluga Euroopa Liidu õigusega.

 • 01.01.2013

  Leedu stividoriettevõtjate liidu esindamine seoses Euroopa Komisjoni uurimisega

  Tark Grunte Sutkienė esindas Leedu stividoriettevõtjate liitu Euroopa Komisjoni poolt algatatud rikkumismenetluses, mille käigus uuritakse väidetavat asutamisvabaduse ebaseaduslikku piiramist. Menetlus toob tõenäoliselt kaasa ulatuslikud muudatused kohalikes seadustes, mille eesmärgiks on ühelt poolt tagada vastavus EL-i õigusaktidega ja teiselt poolt kaitsta sadamarajatiste praeguste üürnike õiguspäraseid ootusi.

 • 01.01.2012

  Euroopa Investeerimispanga nõustamine riigiabi ja EL-i tõukefondide raha kasutamise küsimuses

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Euroopa Investeerimispanka küsimustes, mis olid seotud riigiabi ja EL-i tõukefondide raha kasutamisega rahastamistoodete väljatöötamiseks energiatõhusate projektide tarbeks, mille raames kasutati EL-i tõukefondide raha. Toodete koguväärtus ulatus 200 miljoni euroni ning eesmärgiks oli toetada linnapiirkondade jätkusuutlikku arengut JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) algatuse raames programmitöö perioodil 2007–2013.

 • 01.01.2012

  Euroopa Liidu rahastamisvahendi JESSICA rakendamine Leedus

  Tark Grunte Sutkienė koostas esimese lepinguvormi, mille alusel Euroopa Investeerimispank rakendas Leedus rahastamistoodet JESSICA

  Rohkem
 • 01.01.2012

  EL-i gaasi ja elektri siseturgu käsitleva kolmanda õigusaktide paketi rakendamine Leedus

  Tark Grunte Sutkienė abistas Leedu Vabariigi energiaministeeriumi kõigis küsimustes, mis olid seotud kolmanda energiapaketi direktiivide rakendamisega Leedu õigussüsteemis (elektri- ja maagaasisektoris).

  Rohkem